• วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ครบรอบ 62 ปี

  วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ครบรอบ 62 ปี

  วันนี้ (31 ส.ค.60) 09.00 น. พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ครบรอบ 62 ปี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ บุคลากรผู้ทรงคุณค่าของโรงเรียน และนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน ซึ่งมีนายอุฤทธิ์ นันทสุรศักดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ โดยมีนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ พร้อมด้วยนายศรชัย เข็มแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 9 ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัด เมืองพัทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียน เมืองพัทยา 9
  ได้จัดให้มีนิทรรศการ “โพธิ์พอเพียง : P³ SUFFICIENCY scHOOL” ปลูกฝังจิตสำนึกในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงให้กับนักเรียน เป็นการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แสดงความสามารถด้านต่างๆ เช่นการแข่งขันทางด้านวิชาการรวมถึง ผู้ที่เข้าชมงานจะได้รับความรู้จากงานนิทรรศการของแต่ละสายชั้น ได้ทราบประวัติความเป็นมาของโรงเรียน มีความภาคภูมิใจในบูรพาจารย์ ในความสำเร็จของโรงเรียน ที่ได้สร้างสรรค์งานมาเป็นเวลา 62 ปี จนเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ แก่โรงเรียนและชุมชนของตน
  พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี กล่าวว่า ในฐานะที่รับผิดชอบดูแลงานทางด้านการศึกษาของ เมืองพัทยารู้สึกยินดีและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการทำงานร่วมกันของบ้าน วัด โรงเรียน ที่มีความตระหนักและความพยายามที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาด้านสติปัญญาความสามารถทางการเรียนรู้ของตนตลอด 62 ปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก โรงเรียนได้บริหารจัดการศึกษาจนได้รับรางวัลเกียรติยศ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลชมเชย จากกระทรวงมหาดไทย ต่อเนื่อง 3 ปีนับว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยม

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150