• โรงเรียนเมืองพัทยา 1(เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 62 ปี

  โรงเรียนเมืองพัทยา 1(เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 62 ปี

  (1 ก.ย.60) เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 1(เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) ได้จัดให้มีพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 62 ปี ณ ห้องประชุมอัญชลีวิวัฒน์ โดยมีนายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้มีนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา นายอนุพงษ์ พุทธนวรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองพัทยา 1(เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) นายวราไสย์ ภาคสารศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 1(เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา บุคลากรสำนักการศึกษาเมืองพัทยา และคณะครูโรงเรียนเมืองพัทยา 1(เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งภายในพิธีประกอบไปด้วยพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดมนต์ และเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นการถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ และประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้ร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นอันเสร็จพิธี
  สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 1(เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันอยู่ในเขตปกครองของเมืองพัทยา เป็นโรงเรียนประเภทนายอำเภอจัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2498 ซึ่งนายบุญช่วย ระเริงศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุงในขณะนั้น พร้อมด้วยท่านเจ้าอาวาสวัดกระทิงรายได้ช่วยกันบริจาคเงินสร้างโต๊ะเก้าอี้ พร้อมทั้งกระดานดำ เป็นเงิน 4,386 บาท เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน และใช้ศาลาการเปรียญวัดกระทิงรายเป็นสถานที่เล่าเรียน ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1-4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และใช้ชื่อว่า โรงเรียนวัดกระทิงราย มีนักเรียน 45 คนครู 2 คน คือ นายจำนรรย์ แจ้งน้อย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และนางสุนีย์ ทิมทอง เป็นครูผู้น้อย
  ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2510 พระครูวิจารณ์ศาสนกิจ (สม) เจ้าอาวาสวัดกระทิงราย และคุณหญิงเชิญ พิศลยบุตร รวมทั้งราษฎร ได้ร่วมกันสร้างอาคารถาวรแบบ 017 ข. จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน จัดสร้างถังน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ถัง พร้อมทั้งเสาธง และห้องน้ำ เป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาท เนื้อที่โรงเรียนทั้งหมด 4 ไร่ 3 งาน และเริ่มใช้อาคารเรียนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2511 เป็นโรงเรียนวัดกระทิงราย(เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2521 โรงเรียนวัดกระทิงราย ซึ่งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้โอนไปสังกัดเมืองพัทยา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเมืองพัทยา 1(เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2521 ตั้งแต่นั้นมา…

  **********************
  ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150