• อำเภอบางละมุง ขอความร่วมมือ ท่าน หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่น

    อำเภอบางละมุง ขอความร่วมมือ ท่าน หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่น

    อำเภอบางละมุง ขอความร่วมมือ ท่าน หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกท่าน ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการพนักงาน ในสังกัด สมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ของอำเภอบางละมุง โดยขณะนี้ยังสามารถสมัครได้ ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง จนถึงวันที่ 30 กย 2560 นี้

    Print Friendly, PDF & Email

    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150