• Monthly Archives: ѹ¹ 2017

  เมืองพัทยาเตรียมส่งนักกีฬาฯเข้าค่ายเก็บตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

  เมืองพัทยาเตรียมส่งนักกีฬาฯเข้าค่ายเก็บตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

  วันนี้ (25 ก.ย.60) เวลา 13.30 น. นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาฯ และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 35 โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 7 ชนิด ดังนี้ การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันฟุตซอล การแข่งขันเซปักตะกร้อ การแข่งขันวอลเลย์บอลในร่ม การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันเปตอง และการแข่งขันกรีฑา
  รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ในระหว่างวันที่ 10 – 20 ตุลาคม 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ซึ่งเมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดส่งนักกีฬาสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพที่ดี มีความรักสามัคคี
  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาอีกด้วย


  เมืองพัทยา – อ.บางละมุง สื่อมวลชน ร่วมเตรียมความพร้อมด้านประชาสัมพันธ์พิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ

  เมืองพัทยา – อ.บางละมุง สื่อมวลชน
  ร่วมเตรียมความพร้อมด้านประชาสัมพันธ์พิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ
  วันนี้ (21 ก.ย.60) เวลา 10.00 น. พลตำรวจตรี บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยเหลือการปฎิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีนางสาวสุพินดา ทองเจริญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ นางสาวสิทธิมณี. เล็มสีงาม ปลัดอำเภอบางละมุง ผู้แทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ส.ทร.5 พัทยา นายกสมาคมนักข่าวพัทยา สื่อมวลชนในพื้นที่เมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ระดับจังหวัดและอำเภอ และดำเนินการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ อำเภอบางละมุงได้มีประกาศลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอบางละมุง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง)
  สำหรับคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ สร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง ดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปรึกษาหารือ โดยที่ประชุมได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ผ่านสื่อในความรับผิดชอบ การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง กิจกรรมในพื้นที่ การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ การบันทึกและเผยแพร่ภาพบรรยากาศการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ และการขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าร่วมพิธีในเรื่องของการแต่งกายให้มีความเหมาะสม ขณะที่สื่อมวลชนที่เข้าร่วมประชุมต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อป็นการถวายความอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยในวันที่ 26 กันยายนนี้ คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์จะจัดมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าร่วมกันอีกครั้ง ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง)


  พิธีมอบเกียรติบัตรและเปิดการประชุมสัมมนา สรุปผลปฎิบัติการลงพื้นที่นำร่องเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา

  พิธีมอบเกียรติบัตรและเปิดการประชุมสัมมนา สรุปผลปฎิบัติการลงพื้นที่นำร่องเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา
  วันนี้(21 ก.ย.60) เวลา 14.00 น. นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรและเปิดการประชุมสัมมนา สรุปผลปฎิบัติการลงพื้นที่นำร่องเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา และมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์  ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี นายชาคร กัญจนวัตตะ นายโชฎึก โชติกำจร  นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา พัทยาทีม 38 หน่วยงาน แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ตามที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร้องทุกข์เมืองพัทยาได้จัดตั้งขึ้นมา เพื่อบูรณาการพัฒนางานบริการสาธารณะ อำนวยการและส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายภาครัฐ ประกอบด้วยส่วนราชการเมืองพัทยาและหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม มุ่งสู่บริการเชิงรุกสู่ความเป็นเลิศเพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการนำเทคโนโลยีสาระสนเทศที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบเน้นการบริการที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริงพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 5 ปี สามารถตอบสนองในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยวมากกว่า 7,500 เรื่องต่อปีและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภายในเมืองพัทยาและหน่วยงานภายนอก รวมกันเป็นปฏิบัติงานในนาม “พัทยาทีม”


  จังหวัดชลบุรี จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน พบว่ามีความพร้อมเกินกว่า 80% แล้ว

  จังหวัดชลบุรี จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน พบว่ามีความพร้อมเกินกว่า 80% แล้ว

  (22 ก.ย.60) วันนี้ เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมติดตามความคืบหน้าและการปรับกำหนดการสำคัญในการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน ณ ประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย พล.ร.ต.เกรียงไกร อนันตศานต์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ น.อ.อาภา ชพานนท์ เสนาธิการ กองการฝึกกองเรือยุทธการ น.อ.ประภาส สุดขาว ผู้อำนวยการกองยุทธการและการข่าว ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะฐานทัพเรือฯ พ.อ.สมศักดิ์ ตั้งดำรงธรรม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 14 นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยผู้แทนจากอำเภอศรีราชาและอำเภอสัตหีบ  และหน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในส่วนของเมืองพัทยา มี พ.ต.อ.สุธี ทิพย์สุข ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร และนายเฉลิม ประสาททอง สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว
  ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน ระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ รวมทั้งให้คำแนะนำ ประสานงานการจัดกิจกรรมและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน ซึ่งกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 13 ถึง 22 พฤศจิกายน 2560 ในพื้นที่เมืองพัทยา อ่าวไทยตอนบนและพื้นที่ในเขตจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ โดยคณะทำงานฯ ระดับจังหวัดได้จัดประชุมเพื่อรับทราบการดำเนินการฯ พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าไปแล้ว 2 ครั้ง และได้มีการแถลงข่าวการจัดงานอย่างเป็นทางการ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา โดยนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในการประชุมกล่าวว่า ขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ จังหวัดชลบุรีจึงเชิญคณะทำงานฯ ร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อขอรับทราบถึงการเตรียมการความพร้อม และติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการในด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์เนื่องจากเป็นงานสำคัญระดับชาติ ซึ่งเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ และได้เน้นย้ำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี รวมถึงประเทศไทย พร้อมทั้งกำชับในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดระยะเวลาในการจัดงานครั้งนี้อีกด้วย
  ทั้งนี้ จากการรายงานภาพรวมของการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน พบว่าขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้ว 80-90% ด้าน พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ในส่วนของเมืองพัทยานั้นได้มีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากทางกองทัพเรือ หรือจังหวัด ต้องการให้เมืองพัทยาดำเนินการในส่วนใดเพิ่มเติม เมืองพัทยาก็ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี จะมีการประชุมคณะทำงานฯ อีกครั้งในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ เพื่อสรุปความพร้อมก่อนการจัดงานที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนต่อไป..


  ภาพ : นายสมประสงค์  โภชน์พันธุ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  เมืองพัทยาจัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้า Walking Street อีกครั้ง เพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียถนนคนเดินแหลมบาลีฮาย

  ฉบับที่ 676/60 ประจำวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

  เมืองพัทยาจัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้า Walking Street อีกครั้ง เพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียถนนคนเดินแหลมบาลีฮาย

  พบมติเป็นเอกฉันท์! ผู้ประกอบการยินดีให้ความร่วมมือจัดทำระบบฯ เพื่อร่วมลดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม

  ตามที่คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันอัคคีภัยอาคารรุกล้ำที่สาธารณะบริเวณวอล์คกิ้งสตรีท ได้จัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้า 101 ราย ภายใน Walking Streetเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียถนนคนเดินแหลมบาลีฮาย พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการจัดทำระบบดังกล่าว เพื่อให้เป็นระบบรวมที่มีมาตรฐาน และไม่ให้เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นที่ผ่านมาอีก ตามนโยบายของ มท. 1 ที่ว่า “ปัญหาเกิดที่ไหนให้แก้ที่นั่น”

  ล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ได้มีการประชุมกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า 101 ราย ภายใน Walking Street อีกครั้ง เพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียถนนคนเดินแหลมบาลีฮาย โดยมีนายวิรัตน์  จิระศรีไพฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ ซึ่งมีนายสมภพ  วันดี ผู้อำนวยการส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล และผู้ประกอบการร้านค้า 101ราย ภายใน Walking Street เข้าร่วมในการประชุม พร้อมกันนี้ได้เชิญนายเอกราช  คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดกฎหมายพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) เกี่ยวกับกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจจัดทำโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียดังกล่าวอีกด้วย

  สำหรับการจัดทำโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียถนนคนเดินแหลมบาลีฮาย เป็นความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา ผู้ประกอบการร้านค้า 101 ราย และบริษัท เอ็นริช อินสตรูเม้นท์ จำกัด ด้วยงบประมาณ 31.5ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน คำนวณโดยคิดตามขนาดของพื้นที่ใช้สอยของสถานประกอบการแต่ละแห่งเพื่อมาคำนวณกับมูลค่างานทั้งหมด โดยผู้ประกอบการจะจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและให้เบิกจ่ายค่าจ้าง ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการประมาณ 180วัน ทั้งนี้ เป็นการใช้ Hanger Support ในการรับท่อน้ำเสียที่เดินจากบ่อเกรอะ นำมารวมที่บ่อรวบรวมน้ำเสียย่อย โดยกำหนดให้ 1 บ่อน้ำเสียย่อย รับน้ำเสียจากอาคารประมาณ 5 หลัง จากนั้นจะได้ระบายน้ำเสียลงบ่อรับน้ำเสียหลัก ระบายน้ำผ่านท่อรวบรวมน้ำเสียหลักไปยังบ่อรวมน้ำเสียหรือบ่อสูบ เพื่อสูบเข้าระบบ และทำการบำบัดให้ได้คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายลงทะเล ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้เป็นแบบชีวภาพผสม ใช้หลักการบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ และแบบใช้อากาศผสมกัน หรือเรียกว่ากระบวนการบำบัดแบบ A/O process ซึ่งสามารถกำจัดสารเคมีที่เป็นพิษต่อจุลินทรีย์ที่มีความเข้มข้นต่ำได้ รวมถึงกำจัดสารประกอบไนโตรเจน และสารประกอบฟอสฟอรัสได้ การบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศใช้เครื่องเป่าอากาศอัดอากาศผ่านอุปกรณ์ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มค่า DO หรือค่า Dissolved Oxygen ให้กับน้ำเสียในบ่อเติมอากาศตามลำดับก่อนปล่อยสู่ระบบบำบัดของเมืองพัทยาต่อไป

  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ผู้ประกอบการ 101 ราย พัทยาใต้ พร้อมยินดีร่วมลงงบประมาณในการจัดทำโครงการฯ แม้ว่าหลายคนยังมีความวิตกกังวลว่าหากลงทุนงบประมาณดังกล่าวด้วยตนเองแล้ว ในอนาคตภาครัฐดำเนินการจัดระเบียบอย่างจริงจังโดยการรื้อถอน พวกตนจะเป็นอย่างไรต่อไป หากแต่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม พวกตนก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือ เพื่อเป็นการร่วมลดปัญหามลพิษน้ำเสียในพื้นที่วอล์คกิ้งสตรีท และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นเมืองท่องเที่ยวของเมืองพัทยาต่อไป ซึ่งหลังจากนี้ คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันอัคคีภัยอาคารรุกล้ำที่สาธารณะบริเวณวอล์คกิ้งสตรีทจะลงพื้นที่ร่วมกับบริษัทผู้รับจ้าง ทำการตรวจสอบ วัดขนาดพื้นที่ใช้สอย เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ตามลำดับต่อไป

  ภาพ : นายสมประสงค์  โภชน์พันธุ์

  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  สภาเมืองพัทยาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมเตรียมอนุมัติจัดซื้อที่ดิน 7 ไร่ด้านหลังโรงเรียน สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม รองรับจำนวนนักเรียนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

  ฉบับที่ 675/60 ประจำวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

  สภาเมืองพัทยาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค พร้อมเตรียมอนุมัติจัดซื้อที่ดิน 7 ไร่ด้านหลังโรงเรียน สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม รองรับจำนวนนักเรียนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

  ตามที่สภาเมืองพัทยา มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และได้จัดทำแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยาทุกวันพฤหัสบดี เพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งความต้องการของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ นำมาพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาต่อไปนั้น ล่าสุด เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา นายอนันต์  อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยพลตรี ภพอนันฒ์  เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ประกอบด้วยนายศักดิ์สิทธิ์  แย้มศรี นายชาคร  กัญจนวัตตะ นายโชฎึก  โชติกำจร นายสินธ์ไชย  วัฒนศาสตร์สาธร และนายธเนศ  ศุภรสหัสรังสี ได้ร่วมตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยเป็นการประชุมเพื่อรับทราบถึงปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งความต้องการในด้านต่างๆ ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ซึ่งมีนายจิรศักดิ์  จิตสม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) และคณะครูโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรายงานการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียน พร้อมกันนี้มีเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา นายมาโนช  หนองใหญ่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง รวมทั้งบุคลากรสำนักการศึกษาเมืองพัทยา เข้าร่วม
  สำหรับในส่วนของโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) พบว่ามีปัญหาเรื่องห้องเรียนที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี อีกทั้งจำนวนบุคลากรครูที่ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน และปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่มีความเสถียรเพียงพอในชั่วโมงการเรียนด้านคอมพิวเตอร์และการค้นคว้าตำราต่างๆ ทางโรงเรียนจึงอยากขอให้คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาพิจารณาแนวทางความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในปัญหาดังกล่าวให้กับโรงเรียนอีกทางหนึ่ง ด้านนายมาโนช  หนองใหญ่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเมืองพัทยา 11 ได้เสนอต่อที่ประชุมในส่วนของปัญหาการขยายอาคารเรียนว่า ขณะนี้พบว่ามีภาคเอกชนที่มีความประสงค์จะขายที่ดินจำนวน 7 ไร่ ให้กับเมืองพัทยา เพื่อให้เมืองพัทยานำไปจัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมเพื่อรองรับปัญหาจำนวนนักเรียนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยที่ดินดังกล่าวอยู่ติดด้านหลังอาคารโดมของโรงเรียนเมืองพัทยา 11 ซึ่งหากเมืองพัทยาตกลงซื้อไว้ จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างแน่นอน ทางด้านนายอนันต์  อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ได้ชี้แจงว่าในเรื่องของการจัดซื้อที่ดินทั้ง 7 ไร่นั้นสามารถทำได้ หากว่าราคาที่ดินที่จัดซื้อนั้นไม่สูงมากเกินกว่าราคาที่ประเมิน จึงขอให้นายมาโนช  หนองใหญ่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ดำเนินการประสานกับเจ้าของที่ดินดังกล่าว ซึ่งหากตกลงเรื่องราคากันได้ในราคาที่เหมาะสม ทางสภาเมืองพัทยายินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณเต็มที่
  นอกจากนี้ พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา ได้มีความห่วงใยในปัญหาของทุกโรงเรียน เนื่องจากพบว่าส่วนใหญ่เป็นปัญหาเดียวกันเกือบทุกโรงเรียน ซึ่งหากยังปล่อยให้การดำเนินการแก้ไขล่าช้าอยู่เช่นนี้ อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนได้ จึงขอสั่งการในฐานะที่ปรึกษา มทบ.14 ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ดำเนินการนัดหมายประชุมย่อยร่วมกันเพื่อสรุปปัญหาของแต่ละโรงเรียนออกมาให้ชัดเจน ซึ่งสภาเมืองพัทยาจะเป็นสื่อกลางเปิดเวทีการประชุมระหว่างคณะผู้บริหารเมืองพัทยาและผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาในเร็วๆ นี้ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและตรงจุด เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของทุกโรงเรียนได้อย่างยั่งยืน


  ภาพ : นายปฏิวัติ  อารีย์รัตนพิทักษ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  เมืองพัทยาขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน วางแผนการเดินทาง ช่วงการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายนนี้

  เมืองพัทยาขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน วางแผนการเดินทาง ช่วงการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายนนี้

  ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยรับสมัครเป็นกลุ่มภาค/เขต จำนวน 10 เขต ตามตำแหน่งและอัตราว่างของแต่ละภาค/เขต ซึ่งกำหนดให้มีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. มีผู้สมัครสอบเข้าแข่งขัน จำนวนถึง 12,355 คนโดยมีสถานที่สอบเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุง จำนวนทั้งสิ้น 13 สนามสอบ ดังนี้
  1. โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตร)
  2. โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)
  3. โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)
  4. โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่)
  5. โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
  6. โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
  7. โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)
  8. โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล)
  9. โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (โพธิสัมพันธ์)
  10. โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
  11. โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา
  12. โรงเรียนบางละมุง
  13. โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
  ทั้งนี้ ในวัน และเวลาดังกล่าว อาจทำให้การจราจรไม่คล่องตัว ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในถนนสายหลักในเขตอำเภอบางละมุง เมืองพัทยาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ เพื่อวางแผนการเดินทางที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรคับคั่ง เพื่อความสะดวกในการเดินทางในช่วงวัน เวลาดังกล่าว..
  **********************
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  เชิญร่วมเป็นจิตอาสา ประดับตกแต่งสถานที่จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง พัทยาใต้)

  เชิญร่วมเป็นจิตอาสา ประดับตกแต่งสถานที่จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง พัทยาใต้)

  ตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค นั้น ขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภาครัฐ – เอกชน ประชาชน พร้อมใจทำดี ร่วมแรงร่วมใจแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการประดับตกแต่งสถานที่จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง พัทยาใต้)
  ทั้งนี้ยังขาดผู้มีฝีมืองานด้านสถาปัตยกรรมอีกจำนวนมาก เมืองพัทยาขอเชิญร่วมเป็นจิตอาสา ทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินในหลวงรัชกาลที่ 9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง พัทยาใต้)


  จัดระเบียบร่มเตียงเขตปลอด ชายหาดจอมเทียน ผู้ประกอบการล้วนร่วมมือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย..,

  จัดระเบียบร่มเตียงเขตปลอด ชายหาดจอมเทียน ผู้ประกอบการล้วนร่วมมือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย..,

  พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์  โฆษกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า วันนี้ (21 ก.ย. 60) เวลา 09.30 น. พล.ต.ต. อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ นายวศินภัทร์ ฉิมทิน หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มผู้ประกอบการเขตปลอดหาดจอมเทียน  ร.ต.สุวิทย์ ลากลาง คณะรักษาความสงบในพื้นที่เขตอำเภอ บางละมุง กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่เทศกิจ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่จัดระเบียบล็อคร่มเตียง บริเวณเขตปลอดจอมเทียน โดยมีผู้ประกอบการและชุมชนพื้นที่ร่วมดำเนินการด้วย
  ตามที่เมืองพัทยาประกาศใช้กฎระเบียบข้อบังคับตามประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) ว่าด้วยเรื่อง การกางร่มเตียงผ้าใบฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร เมื่อครบกำหนดดีเดย์ 4 หาดที่เหลือ คณะกรรมการจัดระเบียบชายหาดเมืองพัทยา พร้อมด้วย กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกำหนดแบ่งล็อค บริเวณเขตปลอด ชายหาดจอมเทียน  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการจัดระเบียบร่มเตียง คืนพื้นที่สาธารณะให้แก่ประชาชน  โดยกำหนดขนาดล็อค และรูปแบบต่างๆ ให้เหมือนกับหาดพัทยาและพื้นที่อื่นๆ  อาศัยกฎข้อบังคับตามประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการหรือผู้ถือกรรมสิทธิ์จะมีสิทธิ์ได้แค่ 1 คนต่อ 1 ล็อค มีขนาด 9×7 เมตร ทุกราย ห้ามโอนถ่ายกรรมสิทธิ์ให้ใครแม้กระทั่งลูกถ้าถึงก็กรรมก็ต้องยกพื้นที่นั้นคืนสู่สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และสร้างภาพลักษณ์มุมมองใหม่ให้แก่ร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยาให้มีความสวยงาม สะอาดตา มีความเป็นระเบียบ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยว ซึ่งทุกฝ่ายต่างยอมรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี…


  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  พิธีรับมอบอาหารสัตว์พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ มูลนิธิสงวนชาติศรไกร ในนามคุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง

  พิธีรับมอบอาหารสัตว์พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ มูลนิธิสงวนชาติศรไกร ในนามคุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง

  ช่วงเช้าวันนี้ (21 ก.ย.60) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ มูลนิธิสงวนชาติศรไกร ในนามคุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง โดยมอบหมายให้พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้กับสุนัขจรจัดฯในครั้งนี้ ซึ่งมีนายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุรพงษ์ วงศ์สุทธาวาส นายสัตวแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีรับมอบฯ ณ มูลนิธิสงวนชาติศรไกร ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150