• Monthly Archives: Ȩԡ¹ 2017

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับกงสุลใหญ่ สถานทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับกงสุลใหญ่ สถานทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย

  วันนี้ (30 พ.ย. 60) พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ นางสาวชูเลาซาน เยชูราโทวา (Ms.Raushan Yesbulatova) กงสุลใหญ่ สถานทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ     เข้าพบนายกเมืองพัทยา ในโอกาสได้รับตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ ห้องวีไอพี ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  สำหรับการมาศึกษาดูงานที่เมืองพัทยาในครั้งนี้เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปกครองรูปแบบพิเศษ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก จึงสนใจที่จะศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามบ้านพี่เมืองน้อง โดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียม ทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรมและการศึกษา สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวคาซัคสถาน ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้แนวปฏิบัติระหว่างกันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นทางเมืองพัทยาและคณะฯได้มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกันท่ามกลางความชื่นชมและมิตรภาพที่ดีของทั้งสองประเทศ


  โหมโรง”งานเดินกินถิ่นนาเกลือ”จัดระเบียบร้านค้าให้สะดวกและสวยงามน่าเดินชิม..!!!

  โหมโรง”งานเดินกินถิ่นนาเกลือ”จัดระเบียบร้านค้าให้สะดวกและสวยงามน่าเดินชิม..!!!

  วันนี้ (29 พ.ย.60 ) พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2546 โดยมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว  นายวศินภัทร์ ฉิมทิน หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม นายมานะ  ยาประคำ ประธรานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นายชัชวาล ภิญญศิริ นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวนาเกลือ และคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติพื้นที่ผ่อนผันงานเดินกินถิ่นนาเกลือ   ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6 ม.ค. – 25 ก.พ. 61 นี้
  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามด้านการท่องเที่ยวและอาหารการกินที่เป็นที่นิยมของชาวเมืองและนักท่องเที่ยว. ณ. ห้องประชุม 131 ศาลาว่าเมืองพัทยา


  ททท.บูมพัทยาสุดขีด..เตรียมเป็นเจ้าภาพร่วมงานส่งเสริมการขาย Thailand Travel Mart Plus 2018 !!!

  ททท.บูมพัทยาสุดขีด..เตรียมเป็นเจ้าภาพร่วมงานส่งเสริมการขาย Thailand Travel Mart Plus 2018 !!!

  พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา ได้เปิดเผยว่า..วันนี้ (29 พ.ย. 60) เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านการตลาดเอเชียและแปซิฟิคฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานส่งเสริมการขาย Thailand Travel Mart Plus 2018 โดยมีนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายวสันต์ เต็มศิริพงษ์ นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายกฤษณ์ จิระมงคล นายกสมาคมผู้บริหารงานอาหารและ เครื่องดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  งาน Thailand Travel Mart Plus 2018 เป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการขายแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยวของไทยในตลาดต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวจากต่างประเทศได้รับความรู้และข้อมูลสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวทั้งเก่าและใหม่ พร้อมทั้งมีโอกาสสำรวจแหล่งท่องเที่ยวศึกษากิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายของไทย สนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วย

  โฆษกเมืองพัทยายังได้เสริมอีกว่า สำหรับงานส่งเสริมการขาย Thailand Travel Mart Plus 2018 นั้น จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561 ในพื้นที่เมืองพัทยา
  ซึ่งททท.กำลังสำรวจพื้นที่ โดยขอให้เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานในครั้งนี้
  โดยนายกเมืองพัทยาตอบรับที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาให้ไปสู่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวกว่า 1500 คน ที่จะเข้าร่วมงานในครั้งนี้ สำหรับรายละเอียดเมืองพัทยาจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป.


  สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาลงพื้นที่รณรงค์กำจัดแหล่งรังโรคและพาหะนำโรคต่างๆ โดยเฉพาะหนู บริเวณชายหาดพัทยา มุ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตามนโยบายด้านสุขอนามัยของนายกเมืองพัทยา

  ฉบับที่ 885/60 ประจำวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2560

  สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาลงพื้นที่รณรงค์กำจัดแหล่งรังโรคและพาหะนำโรคต่างๆ โดยเฉพาะหนู บริเวณชายหาดพัทยา มุ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตามนโยบายด้านสุขอนามัยของนายกเมืองพัทยา
  เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เมืองพัทยา โดยทีมปฏิบัติงานควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ได้ทำการลงพื้นที่รณรงค์กำจัดหนูบริเวณชายหาดพัทยา ด้วยการวางกรงดักหนู จำนวน 100 กรง ตามบริเวณจุดที่เป็นทางเดินของหนูหรือทางเข้าออกบริเวณที่อยู่อาศัยของหนู เริ่มตั้งแต่ชายหาดพัทยาเหนือจนถึงชายหาดพัทยาใต้ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดเป็นอย่างดีในการวางกรงและดูแลรักษากรง ทั้งนี้ได้ทำการเก็บกรงในช่วงเช้าของวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อย และสำหรับในวันนี้ (29 พ.ย.60) ทีมปฏิบัติงานควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ได้ดำเนินการทำการสำรวจความชุกของหนู และสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการร่มเตียงและผู้ดูแลร่มเตียง บริเวณชายหาดจอมเทียน ตั้งแต่โรงแรมจอมเทียนบีช รีสอร์ท พัทยา ถึงสี่แยกไฟแดงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ชัยพฤกษ์) ระยะทาง 4.13 กิโลเมตร เพื่อสอบถามความพึงพอใจเรื่องการดำเนินงานกำจัดสัตว์ฟันแทะ (หนู) และนำไปประเมินผล เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อๆ ไป
  สำหรับแผนการดำเนินงานกำจัดหนูด้วยวิธีการวางกรงดักหนูตามบริเวณจุดที่เป็นตามบริเวณจุดที่เป็นทางเดินของหนูหรือทางเข้าออกบริเวณที่อยู่อาศัยของหนู ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้วางแผนการดำเนินงานไว้ทุกสัปดาห์ๆ ละ 2 วัน คือ ในช่วงเย็นของทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสบดี และเก็บกรงดังกล่าวทุกเช้าวันอังคารและวันศุกร์ ซึ่งเมืองพัทยาขอขอบคุณผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการลงพื้นที่กำจัดหนูบริเวณชายหาดในทุกครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งให้ความร่วมมือจัดเก็บของใช้บริเวณพื้นที่ประกอบการของตนให้เป็นระเบียบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขลักษณะทีดี ลดแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของหนูดังกล่าวต่อไป
  อย่างไรก็ตาม การวางกรงดักหนูดังกล่าวสามารถลดจำนวนหนูที่มาอาศัยอยู่ตามพื้นที่ชายหาดพัทยาได้ในระดับหนึ่ง แต่หากจะทำให้หนูหมดไปจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมใจกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่ ไม่ทิ้งอาหารลงท่อ ซึ่งจะทำให้เป็นแหล่งอาหารของหนู แมลงสาป นอกจากนี้ ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวมาโดยตลอด ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตื่นตัวในเรื่องของความสะอาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ ของประเทศอีกด้วย


  ภาพ : ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  1 ธันวา ปั้นน้ำใจ ช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์ บริจาคสิ่งของและสมทบทุนทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อผู้ป่วยโรคเอดส์

  1 ธันวา ปั้นน้ำใจ ช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์
  บริจาคสิ่งของและสมทบทุนทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อผู้ป่วยโรคเอดส์

  เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับพระราชวิสุทธิประชานาถ (เจ้าคุณอลงกต) วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2560 เพื่อสร้างสถานที่พักฟื้นผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่ถูกครอบครัวทิ้ง ไร้คนดูแล บริเวณชุมชนหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสมทบทุน หรือบริจาคสิ่งของได้อย่างทั่วถึง เทศบาลเมืองหนองปรือ จึงได้จัดกิจกรรม “ธรรมะข้างถนนสัญจรของเจ้าคุณอลงกต” (วัดพระบาทน้ำพุ) บริเวณริมฟุตปาธหน้าร้านพัทยาบิวตี้ ถนนพัทยาใต้ ในเวลา 13.00 น. และตั้งจุดรับบิณฑบาต ปัจจัย เครื่องอุปโภค – บริโภค ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในเวลา 14.00 น. นอกจากนี้ยังจัดให้จุดรับบริจาคและโชว์การแสดงวงดนตรีเปิดหมวก 3 จุด ประกอบด้วย

  1. เซ็นทรัลมารีน่าพัทยา โดย วงบี ใจฟ้า เวลา 11.00 – 16.00 น.

  2. โลตัส พัทยาใต้ โดย วงอาจารย์บิ๊กใจฟ้า เวลา 11.00 – 16.00 น.

  3. ตลาดเคหะเทพประสิทธิ์ (ใกล้ตั๋วแลกเงิน) เวลา 17.00 – 20.00 น.

  วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดให้มีบิณฑบาตรับศรัทธาญาติโยม ตั้งองค์ผ้าป่า พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ พิธีทอดผ้าป่ามหากุศล นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแจกเหรียญที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าร่วมงานอีกด้วย

  เมืองพัทยา ขอเชิญประชาชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ให้ได้รับการดูแล และมีที่พักอาศัย โดยท่านสามารถร่วมทำบุญหรือบริจาคสิ่งของต่างๆ ได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 983-6-14729-2 ชื่อบัญชี โครงการรวมพลังน้ำใจเพื่อบ้านหลังใหม่ผู้ป่วยเอดส์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริภิญญ์ ธนะอัครพงษ์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เทศบาลเมืองหนองปรือ หมายเลขโทรศัพท์ 08 7321 1598 หรือ กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 0 3893 3119 , 08 6336 5685 ในวันและเวลาราชการ

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  ประกาศจากสำนักเจ้าท่าฯ ให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือ ณ บริเวณหาดจอมเทียน

  ประกาศจากสำนักเจ้าท่าฯ ให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือ ณ บริเวณหาดจอมเทียน ในวันที่ 6-10 ธันวาคม 2560 นี้
  ด้วยเมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการจัดการแข่งขันเจ็ตสกี “King’ s Cup Jet Ski – World Cup 2017” ตั้งแต่วันที่ 6-10 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. ดังนั้นเพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปโดยความเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยต่อการเดินเรือ และการจราจรทางน้ำ  จึงขอความร่วมมือจากชาวเรือหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือ ห้ามจอด ห้ามนำเรือเขาในบริเวณจัดการแข่งขัน ที่อยู่บริเวณ ชายหาดทะเลจอมเทียน หมู่ที่12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บริเวณจอมเทียนซอย 9 เป็นพื้นที่ชายหาดจอมเทียนกับทะเลระยะทาง 1,000 เมตร และจากแนวชายหาดจอมเทียนตั้งฉากเข้าไปในทะเลระยะเวลา 1,000 เมตร
  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการจัดการแข่งขัน ชาวเรือ และผู้เข้าชมการแข่งขัน จึงขอความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโปรดปฏิบัติตามประกาศฯ อย่างเคร่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานตรวจการขนส่งทางน้ำ เบอร์โทรศัพท์. 0 3841 1441 โทรสาร. 0 3841 1478


  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เมืองพัทยา ประกาศ งดจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันอังคารนี้

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เมืองพัทยา ประกาศ งดจ่ายกระแสไฟฟ้าในวันอังคารนี้
  ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เมืองพัทยาจะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณถนนสุขุมวิท ตั้งแต่โชว์รูมรถโตโยต้า สาขาบางละมุง ถึงแยกไฟแดงซอยชัยพรวิถี ซึ่งการดำเนินงานจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เมืองพัทยา จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละประมาณ 30 นาที โดยในช่วงเช้า เวลาประมาณ 09.00 น. – 09.30 น. และในช่วงเย็น เวลาประมาณ 16.00 – 17.00 น.
  ซึ่งจะทำให้บริเวณถนนสุขุมวิทตั้งแต่แยกไฟแดงซอยชัยพรวิถีถึงหน้าปั๊มน้ำมันเทียนชัยและในซอยสุขุมวิทพัทยา 23 , 25 , 27 และ 31 – 33 ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานครั้งนี้
  หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เป็นปกติทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เมืองพัทยา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณโอกาสนี้
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038 426 463 และ 0 3842 850 2 ในวันและเวลาราชการ


  ปราสาทสัจธรรม ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมบรรพชาสามเณร และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร ในพิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ปราสาทสัจธรรม พัทยา

  ปราสาทสัจธรรม ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมบรรพชาสามเณร และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร ในพิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ปราสาทสัจธรรม พัทยา

  ปราสาทสัจธรรม กำหนด จัดงาน “พิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมกันทำความดีถวายแด่พระองค์ท่าน โดยเปิดรับสมัครเยาวชนเข้ารับบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ปราสาทสัจธรรม ในการนี้เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมบรรพชาสามเณร ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรม และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “พิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  โดยในวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2560 สามเณรที่บวชบรรพชา จำนวน 300 รูป ได้ออกบิณฑบาตร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง โดยออกจากปราสาทสัจธรรม ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป เดินตามเส้นทาง พอถึงปากซอยนาเกลือ 12 เลี้ยวซ้ายและมุ่งหน้าไปตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ ไปตามเส้นทางเลี้ยงเข้าสู่ถนนตลาดใหม่นาเกลือ และเลี้ยวกลับตรงบริเวณช่วงร้านพิชซ่า (นาเกลือ) เพื่อเดินกลับสู่ปราสาทสัจธรรม
  และวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น. ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 500 รูป พร้อมเข้าร่วม พิธี 5 ศาสนา (ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์) ตามลำดับ
  1 ปี มี 1 ครั้ง ขอเชิญประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พร้อมเชิญเข้าร่วมงานพิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ปราสาทสัจธรรม พัทยา ตามวันและเวลาดังกล่าว
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์ 084-0133321 011-8623603


  เมืองพัทยาหารือพิจารณาคัดเลือกประชาชน ให้ได้รับการช่วยเหลือ ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน

  เมืองพัทยาหารือพิจารณาคัดเลือกประชาชน ให้ได้รับการช่วยเหลือ ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน

  วันนี้ (25 พ.ย. 60) ที่ห้องประชุม ทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งก่อนจะเริ่มการประชุมฯ นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ได้เชิญนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เพื่อพบปะประธานชุมชน อย่างเป็นทางการ โดยมีประธานชุมชนทั้ง 42 ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณาโดยพร้อมเพรียง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ซึ่งเมืองพัทยาจะต้องแต่งตั้งไว้เผื่อว่ามีเหตุจะต้องให้ความช่วยเหลือในอนาคตและคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งมีหน้าที่ตามข้อ 9 แห่งระเบียบฯ นี้ การใช้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (หมวด 4 ข้อ 12) ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ตามข้อ 9 ซึ่งหลังจากคณะกรรมการฯ พิจารณาช่วยเหลือประชาชนแล้วจะต้องติดประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ ไว้ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือที่ทำการชุมชนไม่น้อยกว่า 15 วัน ไปแล้วนั้น
  ในวันนี้ เมืองพัทยาจึงได้ร่วมกันพิจารณาสรุปการนำเสนอรายชื่อ ผู้สิทธิได้รับเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) และแว่นสายตา ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา ให้ดำเนินการคัดเลือกประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อเสนอรายชื่อ จากประธานชุมชน ทั้ง 42 ชุมชน เป็นผู้ร่วมพิจารณาคัดเลือกประชาชนตามโควตาในสัดส่วนของประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน เพื่อได้รับเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 1,100 ถุง และแว่นสายตา จำนวน 50 อัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราชา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (หลังโรงเรียนอนุบาลหนองปรือ) โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดให้เข้ารับตรวจสายตาได้ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ เทศบาลเมืองหนองปรือ (ชั้น 5)
  โดยผู้ที่มีรายชื่อได้รับเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) และแว่นสายตา จากอัตราตามโควตาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,100 ถุง ซึ่งเมืองพัทยาพิจารณาให้ผู้มีที่สิทธิได้รับการช่วยเหลือครั้งนี้ มีจำนวน 42 ชุมชน ซึ่งจะได้รับชุมชนละ 42 ราย (รวมเป็น 1,050 ราย) และจะมอบให้ประชาชนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชน แต่อยู่พื้นที่เขตเมืองพัทยา อีก 50 ราย รวมเป็น 1,100 ราย ตามอัตราโควตาที่กำหนดไว้


  เมืองพัทยาเร่งดำเนินการมอบถังขยะแบบคัดแยกประเภทแก่โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา มุ่งสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทางแก่เยาวชน เพื่อลดปัญหาขยะในพื้นที่ ตามนโยบายรัฐบาล

  ฉบับที่ 878/60 ประจำวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560

  เมืองพัทยาเร่งดำเนินการมอบถังขยะแบบคัดแยกประเภทแก่โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา มุ่งสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทางแก่เยาวชน เพื่อลดปัญหาขยะในพื้นที่ ตามนโยบายรัฐบาล
  (27 พ.ย.60) เมื่อช่วงเช้าวันนี้ เมืองพัทยา โดยฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล ส่วนควบคุมมลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ดำเนินการมอบถังขยะแบบคัดแยกประเภทให้แก่โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ), โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ), โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม), โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) และโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)  โดยนายสุธีร์  ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้นางสาวทิพดา  สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการส่งมอบให้แก่โรงเรียนทั้ง 5 แห่งดังกล่าว โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนดังกล่าวเป็นผู้รับมอบ โดยมอบให้โรงเรียนละ 2 ชุด (8 ถัง)  ประกอบด้วยถังขยะ 4 สี (4 ประเภท)  ได้แก่ สีเหลือง : สำหรับขยะรีไซเคิล, สีเขียว : สำหรับขยะเปียกและเศษอาหาร, สีน้ำเงิน : สำหรับขยะทั่วไป และสีแดง : สำหรับขยะอันตราย ซึ่งแนวทางการจัดการเพื่อลดปริมาณขยะจากต้นทาง ถือเป็นมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น เมืองพัทยา โดยฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล ส่วนควบคุมมลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการมอบถังขยะแบบคัดแยกประเภทให้แก่โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบางละมุง และโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร โดยจะเร่งดำเนินการส่งมอบให้ครบทุกโรงเรียนดังกล่าวภายในสัปดาห์นี้
  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทางให้แก่เยาวชนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการลดปริมาณขยะและลดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้การเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นลำดับแรก โดยสร้างรูปแบบการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่เหมาะสม และสร้างวินัยของคนในชาติ โดยมุ่งเรื่องการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งการรีไซเคิลและการแปรรูปเป็นพลังงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาให้มีปริมาณลดลงจนเหลือน้อยที่สุดต่อไป..


  ภาพ : ฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  คลังเก็บ

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150