• ประกาศจากสำนักเจ้าท่าฯ ให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือ ณ บริเวณหาดจอมเทียน

  ประกาศจากสำนักเจ้าท่าฯ ให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือ ณ บริเวณหาดจอมเทียน

  ประกาศจากสำนักเจ้าท่าฯ ให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือ ณ บริเวณหาดจอมเทียน ในวันที่ 6-10 ธันวาคม 2560 นี้
  ด้วยเมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการจัดการแข่งขันเจ็ตสกี “King’ s Cup Jet Ski – World Cup 2017” ตั้งแต่วันที่ 6-10 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. ดังนั้นเพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปโดยความเรียบร้อย เกิดความปลอดภัยต่อการเดินเรือ และการจราจรทางน้ำ  จึงขอความร่วมมือจากชาวเรือหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือ ห้ามจอด ห้ามนำเรือเขาในบริเวณจัดการแข่งขัน ที่อยู่บริเวณ ชายหาดทะเลจอมเทียน หมู่ที่12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บริเวณจอมเทียนซอย 9 เป็นพื้นที่ชายหาดจอมเทียนกับทะเลระยะทาง 1,000 เมตร และจากแนวชายหาดจอมเทียนตั้งฉากเข้าไปในทะเลระยะเวลา 1,000 เมตร
  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการจัดการแข่งขัน ชาวเรือ และผู้เข้าชมการแข่งขัน จึงขอความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโปรดปฏิบัติตามประกาศฯ อย่างเคร่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานตรวจการขนส่งทางน้ำ เบอร์โทรศัพท์. 0 3841 1441 โทรสาร. 0 3841 1478


  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150