• สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาลงพื้นที่รณรงค์กำจัดแหล่งรังโรคและพาหะนำโรคต่างๆ โดยเฉพาะหนู บริเวณชายหาดพัทยา มุ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตามนโยบายด้านสุขอนามัยของนายกเมืองพัทยา

  สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาลงพื้นที่รณรงค์กำจัดแหล่งรังโรคและพาหะนำโรคต่างๆ โดยเฉพาะหนู บริเวณชายหาดพัทยา มุ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตามนโยบายด้านสุขอนามัยของนายกเมืองพัทยา

  ฉบับที่ 885/60 ประจำวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2560

  สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาลงพื้นที่รณรงค์กำจัดแหล่งรังโรคและพาหะนำโรคต่างๆ โดยเฉพาะหนู บริเวณชายหาดพัทยา มุ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตามนโยบายด้านสุขอนามัยของนายกเมืองพัทยา
  เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เมืองพัทยา โดยทีมปฏิบัติงานควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ได้ทำการลงพื้นที่รณรงค์กำจัดหนูบริเวณชายหาดพัทยา ด้วยการวางกรงดักหนู จำนวน 100 กรง ตามบริเวณจุดที่เป็นทางเดินของหนูหรือทางเข้าออกบริเวณที่อยู่อาศัยของหนู เริ่มตั้งแต่ชายหาดพัทยาเหนือจนถึงชายหาดพัทยาใต้ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดเป็นอย่างดีในการวางกรงและดูแลรักษากรง ทั้งนี้ได้ทำการเก็บกรงในช่วงเช้าของวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อย และสำหรับในวันนี้ (29 พ.ย.60) ทีมปฏิบัติงานควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ได้ดำเนินการทำการสำรวจความชุกของหนู และสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการร่มเตียงและผู้ดูแลร่มเตียง บริเวณชายหาดจอมเทียน ตั้งแต่โรงแรมจอมเทียนบีช รีสอร์ท พัทยา ถึงสี่แยกไฟแดงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ชัยพฤกษ์) ระยะทาง 4.13 กิโลเมตร เพื่อสอบถามความพึงพอใจเรื่องการดำเนินงานกำจัดสัตว์ฟันแทะ (หนู) และนำไปประเมินผล เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อๆ ไป
  สำหรับแผนการดำเนินงานกำจัดหนูด้วยวิธีการวางกรงดักหนูตามบริเวณจุดที่เป็นตามบริเวณจุดที่เป็นทางเดินของหนูหรือทางเข้าออกบริเวณที่อยู่อาศัยของหนู ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้วางแผนการดำเนินงานไว้ทุกสัปดาห์ๆ ละ 2 วัน คือ ในช่วงเย็นของทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสบดี และเก็บกรงดังกล่าวทุกเช้าวันอังคารและวันศุกร์ ซึ่งเมืองพัทยาขอขอบคุณผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการลงพื้นที่กำจัดหนูบริเวณชายหาดในทุกครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งให้ความร่วมมือจัดเก็บของใช้บริเวณพื้นที่ประกอบการของตนให้เป็นระเบียบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขลักษณะทีดี ลดแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของหนูดังกล่าวต่อไป
  อย่างไรก็ตาม การวางกรงดักหนูดังกล่าวสามารถลดจำนวนหนูที่มาอาศัยอยู่ตามพื้นที่ชายหาดพัทยาได้ในระดับหนึ่ง แต่หากจะทำให้หนูหมดไปจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมใจกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่ ไม่ทิ้งอาหารลงท่อ ซึ่งจะทำให้เป็นแหล่งอาหารของหนู แมลงสาป นอกจากนี้ ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวมาโดยตลอด ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตื่นตัวในเรื่องของความสะอาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ ของประเทศอีกด้วย


  ภาพ : ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150