• โหมโรง”งานเดินกินถิ่นนาเกลือ”จัดระเบียบร้านค้าให้สะดวกและสวยงามน่าเดินชิม..!!!

  โหมโรง”งานเดินกินถิ่นนาเกลือ”จัดระเบียบร้านค้าให้สะดวกและสวยงามน่าเดินชิม..!!!

  โหมโรง”งานเดินกินถิ่นนาเกลือ”จัดระเบียบร้านค้าให้สะดวกและสวยงามน่าเดินชิม..!!!

  วันนี้ (29 พ.ย.60 ) พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2546 โดยมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว  นายวศินภัทร์ ฉิมทิน หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม นายมานะ  ยาประคำ ประธรานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นายชัชวาล ภิญญศิริ นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวนาเกลือ และคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติพื้นที่ผ่อนผันงานเดินกินถิ่นนาเกลือ   ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6 ม.ค. – 25 ก.พ. 61 นี้
  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามด้านการท่องเที่ยวและอาหารการกินที่เป็นที่นิยมของชาวเมืองและนักท่องเที่ยว. ณ. ห้องประชุม 131 ศาลาว่าเมืองพัทยา

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150