• เมืองพัทยาให้การต้อนรับกงสุลใหญ่ สถานทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับกงสุลใหญ่ สถานทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับกงสุลใหญ่ สถานทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย

  วันนี้ (30 พ.ย. 60) พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ นางสาวชูเลาซาน เยชูราโทวา (Ms.Raushan Yesbulatova) กงสุลใหญ่ สถานทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ     เข้าพบนายกเมืองพัทยา ในโอกาสได้รับตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ ห้องวีไอพี ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  สำหรับการมาศึกษาดูงานที่เมืองพัทยาในครั้งนี้เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการปกครองรูปแบบพิเศษ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก จึงสนใจที่จะศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามบ้านพี่เมืองน้อง โดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียม ทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรมและการศึกษา สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวคาซัคสถาน ในการเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมทั้งหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้แนวปฏิบัติระหว่างกันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นทางเมืองพัทยาและคณะฯได้มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกันท่ามกลางความชื่นชมและมิตรภาพที่ดีของทั้งสองประเทศ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150