• สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาเดินหน้ารณรงค์กำจัดแหล่งรังโรคและพาหะนำโรคต่างๆโดยเฉพาะหนู บริเวณชายหาดพัทยา อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตามนโยบายด้านสุขอนามัยของนายกเมืองพัทยา

  สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาเดินหน้ารณรงค์กำจัดแหล่งรังโรคและพาหะนำโรคต่างๆโดยเฉพาะหนู บริเวณชายหาดพัทยา อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตามนโยบายด้านสุขอนามัยของนายกเมืองพัทยา

  สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยาเดินหน้ารณรงค์กำจัดแหล่งรังโรคและพาหะนำโรคต่างๆโดยเฉพาะหนู บริเวณชายหาดพัทยา อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตามนโยบายด้านสุขอนามัยของนายกเมืองพัทยา
  (19 ธ.ค.60) วันนี้เวลา 09.00 น. เมืองพัทยา โดยทีมปฏิบัติงานควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ได้ทำการลงพื้นที่รณรงค์กำจัดหนูบริเวณชายหาดพัทยา ด้วยการวางกรงดักหนู จำนวน 100 กรง ตามบริเวณจุดที่เป็นทางเดินของหนูหรือทางเข้าออกบริเวณที่อยู่อาศัยของหนู เริ่มตั้งแต่ชายหาดพัทยากลางถึง ชายหาดพัทยาซอย 13/2 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดเป็นอย่างดี ในการวางกรง และดูแลรักษากรง ซึ่งการวางกรงดักหนูดังกล่าวสามารถลดจำนวนหนูที่มาอาศัยอยู่ตามพื้นที่ชายหาดพัทยาได้ในระดับหนึ่ง แต่หากจะทำให้หนูหมดไปจะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมใจกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่ ไม่ทิ้งอาหารลงท่อที่จะทำให้เป็นแหล่งอาหารของหนู แมลงสาป ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวมาโดยตลอด ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตื่นตัวในเรื่องของความสะอาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ ของประเทศอีกด้วย
  สำหรับแผนการดำเนินงานกำจัดหนูด้วยวิธีการวางกรงดักหนูตามบริเวณจุดที่เป็นตามบริเวณจุดที่เป็นทางเดินของหนูหรือทางเข้าออกบริเวณที่อยู่อาศัยของหนู ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ได้วางแผนการดำเนินงานไว้ทุกสัปดาห์ๆ ละ 2 วัน ในช่วงเย็นของทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสบดี และเก็บกรงดังกล่าวทุกเช้าวันอังคารและวันศุกร์ ซึ่งเมืองพัทยาขอขอบคุณผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการลงพื้นที่กำจัดหนูบริเวณชายหาดในทุกครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งให้ความร่วมมือจัดเก็บของใช้บริเวณพื้นที่ประกอบการของตนให้เป็นระเบียบ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขลักษณะทีดี ลดแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยอยู่ของหนูดังกล่าวต่อไป
  ****************************
  ภาพ : ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150