• เมืองพัทยาเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และงานวันครู ประจำปีงบประมาณ 2561

  เมืองพัทยาเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และงานวันครู ประจำปีงบประมาณ 2561

  ฉบับที่ 939/60 ประจำวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560

  เมืองพัทยาเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และงานวันครู ประจำปีงบประมาณ 2561
  (20 ธ.ค.60) วันนี้ เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และงานวันครู ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยนายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 แห่ง และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
  สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือรูปแบบการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และงานวันครู ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้การจัดงานดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ระหว่างเวลา 08.00 น. – 13.00 น. ซึ่งที่ประชุมมีมติกำหนดให้มีการจัดซุ้มกิจกรรมการเล่นเกมส์ และนิทรรศการให้ความรู้จากโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนต่างๆ รวมทั้งการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมการเต้นรีวิวประกอบเพลง พร้อมทั้งมีการแจกของรางวัล ขนม อาหาร และเครื่องดื่มฟรีแก่เด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน สมาคม และชมรมต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความสุขให้กับเด็กๆ และเยาวชนในเขตเมืองพัทยา
  ส่วนการจัดงานวันครู ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ และพิธีการมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ครูดีในดวงใจ และนักการดีเด่น เพื่อให้ครู และบุคลากรสำนักการศึกษาได้มีขวัญ กําลังใจในการทํางาน ในการอบรมสั่งสอน และสร้างเยาวชนชาวพัทยาที่มีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน ชมรม และสมาคมต่างๆ อีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงาน ในการประชุมครั้งต่อไป


  ภาพ : นายอภิรักษ์  เพ็งกลา
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ  สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150