• เมืองพัทยาหารือร่วมกับศอท.ชุมชน หวังปรับกลยุทธ์…เดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยาหารือร่วมกับศอท.ชุมชน หวังปรับกลยุทธ์…เดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยาหารือร่วมกับศอท.ชุมชน หวังปรับกลยุทธ์…เดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

  วันนี้ (21 ธ.ค. 60) ที่ห้องประชุมทัพพระยาอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความช่วยเหลือประชาชนครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา นายธรรมนูญ หินคำ นิติกรชำนาญการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน (ศอท.ชุมชน) ในพื้นที่เมืองพัทยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือโดยพร้อมเพรียง

  ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเมืองพัทยาที่เล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆและการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนและผู้มาเยือน จึงได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของเมืองพัทยา(ศอท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักปลัดเมืองพัทยา เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
  ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด จึงได้เชิญผู้นำชุมชนทั้ง 42 ชุมชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศอท.เครือข่าย ชุมชน เพื่อทำหน้าเป็นผู้แทนรับเรื่องจากประชาชนแล้วแจ้งเรื่องราวทุกข์ ส่งตรงถึง ศอท.เมืองพัทยา
  ซึ่งในวันนี้ได้มีมติที่ประชุมให้ชุมชนในพื้นที่ สามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน ช่องทางกลุ่มไลน์ “ศอท.ชุมชนเมืองพัทยา” โดยมีหน่วย ศอท.เมืองพัทยา ซึ่งประกอบด้วย นายพุฒิเศรษฐ เจริญพจน์ รก.ผู้อำนวยการส่วนรักษาบำรุงและบูรณะ สำนักการช่าง นางฉลวย ดิษฐการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการช่างสุขาภิบาล นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการส่วนจราจรและขนส่ง นายสัญญา ทับทิมศรี หัวหน้าฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม นายสมปอง ปลื้มสุข หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักๆ ของเมืองพัทยา ที่คอยดูแลและดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ร่วมสร้าง ร่วมดูแล พัฒนาบ้านเรา เมืองเราให้เหมาะสมกับเมืองแห่งท่องเที่ยวต่อไป..

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150