• เมืองพัทยาอบรมผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

  เมืองพัทยาอบรมผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

  เมืองพัทยาอบรมผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  วันนี้(22 ธ.ค.60) เวลา 09.30 น.นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และมีพ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีผู้ประกอบการ จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมฯ ณ ห้องทัพพระยา
  เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักมากมายสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักมากมายสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวสถานบันเทิงมากมาย โดยเฉพาะจะหาที่สวยงามไปสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาพักผ่อนเล่นกีฬาทางน้ำและหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับบัตรนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยอย่างแพร่หลายคือการขับขี่เรือเจ็ตสกีท่องเที่ยวชมพื้นที่ทางทะเลของเมืองพัทยา ซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดปัญหานักท่องเที่ยวเช่าเรือเจ็ตสกีไปขับแล้วเกิดเหตุเฉี่ยวชนกับเรือเจ็ทสกีด้วยกันเองหรือไปเชี่ยวชนกับเรือสปีดโบ๊ทต่างๆบ่อยครั้ง เรือได้รับความเสียหาย นักท่องเที่ยวต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้ประกอบการ บางรายมีการร้องเรียนว่าถูกเรียกในราคาที่แพงเกินความเป็นจริง นักท่องเที่ยวเกิดความกลัวจึงยอมจ่าย แต่ภายหลังได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเป็นอย่างยิ่ง
  ทั้งนี้จึงได้จัดทำอบรมผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี มีใจให้บริการที่ดีอย่างเป็นธรรมช่วยกันสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาไปในทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 100 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา สถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา และสำนักงานสาธารณสุข เมืองพัทยา โดยหวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

   

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150