• เมืองพัทยาขอเชิญร่วมกิจกรรม “ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่” และ “ชายหาดปลอดบุหรี่ บรรยากาศดีสดใส” มอบสุขภาพดีเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว

  เมืองพัทยาขอเชิญร่วมกิจกรรม “ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่” และ “ชายหาดปลอดบุหรี่ บรรยากาศดีสดใส” มอบสุขภาพดีเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว

  ฉบับที่ 948 /60 ประจำวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560

  เมืองพัทยาขอเชิญร่วมกิจกรรม “ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่” และ “ชายหาดปลอดบุหรี่ บรรยากาศดีสดใส” มอบสุขภาพดีเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว

  เมืองพัทยา โดยส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข กำหนดจัดกิจกรรม “ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่” และ “ชายหาดปลอดบุหรี่ บรรยากาศดีสดใส” ตามนโยบายนายกเมืองพัทยา ที่ต้องการมอบสุขภาพดีเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนชาวพัทยาและนักท่องเที่ยว โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณที่ทำการศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนเทพประสิทธิ์ (ชายหาดเขตปลอดจอมเทียน) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ซึ่งจะมีบริการตรวจคัดกรองสุขภาพและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน ดังนี้
  – วัดความดันโลหิต
  – เจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
  – ตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์จากโรงพยาบาลเมืองพัทยา
  – บริการตรวจสุขภาพฟัน พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านทันตกรรม
  – บริการให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพตนเอง
  – ให้คำปรึกษาโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก
  – บริการให้คำปรึกษาและแจกชุดอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  – บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง
  – บริการแจกทรายอะเบท  ยาเบื่อหนู ยาฆ่าหนอนพยาธิ
  – บริการทดสอบสมรรถภาพปอด
  – บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่
  – บริการแพทย์แผนไทยเพื่อการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ
  – บริการแจกสื่อความรู้เรื่องโรคต่างๆ
  ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดย พล.ต.ต.อนันต์  เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ในเวลา 09.00 น. เมืองพัทยาจึงขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรม “ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่” และ “ชายหาดปลอดบุหรี่ บรรยากาศดีสดใส” ฟรี! ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 ในวัน และเวลาราชการ

  ภาพ : นายอภิรักษ์  เพ็งกลา
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150