• เมืองพัทยาร่วมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

  เมืองพัทยาร่วมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

  ฉบับที่ 947/60 ประจำวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560

  เมืองพัทยาร่วมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

  ตามที่อำเภอบางละมุงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยบนท้องถนน อำเภอบางละมุง และศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อบูรณาการด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำร่วมกันทุกภาคส่วน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ในการนี้ เมืองพัทยา โดยส่วนจราจรและขนส่ง สำนักการช่าง ซึ่งเป็นคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยบนท้องถนน อำเภอบางละมุง และศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จึงได้ดำเนินการติดตั้งป้ายปิดจุดกลับรถ 3 จุด คือ 1. บริเวณถนนสุขุมวิทหน้าวัดช่องลม 2. บริเวณถนนสุขุมวิทหน้าเมืองจำลอง และ 3. บริเวณถนนสุขุมวิทหน้าแม็คโคร เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ตามนโยบายรัฐบาล ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 –  3 มกราคม 2561
  นอกจากนี้ อำเภอบางละมุงยังจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยการ และประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงอำนวยการ กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อให้ประชาชนสัญจร ในพื้นที่พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยกำหนดจุดตรวจ (จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์) จุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
  1. หน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง (ถนนสุขุมวิท)
  2. หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี พัทยาใต้ (ถนนสุขุมวิท)
  3. หน้าสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ (ถนนสาย 331)
  4. สี่แยกมิตรกมล (ตำบลหนองปรือ)
  ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ บริเวณจุดตรวจหลัก หน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง (ถนนสุขุมวิท) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง ที่ว่าการอำเภอบางละมุง หมายเลขโทรศัพท์ 0 3822 1207 ในวัน และเวลาราชการ


  ภาพ : ส่วนจราจรและขนส่ง สำนักการช่าง
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150