• Monthly Archives: ѹҤ 2017

  เมืองพัทยาจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

  วันนี้ (18 ธ.ค.60) เวลา 08.30 น. พลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีนางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเข้ารับการอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีเข้ารับการอบรมประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนอำนวยการ ส่วนพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว และ 7 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง ทั้งสิ้น จำนวน 45 คน เข้ารับการอบรมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง ที่ ห้องประชุม 241 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
  โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้า และ ภาคบ่าย ซึ่งในภาคเช้าได้รับเกียรติวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำโดย พันจ่าเอก สาคร โพธิ์ดำ เป็นวิทยากรอบรมเสริมความรู้ ความใจ เกี่ยวกับเรื่อง เมืองพัทยากับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 และในช่วงบ่ายเป็นการอบรมเสริมความรู้ ความใจ เกี่ยวกับเรื่อง เมืองพัทยาพร้อมแค่ไหนกับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) นำโดย ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ มาเป็นวิทยากร อบรมเสริมความรู้ ด้วยแนวทางคิดในการพัฒนาเมือง ภายใต้กรอบความคิดที่มุ่งให้เกิดความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้เป้าหมายที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน เพื่อให้เป็นเมืองที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก หรือเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์แบบ ที่ผสมผสาน ทั้งความเป็นเมืองที่น่าอยู่ได้
  ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการพัฒนาศักยภาพภายในหน่วยงาน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขีดความสามารถในการปฎิบัติงานและนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้านการท่องเที่ยว และยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาของเมืองพัทยาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

  ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
  ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  ปิดฉากกีฬาเปตองเมืองพัทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 เต็มไปด้วยสีสัน สนุกสนาน!!!

  ฉบับที่ 924/60 ประจำวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560

  ปิดฉากกีฬาเปตองเมืองพัทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 เต็มไปด้วยสีสัน สนุกสนาน!!!

  ปิดฉากการแข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับศึกดวลลูกเหล็กในการแข่งขันกีฬาเปตองเมืองพัทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 ชิงรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยเกียรติยศจากเมืองพัทยา โดยมีพิธีปิดการแข่งขันพร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ สนามแข่งขันโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ซึ่งมีนายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว นายพันธุ์ธัช ปาวงค์สร้อย นักสันทนาการชำนาญการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน จำนวนกว่า 120 ทีม เข้าร่วม
  สำหรับการแข่งขันกีฬาเปตองเมืองพัทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 ชิงรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยเกียรติยศจากเมืองพัทยา จัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2560 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเปตองของเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีประสบการณ์จากการแข่งขันกับนักกีฬาในทุกระดับเพื่อการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนของเมืองพัทยาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของเมืองพัทยาในด้านการกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงริเริ่มนำกีฬาชนิดนี้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยและทรงสนับสนุนส่งเสริมกีฬาเปตองจนกระทั่งปัจจุบันกีฬาเปตองได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศ ซึ่งการแข่งขันในวันแรก (15 ธ.ค.60) เป็นการแข่งขันประเภททีมคู่ รุ่นเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/ หญิง โดยมีทีมเข้าแข่งขัน จำนวน 70 ทีมด้วยกัน ประกอบด้วยทีมเยาวชนชาย จำนวน 48 ทีม และทีมเยาวชนหญิง จำนวน 22 ทีม ส่วนในวันที่สอง (16 ธ.ค.60) เป็นการแข่งขันประเภททีมคู่ และคู่ผสม รุ่นประชาชนทั่วไป (Open), รุ่นประชาชนทั่วไป (Open Division 2) และรุ่นประชาชนทั่วไป คู่ผสม (ผู้ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป/ ผู้หญิงไม่จำกัดอายุ) ซึ่งผลการแข่งขันในแต่ละประเภท มีดังต่อไปนี้
  1. รุ่นเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
  – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมแก่นทองอุปถัมภ์ ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเมืองพัทยา
  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมซุ้มหูกวาง ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเมืองพัทยา
  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ ทีม เทศบาลศรีมหาราชา และทีมวัดหนัง ได้รับเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเมืองพัทยา
  2. รุ่นเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
  – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเทพศิรินทร์ ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเมืองพัทยา
  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมเขาไม้แก้ว ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเมืองพัทยา
  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ และทีมซุ้มหูกวาง ได้รับเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเมืองพัทยา
  3. รุ่นประชาชนทั่วไป ประเภททีมคู่ (Open Division 1)
  – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมมาดามฟ้า-7 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเมืองพัทยา
  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมมาดามฟ้า-4 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเมืองพัทยา
  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ ทีมมาดามฟ้า-1 และทีมมาดามฟ้า-13 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเมืองพัทยา
  4. รุ่นประชาชนทั่วไป คู่ผสม (ผู้ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป/ ผู้หญิงไม่จำกัดอายุ)
  – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมปูม่วง-4 ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเมืองพัทยา
  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงโป๊ะทรายทอง ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเมืองพัทยา
  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ ทีมปูม่วง-6 และทีมปูม่วง-2 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเมืองพัทยา
  5. รุ่นประชาชนทั่วไป (Open Division 2)
  – รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเสี่ยภูมิใจ ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเมืองพัทยา
  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมศรีราชา ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเมืองพัทยา
  – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ ทีมบางบุตร และทีมบางพระ ได้รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากเมืองพัทยา
  ทั้งนี้ บรรยากาศในการแข่งขันและบริเวณโดยรอบสนามแข่งขันตลอดทั้งสองวันเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน และแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าว หรือดึกดื่นเพียงใด ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อสมาธิและความแม่นยำในการดวลลูกเหล็กของบรรดานักแม่นลูกเหล็กทั้งหลายแต่อย่างใด โดยในปีนี้มีทีมผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศจำนวนกว่า 100 ทีม ถือเป็นจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองเมืองพัทยาได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะทำให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกจังหวัดให้ความสนใจมาเที่ยวชม และเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้เกิดรายได้แก่ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาในภาพรวมได้มากขึ้นตามไปอีกด้วย
  ***********************
  ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว  โยธาธิการจังหวัดร่วมกับเมืองพัทยาเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ครั้งที่ 1

  โยธาธิการจังหวัดร่วมกับเมืองพัทยาเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ครั้งที่ 1โครงการท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะที่ 2 พัฒนาพื้นที่รอบท่าเรือและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  เมื่อวันที่ (15 ธ.ค 60) เวลา 09.00 น. พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายสองปอ เสาวภาคย์ พร้อมด้วยนายเอกชัย เชื้อวงศ์ วิศวกรโยธาปฎิบัติการ สำนักการช่างเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ครั้งที่ 1 และการประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะที่ 2 พัฒนาพื้นที่รอบท่าเรือและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี โดยมีนายอธิราช กนกเวชยันต์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมฯ ซึ่งมีนายญาณศิลป์ ภัสรางกูร สถาปนิก ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมรับฟังความเห็นครั้งนี้ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สภ.เมืองพัทยา ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน – ภาคประชาชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ที่ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยา
  ปัจจุบันแหลมบาลีฮายเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญของเมืองพัทยา ด้วยเอกลักษณ์ที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล ตัดกับภูเขาสูง ที่โอบรับกับตัวชายหาด จึงเปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะล้าน ซึ่งแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับที่รัฐบาลได้มีกรอบนโยบายในการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก
  จังหวัดชลบุรี จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จึงได้ว่าจ้างบริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟเทคโนโลยี จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดของการท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายระยะที่ 2 พัฒนาพื้นที่รอบท่าเรือและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
  ซึ่งในการดำเนินงานตามโครงการฯ จังหวัดชลบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินโครงการและสอดคล้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 จึงได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะครั้งที่ 1 ในวันนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์นำเสนอให้ประชาชนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลความเป็นมาโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ
  โดยได้รับเกียรติวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำโดย นายศิริวัฒน์ จิตตศิลป์ ผู้จัดการโครงการฯ พร้อมด้วยนางสาวดวงกมล พรมหมสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม และนางยาใจ พิมพ์สกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาของโครงการพื้นที่ศึกษาของโครงการ ขอบเขตการศึกษา สภาพพื้นที่โครงการในปัจจุบันและแนวคิดเบื้องต้นในการออกแบบท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะที่ 2 และ พัฒนาพื้นที่รอบท่าเรือ เป็นโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของการคมนาคมทางน้ำให้กับจังหวัดชลบุรี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งแนวโน้มจะมีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากจะมีการพัฒนาเชื่อมต่อคมนาคมด้วยเรือเฟอร์รี่ ดังนั้นการศึกษาโครงการท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะที่ 2 และพัฒนาพื้นที่รอบท่าเรือจึงเป็นการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเมืองพัทยาเข้าสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสากลระดับโลกภายใต้คำนิยาม “เมืองท่องเที่ยวแห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ร้านรองรับตามแผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาล
  สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการประชาสัมพันธ์การระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้แทนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กร เพื่อการพัฒนาและพลังประชาชนโดยประเด็นข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะตลอดจนแนวคิด ความต้องการ ความคาดหวังในพื้นที่ที่ได้รับจากการประชุมจะเป็นประโยชน์
  และเป็นกลไกที่สำคัญในการดำเนินงานออกแบบท่าเทียบเรือและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการของประชาคม นอกจากนี้เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวและเชื่อมโยงเครือข่ายให้เปลี่ยนท่าเรือสากลในระยะต่อไป..
  โดยผลสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ ทีมที่ปรึกษาโครงการฯ จะนำไปรวบรวม เพื่อดำเนินการในการเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 เพื่อรวบรวมความต้องการของประชาชนที่ไม่ส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอรูปแบบการก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย ระยะที่ 2 ตามลำดับขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการฯ ต่อไป

  ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
  ภาพ : นายปฏิวัติ อารีย์รัตนพิทักษ์
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  จังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล

  จังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล
  เพื่อร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ซึ่งเป็นอาคาร 26 ชั้น ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,700 ล้านบาท โดยขณะนี้ มีงบประมาณแล้ว 4,364 ล้านบาท รวมเงินบริจาคอีกส่วนหนึ่ง แต่ยังขาดเงินก่อสร้างอยู่อีกประมาณ 2,029 ล้านบาท ในการวิ่งครั้งจะใช้เส้นทาง ถนนพัทยา – นาเกลือ กลับขึ้นถนนสุขุมวิท จนถึงหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง

  จึงขอเชิญชวนประชนทั่วไป และทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศลในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม นี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือการสร้างอาคารฯ แห่งนี้ขึ้น และขอประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในช่วงเวลาดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานอำเภอ งานบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0 3822 1124


  เมืองพัทยาร่วมสานฝันเส้นทางเศรษฐกิจทางทะเล ไทย-เวียตนามสส่งเสริมการท่องเที่ยวเวียดนาม – พัทยา เตรียมเปิดตัวเรือเฟอร์รี่นำเที่ยว เกาะฟู้โกว๊ก – ท่าเรือจุกเสม็ด คาดว่าเปิดให้บริการปลายปี 61

  เมืองพัทยาร่วมสานฝันเส้นทางเศรษฐกิจทางทะเล ไทย-เวียตนามสส่งเสริมการท่องเที่ยวเวียดนาม – พัทยา เตรียมเปิดตัวเรือเฟอร์รี่นำเที่ยว เกาะฟู้โกว๊ก – ท่าเรือจุกเสม็ด คาดว่าเปิดให้บริการปลายปี 61 ….

  วันนี้ (15 ธ.ค. 60) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับนายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ที่ปรึกษา สภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากบริษัท บิงอาน จำกัด (บริษัทอู่ต่อเรือเฟอร์รี่ ขนาดใหญ่) เข้าพบคณะผู้บริหารเมืองพัทยา เนื่องในโอกาสเดินทางมาดูเส้นทางการเดินเรือและการดำเนินงานของท่าเรือจุกเสม็ด เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และเพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างภาคตะวันออก กับ เวียดนาม ดังนั้นบริษัท บิงอาน จำกัด (บริษัทอู่ต่อเรือเฟอร์รี่ ขนาดใหญ่) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดเรือนำเที่ยวระหว่าง เกาะฟู้โกว๊ก – ท่าเรือจุกเสม็ด พร้อมทั้งเชิญชวนคณะผู้บริหารเข้าร่วมสำรวจเส้นทางช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 นอกจากนี้ ผู้แทนจากบริษัท บิงอาน จำกัด ได้มอบของที่ระลึกเป็น เรือเฟอร์รี่จำลอง เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์มิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ระหว่างเวียดนาม – พัทยา ต่อไป

  ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
  ภาพ : นายปฏิวัติ อารีย์รัตนพิทักษ์
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  สมาคมนักธุกิจฯเมืองพัทยาขอความร่วมมือสมาชิกสนับสนุนการจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดพัทยา

  สมาคมนักธุกิจฯเมืองพัทยาขอความร่วมมือสมาชิกสนับสนุนการจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดพัทยา

  เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 60 นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมสมาคมนักธุรกิจ และการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยมีนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานกรรมาธิการท่องเที่ยวสภาเมืองพัทยา นาย ธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางสาวสุลัดดา ศรุตลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายกฤษณ์ จิระมงคล นายกสมาคมผู้บริหารงาน อาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา คณะกรรม ที่ปรึกษา และสมาชิกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ที่ โรงแรมกรีนพาร์ค รีสอร์ท พัทยา

  ด้านนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ได้แจ้งเพื่อทราบ ก่อนเริ่มการประชุมฯ โดยทางสมาคมได้รับการประสานงานความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา เพื่อดำเนินการหาผู้ประกอบการเข้าร่วมสนับสนุนผลิตร่มเตียงรูปแบบใหม่ ตามนโยบายของ คสช.และเมืองพัทยา ที่ได้ดำเนินการจัดระเบียบร่มเตียงชายหาดพัทยาด้วยการลดขนาดพื้นที่ล็อคชายหาดของผู้ประกอบการ 1 ล็อค พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการร่มเตียงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามรูปแบบที่เมืองพัทยากำหนดไว้ คือ ผู้ประกอบการ 1 ล็อค ต่อ 1 ราย มีพื้นที่ 9×7 เมตร ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการจัดวางเตียงพับพลาสติกอย่างดีสีขาว พร้อมเบาะยางสีเขียว จำนวน 24 ชุด โดยจัดวางให้ระเบียบ จำนวน 3 แถว แถวละ 8 ตัว และใช้ร่มเตียงรูปแบบใหม่ด้วยสีเอิร์ธโทน ขนาด 42 นิ้ว 18 ก้าน ล็อคละ 20 คัน ซึ่งตัวร่มจะมีโลโก้เมืองพัทยาและผู้สนับสนุน (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) เพื่อนำแจกจ่ายต่อประกอบการชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา คือ หาดจอมเทียน จำนวน 251 ล็อค หาดพระตำหนัก จำนวน 30 ล็อค หาดเอเชีย จำนวน 5 ล็อค หาดโคซี่ จำนวน 16 ล็อค และหาดวงศ์อมาตย์ จำนวน 17 ล็อค โดยมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท ต่อล็อค ซึ่งผู้ประกอบรายใดสนใจให้การสนับสนุน สามารถติดต่อได้ที่ทางสมาคมฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาเมืองพัทยาให้สวยงาม เหมาะสมกับเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮ ซีซั่น นี้ คาดว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วมุมโลกในระดับหนึ่งได้…อย่างแน่นอน ซึ่งมติในที่ประชุมยินดีและพร้อมให้สนับสนุน แต่ขอกลับไปพิจารณารูปแบบโลโก้และงบประมาณการให้สนับสนุน และเมื่อพร้อมจะประสานความร่วมมือผ่านทางสมาคมฯ ลำดับต่อไป
  และในเวลาต่อมานายกสมาคมฯ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวในพื้นที่ชี้แจงมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนในเมืองพัทยา ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมี พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา ชี้แจงว่า ด้วยนโยบายหลักของคณะผู้บริหาร ที่ใส่ใจ ดูแลความปลอดภัย ทุกข์ของประชาชนอยู่เสมอ โดยจัดชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ทั้งหน่วยเทศกิจ เจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัย และรถดับเพลิงสแตนบายในการป้องกันเหตุตลอด 24 ชั่วโมง และสลับปรับเวรของเจ้าหน้าที่เพื่อออกตรวจสอบเฝ้าระวังตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ บริเวณแหลมบาลีฮาย หรือถนนวอล์คกิ้งสตรีท และตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นเขตเมืองพัทยา เพื่อสร้างความอุ่นใจ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่เมืองพัทยาเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย พร้อมมีการรับแจ้งเหตุ โดยมีการจัดเวรยามเจ้าหน้าที่คอยรับแจ้งเหตุ ทั้งทางวิทยุสื่อสาร และการแจ้งข่าวร้องเรียนผ่านทางระบบตอบรับทางโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Call Center 1337 และด้านนายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ได้กล่าวเสริมต่ออีกว่า…ได้จัดกำลังวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งตำรวจ สภ.เมืองพัทยา สภ.บางละมุง ตร.ท่องเที่ยว และ ตม.ชลบุรี รพ.ในพื้นที่ เพื่อจัดตั้งกองอำนวยการร่วมที่บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อดูแลป้องกันเหตุร้ายในช่วงเวลาดังกล่าว ตลอด 24 ชั่วโมง
  และก่อนจะปิดการประชุมฯ นางสาวสุพินดา ทองเจริญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อนสิ้นปีนี้ ประกอบด้วยด้วย
  1. วันที่ 15 ธันวาคม นี้ เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล และอ่ำ อัมรินทร์ นิติพน เชิญชวนร่วมสมทุน ก้าวข้ามทะเล “ก้าวอย่างพอเพียง” เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมและร่วมบริจาคก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศของ “ตูน บอดี้สแลม” โครงการ “ก้าวให้ถึง ก้าวอย่างพอเพียง” ตั้งแต่เวลา 12.00 เป็นต้นไป โดยมีจุดเริ่มต้นที่ วอล์คกิ้งสตรีท-ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) จากนั้นลงเรือข้ามไปยังเกาะล้าน จากนั้นลงเรือข้ามไปยังเกาะล้าน เพื่อวิ่งรับบริจาคในชุมชนเกาะล้าน และในเวลา 16.00 น. กลับขึ้นฝั่งเพื่อร่วมวิ่งกับชาวพัทยา โดยเริ่มจากแยกพัทยากลางสายชายหาด เซ็นทรัลบีช ห้างไมค์ รอยัลการ์เด้น หน้าวอล์คกิ้ง เข้าแยกวัดชัยฯ ตึกคอม วกกลับถนนพัทยาสาย2 เลี้ยวซ้ายลงแยกพัทยากลางเป็นจุดสิ้นสุดกิจกรรม
  2.งานเดินกินถิ่นนาเกลือ ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
  ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ ตลาดนาเกลือพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งภายในมีของพื้นบ้าน อาหารทะเลถูกๆ มาให้ลิ้มลองมากมาย ภายในงาน
  3.กิจกรรมต้อนรับปีใหม่เสริมความเป็นสิริมงคล โดยเมืองพัทยากำหนดจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. ซึ่งในปีนี้จัดขึ้น ณ บริเวณลานโพธิ์นาเกลือและถนนเลียบชายหาดพัทยากลาง ภายในกิจกรรมจะมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสามเณร จากวัดต่างๆ ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ชีวิต และดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร่วมทำบุญตามประเพณีไทย
  สำหรับรายละเอียดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ PRPATTYA หรือโทรสอบถามได้ที่ Pattaya Contact Call Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
  ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  เมืองพัทยาคว้ารางวัล CEO Leader Aword 2017..!!!

  เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (16 ธ.ค.60) พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา เข้ารับรางวัล CEO ผู้นำดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 ประเภทผู้นำด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2017 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสโมสร ศูนย์สถาบันวิชาการ TOT ซอยงามวงศ์วาน 17 จัดโดยมูลนิธิต้นบุญ วิสาขาร่วมกับหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งถือเป็นรางวัลเกียรติยศที่สร้างความภาคภูมิใจแก่เมืองพัทยา ในฐานะที่ท่านเป็นหนึ่งในทีมคณะผู้บริหารเมืองพัทยาชุดปัจจุบันที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการเมืองพัทยาในด้านนี้ให้ก้าวหน้าต่อไป


  เมืองพัทยาจัดประชุมคณะทำงานชายหาดปลอดบุหรี่ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการชายหาดปลอดบุหรี่บริเวณชายหาดจอมเทียน มุ่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

  ฉบับที่ 922/60 ประจำวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560

  เมืองพัทยาจัดประชุมคณะทำงานชายหาดปลอดบุหรี่ เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการชายหาดปลอดบุหรี่บริเวณชายหาดจอมเทียน มุ่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

  (15 ธ.ค.60) วันนี้ เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการประชุมคณะทำงานชายหาดปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายวุฒิพล  เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยคณะทำงานชายหาดปลอดบุหรี่ ได้แก่ สำนักการสาธารณสุข สำนักสิ่งแวดล้อม ฝ่ายเทศกิจ/ฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักปลัด สำนักการช่าง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายธเนศ มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (ชลบุรี) และนายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ที่ปรึกษาโครงการ เข้าร่วมในการประชุม
  ภายหลังจากที่เมืองพัทยา ได้จัดโครงการชายหาดปลอดบุหรี่และมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ชายหาดปลอดบุหรี่) แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ ชายหาดเขตปลอดจอมเทียน พัทยา ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา อีกทั้งคณะทำงานฯ ได้มีการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น พบว่าประชาชน ผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดเขตปลอด รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอย่างดี มีเพียงจำนวนน้อยที่ยังคงฝ่าฝืน ไม่สูบบุหรี่ในจุดที่เมืองพัทยาจัดไว้สำหรับผู้สูบบุหรี่ชายหาด ส่งผลให้ยังคงมีก้นบุหรี่ทิ้งประปรายตามชายหาด และมีควันบุหรี่รบกวนบุคคลรอบข้าง ดังนั้น เมืองพัทยาจึงจัดประชุมคณะทำงานชายหาดปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 2/2560 ขึ้น โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อสรุปและติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งหารือแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาความยั่งยืนและต่อเนื่องตามมาตรการคุ้มครองชายหาด ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งออกแบบเขตสูบบุหรี่ถาวร โดยนายวุฒิพล  เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา ประธานคณะทำงานฯ ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อม ประสานกับสำนักการช่าง และฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งเน้นย้ำการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกช่องทางการสื่อสาร
  นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ยังได้หารือในการลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจถึงมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ชายหาดปลอดบุหรี่) ในพื้นที่ต่อไป คือ บริเวณชายหาดจอมเทียน โดยกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ซึ่งจะมีการประชุมเตรียมความพร้อมอีกครั้งเร็วๆ นี้


  ภาพ : นายสมประสงค์  โภชน์พันธุ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  เริ่มแล้ว! ศึกดวลลูกเหล็ก “เปตองเมืองพัทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” ทีมนักแม่นลูกเหล็กทั่วสารทิศร่วมลงชิงชัยอย่างคึกคัก!!!

  เริ่มแล้ว! ศึกดวลลูกเหล็ก “เปตองเมืองพัทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” ทีมนักแม่นลูกเหล็กทั่วสารทิศร่วมลงชิงชัยอย่างคึกคัก!!!
  (15 ธ.ค.60) เมื่อเวลา 11.00 น. ที่สนามโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองเมืองพัทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 ชิงรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยเกียรติยศจากเมืองพัทยา โดยมีนายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มี จ.ส.อ.มนัส ยังเจริญ เจ้าหน้าที่ คสช.อำเภอบางละมุง และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมด้วยทีมนักกีฬาผู้เข้าแข่งขันจากทุกสารทิศ จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วม
  สำหรับการแข่งขันกีฬาเปตองเมืองพัทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 ชิงรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยเกียรติยศจากเมืองพัทยา จัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2560 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเปตองของเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาจากทั่วทุกสารทิศได้มีประสบการณ์จากการแข่งขันกับนักกีฬาในทุกระดับเพื่อการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนของเมืองพัทยาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของเมืองพัทยาในด้านการกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงริเริ่มนำกีฬาชนิดนี้เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยและทรงสนับสนุนส่งเสริมกีฬาเปตองจนกระทั่งปัจจุบันกีฬาเปตองได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศ ซึ่งการแข่งขันในวันนี้(15 ธ.ค.60) เป็นการแข่งขันประเภททีมคู่ รุ่นเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/ หญิง โดยมีทีมเข้าแข่งขัน จำนวน 70 ทีมด้วยกัน ประกอบด้วยทีมเยาวชนชาย จำนวน 48 ทีม และทีมเยาวชนหญิง จำนวน 22 ทีม โดยบรรยากาศในการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคัก
  ส่วนในวันพรุ่งนี้ (16 ธ.ค.60) จะเป็นการแข่งขันประเภททีมคู่ และคู่ผสม รุ่นประชาชนทั่วไป (Open), รุ่นประชาชนทั่วไป (Open Division 2) และรุ่นประชาชนทั่วไป คู่ผสม (ผู้ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป/ ผู้หญิงไม่จำกัดอายุ) โดยจะเริ่มแข่งขันรอบแรก รุ่นประชาชนทั่วไป (Open D.1) และคู่ผสม (ผู้ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป/ผู้หญิงไม่จำกัดอายุ) ในเวลา 10.30 น. และในเวลา 13.00 น. จะเริ่มการแข่งขันประเภท (Open D.2 ) หลังจากจบการแข่งขันรอบแรกของประเภทประชาชนทั่วไป (Open) โดยเปิดรับสมัครทีมผู้เข้าแข่งขันทุกประเภท ณ บริเวณหน้างาน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
  เมืองพัทยาจึงขอเชิญผู้สนใจร่วมสมัครแข่งขันกีฬาเปตองเมืองพัทยา ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 ในรุ่นต่างๆ ได้ ตามรายละเอียดข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณประดิษฐ์ ทองฉาย โทร.064 – 917 – 2387 และคุณพันธุ์ธัช โทร.093 – 915 – 5955
  *************************
  ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150