• เมืองพัทยามอบประกาศเกียรติบัตรผู้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ด้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า

  เมืองพัทยามอบประกาศเกียรติบัตรผู้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ด้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า

  เมืองพัทยามอบประกาศเกียรติบัตรผู้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ด้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า

  24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยาทำการมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับผู้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ด้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ในงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ในทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ โดยมีนางบุปผา ส่งสกุลชัย  หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค และฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักการสาธารณสุข เป็นผู้มอบประกาศเกียรติบัตรฯ และมีผู้ประกอบการร้านค้ากว่า 30 ร้านค้า เข้ารับมอบเกียรติบัตรฯ ในครั้งนี้  ณ เวทีหลัก หน้าธนาคารออมสิน

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150