• สถาบันพระปกเกล้าร่วมเมืองพัทยาและภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการ Zero Trash เพื่อแก้ปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน..!!

  สถาบันพระปกเกล้าร่วมเมืองพัทยาและภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการ Zero Trash เพื่อแก้ปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน..!!

  สถาบันพระปกเกล้าร่วมเมืองพัทยาและภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการ Zero Trash เพื่อแก้ปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน..!!

  (24 ก.พ. 61) เวลา 09:30 น. พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ร่วมเปิดงานแถลงข่าวแนวทางการดำเนินโครงการ Zero Trash เพื่อแก้ปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม ภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า นายพงศ์พล เมฆะวรากุล กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร โรงแรมเคปดารา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน เข้าร่วมแถลงข่าวฯ เป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมดารา บอร์ดรูม โรงแรมเคปดารา รีสอร์ท ซึ่ง ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 (ปนป.7) สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการต้นแบบ ‘Zero Trash’ แก้ไขปัญหาขยะในทะเลอย่างยั่งยืน เป็นสะพานเชื่อมต่อทุกภาคส่วน กระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะต่อการแก้ปัญหาขยะด้วยแนวคิด “We clean, we educate, we change” ชูภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประเดิมที่แรก ที่ชายหาดวงศ์อมาตย์ พัทยา จ.ชลบุรี

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150