• ขอเชิญร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” พร้อมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561

  ขอเชิญร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” พร้อมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561

  ขอเชิญร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” พร้อมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 โดยเปิดเข้าชมฟรี…ไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รู้แก่เห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด อีกทั้งเสริมสร้างให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมสืบสานและสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ตลอดจนผู้ร่วมงานได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง และได้ร่วมกันทำบุญนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนต่างๆ ในทุกภูมิภาค โดยเป็นการจัดงานในลักษณะแบบย้อนยุค ซึ่งภายในงานได้แบ่งออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย
  1.โซนพระลานพระราชวังดุสิต เป็นการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ที่แสดงออกถึงความรักความผูกพันของประชาชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองราชย์
  2.โซนสนามเสือป่า จัดร้านค้าในลักษณะสถาปัตยกรรมอาคารสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญมาร่วมออกร้าน เช่น ร้านศิลปาชีพ 902 ร้านภูฟ้า ร้านจิตรลดา ฯลฯ กิจกรรมจับสลากชิงรางวัลจากต้นกัลปพฤกษ์ นอกจากนี้จะมีการแสดงดนตรีและการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านท้องถิ่นวิถีไทยของชุมชนต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การฉายหนังกลางแปลงโดยนำภาพยนตร์ยุคเก่ามาฉาย และโซนสุดท้าย
  3.โซนร้านอาหารและร้านค้าในแนวคิด “ใต้ร่มพระโพธิสมภาร สืบสานชุมชนวิถีไทย” ซึ่งจะมีซุ้มร้านอาหารไทยโบราณรสชาติอร่อยให้เลือกชิมเลือกซื้อกันอย่างมากมาย
  สำหรับจุดไฮไลท์ของงานฯ คือการแต่งกายชุดไทยย้อนยุคของนักท่องเที่ยว พ่อค้าแม่ค้า และยังมีร้านสตูดิโอย้อนยุคให้ผู้ร่วมงานได้เก็บภาพบรรยากาศในงานอย่างสวยงาม
  เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจในศิลปวัฒนธรรม ร่วมสืบสานประเพณีของไทยเข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 โดยเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 21.00 น. ในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี สำหรับวันศุกร์และวันเสาร์เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 22.00 น. โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150