• ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา

  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา

  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา

  วันนี้ (28 ก.พ.61) เวลา 13.30 น. นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยาโดยมี นายศักดิ์สิทธ์ แย้มศรี นายชาคร กัญจนวัตตะ พร้อมด้วยนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการหัวหน้านายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ตามที่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา พศ.2553 ซึ่งในข้อที่5 ได้บัญญัติไว้ให้มีคณะกรรมการและในข้อที่7 บัญญัติไว้ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ต่างๆ ในการบริการจัดการดูแล ในเรี่องงบประมาณในโครงการต่างๆ ที่ได้อนุมัติจัดสรรไป ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้พิการ ซึ่งการประชุมในวันนี้ เป็นการติดตามคณะทำงานด้านคนพิการ โดยในที่ประชุมได้ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนักที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ในโครงการต่างๆ ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากสภาเมื่อปีงบประมาณ 2560 เสนอต่อที่ประชุมให้ทราบโดยทั่วกัน ซึ่งหน่วยงานหลักที่จัดสรรงบประมาณไปในปีที่แล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการได้แก่สำนักปลัด สำนักกองช่าง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุข สำนักการศึกษา สำนักยุทธศาสตร์และสำนักพัฒนาสังคม ด้วยงบประมาณอุดหนุนกว่า 12,489,000บาท โดยแบ่งจัดสรรไปตามมูลนิธิต่างๆ สำหรับผู้พิการในเขตเมืองพัทยา เพื่อให้ผู้พิการได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยในปีนี้การให้บริการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ได้มาลงทะเบียนถูกต้องของเมืองพัทยารวมทั้งสิ้น 232 ราย..

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150