• เมืองพัทยาขอเชิญร่วมกิจกรรม “รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2561

  เมืองพัทยาขอเชิญร่วมกิจกรรม “รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2561

  ฉบับที่ 103 /61 ประจำวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

  เมืองพัทยาขอเชิญร่วมกิจกรรม “รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2561

  เมืองพัทยา โดยกลุ่มสัตวแพทย์ ส่วนสุขาภิบาลอนามัย สำนักการสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปี 2561 โดยมีแผนดำเนินการในทุกชุมชนภายในเขตเมืองพัทยา จำนวน 42 ชุมชน และวัด จำนวน 14 แห่ง ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2561 – 6 สิงหาคม 2561 ในการนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันในสัตว์เลี้ยงเพศผู้และเพศเมีย ฟรี! ณ ชุมชนสุเหร่าต้นกระบก ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
  เมืองพัทยาจึงขอเชิญผู้ประชาชนในชุมชนสุเหร่าต้นกระบก และพื้นที่ใกล้เคียง นำสัตว์เลี้ยงของท่านเข้าร่วมรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันในสัตว์เลี้ยงเพศผู้และเพศเมีย ฟรี! ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสัตวแพทย์ ส่วนสุขาภิบาลอนามัย สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3811 1826 ในวัน และเวลาราชการ

  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150