• เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ.ปทุมธานี ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ พื้นที่เมืองพัทยา

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ.ปทุมธานี ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ พื้นที่เมืองพัทยา

  ฉบับที่ 102 /61 ประจำวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ.ปทุมธานี ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ พื้นที่เมืองพัทยา

  (27 ก.พ.61) วันนี้ เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายไพจิตร บุญนาจเสวี นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ หัวหน้าเทศกิจ เขตนาเกลือ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปด้านการบริหารงานของเมืองพัทยาแก่คณะดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ.ปทุมธานี ณ ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา พร้อมกันนี้มีนางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายภาพรวมด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Pattaya Contact Center 1337 และห้องสั่งการและควบคุมเมืองพัทยา (CCR) อีกด้วย
  สำหรับการมาเยี่ยมเยือนศึกษาดูงาน ณ เมืองพัทยาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จ.ปทุมธานี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ และวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์  2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ศึกษาหาประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก มาพัฒนาปรับปรุงหาแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานประสบความสำเร็จและสามารถนำมาปรับใช้ในหน่วยงานและพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ตลอดจนศึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเทศบาลตำบลบ้านใหม่เล็งเห็นว่าเมืองพัทยามีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จึงนำคณะผู้บริหาร นำโดยนายสมบูรณ์  ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง จำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารงานของเมืองพัทยาในครั้งนี้ เพื่อนำไปปรับใช้ในหน่วยงานและพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรส่วนท้องถิ่นร่วมกันอีกด้วย


  ภาพ : นายอภิรักษ์  เพ็งกลา
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150