• Monthly Archives: Ҿѹ 2018

  ปลื้ม!!ปิดฉาก”เดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่9 “สง่างาม..ครบ8 สัปดาห์อย่างอิ่มเอมใจ..สาวแย้ เจติยา นักร้องลูกทุ่ง สาวบ้านนา ชื่อดัง ร่วมสร้างความประทับใจในสัปดาห์สุดท้าย…

  ปลื้ม!!ปิดฉาก”เดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่9 “สง่างาม..ครบ8 สัปดาห์อย่างอิ่มเอมใจ..สาวแย้ เจติยา นักร้องลูกทุ่ง สาวบ้านนา ชื่อดัง ร่วมสร้างความประทับใจในสัปดาห์สุดท้าย…

  วันนี้ (25 ก.พ.61.) เวลา 19.00 น. นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยาและประธานกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสภาเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดงานเดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 9 ประจำปี 2561 โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีนางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง ผู้แทนจากวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีผู้แทนชุมชนเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมในพิธีปิดฯ อย่างคับคั่ง ณ เวทีหลัก หน้าธนาคารออมสิน

  โดยในค่ำคืนสัปดาห์สุดท้ายของโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในงาน “เดินกินถิ่นนาเกลือ ปีที่ 9  ประจำปี 2561″ ที่จัดขึ้นตั้งแต่ 6 ม.ค.- 25 ก.พ.61 เต็มอิ่มกับความประทับใจ 8 สัปดาห์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ และมีกิจกรรมต่างๆส่งท้ายมากมาย อาทิ การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทยและการแสดงลิเกจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสนับสนุนการแสดงโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และไฮไลท์ ของค่ำคืนนี้ ที่ทุกคนต่างรอคอย สาวแย้ เจติยา ศิลปินลูกทุ่งบ้านนา ชื่อดังที่มาร่วมสร้างสีสัน สร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมงาน ด้วยบทเพลงฮิต สาวเลยยังรอ กุหลาบ และอีกหลายบทเพลงที่ทุกคนรูจักกันเป็นอย่างดี  ซึ่งบรรยากาศภายในงาน พบว่ามีประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างตบเท้าเข้าร่วมงานเดินกินถิ่นนาเกลือในสัปดาห์สุดท้ายเป็นจำนวนมาก

   


  เมืองพัทยาขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

  เมืองพัทยาขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
  ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งวันนี้เมื่อครั้งพุทธกาลได้เกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ 4 ประการ คือ ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 และเป็นวันที่พระอรหันต์ จำนวน 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และพระอรหันต์เหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ ได้รับการอุปสมบทจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะได้ถือโอกาสบำเพ็ญกุศล และประกอบพิธีทางศาสนา
  เมืองพัทยา โดยฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักการศึกษา จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 เพื่อรณรงค์ให้เด็กนักเรียนและเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน เพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อย่างยั่งยืน  โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา  2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมประกวดวาดภาพพุทธประวัติ ในหัวข้อ “มาฆบูชา ” การประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะและการประกวดการเล่านิทานธรรมะประกอบท่าทาง  และมอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะในการประกวด โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
  เมืองพัทยาขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ พุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) )

  ** รักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด เจริญสมาธิภาวนา ประกอบพิธีเวียนเทียนเพื่อส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตามวัดต่างๆ ใกล้บ้าน

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว  เมืองพัทยาสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้ประกอบการขับขี่รถสาธารณะในพื้นที่เมืองพัทยาโดยเปิดอบรมผู้ขับขี่รถสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

  วันนี้ (23 ก.พ.61) เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ขับขี่รถสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ และผู้ประกอบการขับขี่รถสาธารณะในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีอบรมเปิดเป็นจำนวนมาก ซึ่งมี พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก ขนส่งอำเภอบางละมุง สภ.เมืองพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา และตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว มาบรรยายพิเศษ เกี่ยวกฎระเบียบการขับขี่รถสาธารณะ และการให้บริการที่ดีต่อประชาชน ในครั้งนี้
  ด้วยฝ่ายเทศกิจ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยแลความมั่นคง สำนักปลัดเมืองพัทยา ได้จัดทำโครงการอบรมผู้ขับขี่รถสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่รถสาธารณะในเขตเมืองพัทยา พร้อมดำเนินการจัดระเบียบมีจิตสำนึกในด้านการบริการที่ดี มีวินัยจราจร เป็นภาคีเครือข่ายภาคประชาชน สอดส่อง ดูแล ป้องกันเหตุร้ายไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีให้แก่เมืองพัทยา ซึ่งการอบรมแบ่งออก 2 ช่วง โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติวิทยากรจาก ขนส่งอำเภอบางละมุง มาอบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับ การดำเนินการตามระเบียบกฎหมายวิธีการปฏิบัติของผู้ขับขี่สาธารณะที่ถูกต้อง และเจ้าหน้าที่จาก สภ.เมืองพัทยา ได้ให้การอบรมเกี่ยวกับ การรักษาวินัยจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เมืองพัทยา และในช่วงบ่าย มีเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในปัจจุบันและการให้บริการที่ดีให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ต่อด้วยการอบรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว บรรยายเกี่ยวกับเรื่องการแสวงหาความรู้ร่วมมือจากภาคเอกชนในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยและป้องกันเหตุร้ายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขับขี่รถสาธารณะในเขตเมืองพัทยา พร้อมทั้งเป็นการจัดระเบียบ สร้างจิตสำนึกในด้านการบริการที่ดี มีวินัยจราจร เป็นภาคีเครือข่ายภาคประชาชน คอยสอดส่อง ดูแล เพื่อป้องกันเหตุร้าย และเป็นการป้องกันเกิดการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีให้แก่เมืองพัทยา

  ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
  ภาพ : นายอภิรักษ์ เพ็งกลา
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา

  ประกาศขอแจ้งเลืื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างเมืองพัทยาตำแหน่งครูผู้ช่วย และ ตำแหน่งภาโรง

  เป็นวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

  เอกสารเพิ่มเติม : ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา3  โฆษกเมืองพัทยา ออกสื่อผ่านโสภณเคเบิ้ลทีวี กรณีชาวเมืองขอทราบความคืบหน้าโครงการน่าสนใจของการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมเชิญชวนเที่ยวทะเลพัทยา ด้วยขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษ (ปรับอากาศ) 3 โบกี้ ราคาไป-กลับ เพียง340 บาททุกเสาร์-อาทิตย์ … เริ่ม 17 มีนาคม นี้…!!!

  วันนี้ ( 22 ก.พ. 61) เวลา 14.30 น. พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา ให้เกียรติสัมภาษณ์ผ่านโสภณเคเบิ้ลทีวี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายฝั่งภาคตะวันออกโดยรถไฟ (ครั้งที่ 3) โดยมีเมืองพัทยาพร้อมด้วยองค์กรทุกภาคส่วน ร่วมเดินหน้า…สานฝันมิติใหม่…การรถไฟฯจัดสรรขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษ (ปรับอากาศ) 3 โบกี้ ทุกเสาร์-อาทิตย์ เที่ยวให้จุใจกับ 6 สถานี สนุกทุกตารางนิ้ว กับแพ็กเกจท่องเที่ยว กทม. พัทยา – สัตหีบ เริ่ม 17 มีนาคมนี้ โดยออกเดินทางจากกรุงเทพ (สถานีต้นทาง) ในเวลา 06.45 น. ราคารถไฟ 340 บาท พร้อมซื้อแพ็กเกจเสริมราคาพิเศษ ท่องเที่ยว 6 มิติ ซึ่งแต่ละมิติราคาแตกต่างกันไปบ้าง แต่ประหยัดสุดๆให้เลือกตามชอบใจ ซึ่งแต่ละแหล่งท่องเที่ยวพร้อมใจกันลดแหลก สะดวกครบครัน แบบจุใจ คือ …
  สถานีรถไฟชุมทางศรีราชา
  สถานีรถไฟพัทยาเหนือ สถานีรถไฟตลาดน้ำ 4 ภาค
  สถานีรถไฟวัดญาณสังวรารามฯ
  สถานีรถไฟสวนนงนุช
  และสถานีรถไฟพลูตาหลวง
  เอาใจคนชอบนั่งรถไฟ…
  หวังกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยาและประเทศไทยในภาพรวมต่อไป…..


  12-14 มีนาคม 61 เปิดให้บริการยื่นแบบ ภ.ง.ด 90/91 ปีภาษี 2560 ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 ได้พิจารณาเห็นว่า เมืองพัทยาเป็นหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ในสังกัดจำนวนมาก อีกทั้งยังมีประชาชนมาติดต่อราชการอยู่เสมอ ฉะนั้น เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการและผู้เสียภาษี โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 ได้จัดทำโครงการ “บริการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90,91 ดิลิเวอรี่” ให้บริการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90,91 ปีภาษี 2560 ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษี และช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสียภาษี และเพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ กรุณาเตรียมข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน ของคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ที่นำมาหักลดหย่อนด้วย
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 จึงจะดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาให้บริการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90,91 ปีภาษี 2560 ผ่านอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องการเงิน สำนักการคลัง ศาลาว่าการเมืองพัทยา


  เมืองพัทยาลงพื้นที่ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์เลี้ยงฟรี…!

  ด้วยกลุ่มสัตว์แพทย์ ส่วนสุขภิบาลอนามัย สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา ได้จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น โดยมีแผนการลงพื้นที่ให้บริการฟรี ตามชุมชนในเขตเมืองพัทยาทั้ง 42 ชุมชน และวัด จำนวน 14 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2561
  โดยมีกำหนดแผนการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ มีดังนี้
  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชุมชนร้อยหลัง
  วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชุมชนร้อยหลัง
  วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชุมชนสุเหร่าต้นกระบก
  ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมรณรงค์ทำหมันสัตว์เลี้ยงเพศผู้และเพศเมีย พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์เลี้ยง ผู้ที่สนใจสามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่านรับบริการได้ ฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว นำสัตว์เลี้ยงของท่านมารับบริการ ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสัตว์แพทย์ โรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3811 1826 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  เมืองพัทยาจัดพิธีมอบเกียรติบัตรอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) แก่โรงแรมที่ผ่านการตรวจด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 สร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานอาหารถูกสุขลักษณะ

  เมืองพัทยาจัดพิธีมอบเกียรติบัตรอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) แก่โรงแรมที่ผ่านการตรวจด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 สร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานอาหารถูกสุขลักษณะ
  (20 ก.พ.61) วันนี้ เวลา 14.00 น. นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) แก่โรงแรมที่ผ่านการตรวจด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 โดยมีนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และนางสุภาภรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมกันนี้มีนางบุบผา ส่งสกุลชัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา พร้อมด้วยเชฟจากโรงแรม และผู้ประกอบการร้านอาหารจากโรงพยาบาล/โรงเรียนเอกชนในพื้นที่พัทยาที่ผ่านการตรวจด้านสุขาภิบาลอาหารฯ จำนวน 82 ราย เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะไซมีส โฮเทล พัทยา
  สืบเนื่องจากนโยบายของ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ที่ต้องการให้เมืองพัทยาเป็นเมืองอาหารสะอาด ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ซึ่งในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมามีโรงแรมเปิดใหม่หลายแห่ง บางโรงแรมอาหารก็ได้มาตรฐาน แต่บางโรงแรมยังขาดความใส่ใจในเรื่องนี้ ทำให้ผู้เข้าพักเกิดอาการอาหารเป็นพิษหรือโรคทางเดินอาหาร ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของเมืองพัทยา ดังนั้น ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา จึงได้ทำการสำรวจมาตรฐานร้านอาหารในโรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ดูแลในส่วนของอาหารโรงแรมตระหนักในเรื่องของความสะอาดให้มากๆ สร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานอาหารถูกสุขลักษณะ  สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักเกณฑ์สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัยเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ
  ทั้งนี้ นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร (Clean Food Good Taste) ในครั้งนี้ว่า ขอให้ทุกโรงแรมที่ผ่านมาตรฐาน (Clean Food Good Taste) ตามมาตรฐานกรมอนามัย รักษาความเป็นมาตรฐานของอาหารที่มีความสะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย ตามเกียรติบัตรที่ได้รับในครั้งนี้ คือ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) เพื่อร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป..


  ภาพ : นายปฏิวัติ  อารีย์รัตนพิทักษ์
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150