• Monthly Archives: չҤ 2018


  2 เมษายนนี้..ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย”สวมใส่ผ้าไทย..สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  2 เมษายนนี้..ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย”สวมใส่ผ้าไทย..สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ด้วยวันที่ ๒ เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ประกอบกับในขณะนี้ละครบุพเพสันนิวาสทางไทยทีวีสีช่อง ๓ กำลังเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย ซึ่งเป็นละครย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์ มีการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผสมผสานวัฒนธรรมไทยแต่ดั้งเดิม ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมแก่เมืองพัทยา สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จึงร่วมกับเมืองพัทยาองค์กรและหน่วยงานต่างๆ กำหนดจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยในเวลา 17.00 น. จะมีการเดินขบวนรณรงค์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เริ่มจากบริเวณสามแยกชายหาดพัทยากลางไปยังเวทีกลาง ณ ลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และในเวลา 19.30 น. จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และเดินโชว์แบบชุดผ้าไทยย้อนยุคและร่วมสมัย พร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมที่สวยงามและน่าสนใจอีกมากมาย ณ ลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

  ในการนี้เมืองพัทยาจะดำเนินการปิดการจราจรบริเวณสามแยกชายหาดพัทยากลางไปจนถึงซอย 10ตั้งแต่เวลา 16.45 น. และจะทยอยเปิดการจราจรให้เป็นปกติเมื่อริ้วขบวนเคลื่อนผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ริ้วขบวนและเพื่อความปลอดภัยของประชาชน เมืองพัทยาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้…

  ** ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย สวมใส่ผ้าไทย..ชมศิลปะและการแสดงทางวัฒนธรรม..ร่วมอนุรักษ์มรดกไทยอันทรงคุณค่า..๒ เมษายนนี้.. ณ เมืองพัทยา.. **


  ประชุมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ครั้งที่ 1/2561 ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยากิตติมศักดิ์ ติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายเมืองพัทยาในปีที่ผ่านมา พร้อมเน้นย้ำเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสีย เตรียมบูรณาการผนึกกำลังทีมที่ปรึกษาเร่งแก้ไขทุกปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

  ประชุมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ครั้งที่ 1/2561 ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยากิตติมศักดิ์ ติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายเมืองพัทยาในปีที่ผ่านมา พร้อมเน้นย้ำเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสีย เตรียมบูรณาการผนึกกำลังทีมที่ปรึกษาเร่งแก้ไขทุกปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

  (28 มี.ค.61) เมื่อเวลา 09.00​ น. ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายประชา เตรัตน์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยากิตติมศักดิ์ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ครั้งที่ 1/2561 โดยมี พล.อ.เอกนันท์ รัตนโสภา นางสิริ เสียงเจริญ พล.ท.พิทักษ์ เกียรติพันธ์ และนายประสิทธิ์ จิตติวัฒนพงศ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ พล.ต.ภพอนันฒ์  เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตรศาธร และนายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ และนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากเครือข่ายประชาชนภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
  สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมติดตามผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายเมืองพัทยาในปีที่ผ่านมา ได้แก่ ติดตามความคืบหน้าการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะการจัดการน้ำเสียทั้งบนบกและเกาะล้าน ซึ่งในส่วนของการจัดการน้ำเสีย สำนักการช่างสุขาภิบาลได้รายงานว่า ขณะนี้ได้จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำโดยสภาเมืองพัทยาได้ผ่านงบประมาณ 19 ล้านบาท โดยเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ 5 สถานี พร้อมทั้งปรับปรุงบ่อตกตะกอนที่โรงบำบัดน้ำเสีย (หนองใหญ่) แต่ด้วยมีข้อทักท้วงถึงรายละเอียดใน TOR จึงมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน TOR อีกครั้ง และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอผู้บริหารเพื่อขอรับการพิจารณาดำเนินการตามลำดับต่อไป ในส่วนของปัญหาปัญหาขยะในพื้นที่เมืองพัทยา สำนักสิ่งแวดล้อมได้รายงานความคืบหน้าว่า ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แก้ไขรายละเอียด TOR ให้ชัดเจน เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวพัทยา ดังนั้นจึงมีการถอนญัตติออกไป เพื่อให้คณะกรรมการกลับไปพิจารณา ทบทวนรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง ก่อนนำเสนอต่อสภาเมืองพัทยาในการประชุมครั้งต่อไป
  ทั้งนี้ นายประชา เตรัตน์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยากิตติมศักดิ์ ได้กำชับให้สำนักการช่างสุขาภิบาลเร่งดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำโดยเร็ว พร้อมทั้งให้วางแผนงานระยะยาวมานำเสนออีกครั้งด้วย และในส่วนของปัญหาขยะทั้งบนบกและเกาะล้าน ได้กำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการศึกษาอย่างชัดเจนว่าจะใช้วิธีใดในการแก้ไข ต้องเป็นวิธีที่ทำให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา โดยให้เอาผลจากการศึกษามาอิงเพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบ้านเมือง และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งยังมีการติดตามการใช้งบประมาณปี 2560-2561 นอกจากนี้ในส่วนของเรื่องกล้องวงจรปิดนั้นให้เมืองพัทยาตั้งคณะทำงาน โดยมอบหมายให้ พล.อ.เอกนันท์ รัตนโสภา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และจะมีการตั้งคณะทำงานชุดต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อบูรณาการการแก้ไขทุกปัญหาของเมืองพัทยาอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าต่อประชาชนชาวพัทยาอย่างยั่งยืน และจะมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานอีกครั้ง ในวันที่ 30 เมษายน 2561


  ภาพ : นายอภิรักษ์  เพ็งกลา
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  เมืองพัทยาให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการของเมืองพัทยาแก่คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการของเมืองพัทยาแก่คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  (27 มี.ค.61) เมื่อเวลา 13.30 น. พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบฯ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเมืองพัทยาแก่คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 51 คน ณ ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการบุคคลของนักศึกษา ซึ่งเป็นโครงการประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โดยได้เล็งเห็นว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ และมีเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่ทันสมัย จึงได้นำคณะนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าศึกษาดูงานที่เมืองพัทยาในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ในการทำงานขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานและแนวทางในการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป..


  ภาพ : ฝ่ายบริหาร สำนักปลัด
  ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว  สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา และผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ร่วมสานต่อกระแสละคร “บุพเพสันนิวาส” เชิญชวนทุกท่านร่วมงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๑” รณรงค์สวมใส่ผ้าไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ เมืองพัทยา

  สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา และผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ร่วมสานต่อกระแสละคร “บุพเพสันนิวาส” เชิญชวนทุกท่านร่วมงาน “วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๑” รณรงค์สวมใส่ผ้าไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ เมืองพัทยา
  สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศให้วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ประกอบกับในขณะนี้ละครบุพเพสันนิวาสทางไทยทีวีสีช่อง ๓ กำลังเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย ซึ่งเป็นละครย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์ มีการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผสมผสานวัฒนธรรมไทยแต่ดั้งเดิม ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมแก่เมืองพัทยา สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา จึงร่วมกับเมืองพัทยา องค์กรและหน่วยงานต่างๆ กำหนดจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยจะมีการร่วมเดินรณรงค์แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย เริ่มจากบริเวณสามแยกพัทยากลางไปยังเวทีกลาง ณ ลานซันเคน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช พร้อมทั้งมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และเดินโชว์แบบชุดผ้าไทยย้อนยุคและร่วมสมัย อีกทั้งเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของไทยให้คงอยู่สืบไป จะจัดให้มีซุ้มการแสดงและจัดจำหน่ายผลงานศิลปหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ อาหารและขนมไทยพื้นบ้านโดยฝืมือของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา พร้อมทั้งมีการแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีไทย รวมทั้งการแสดงและการละเล่นพื้นบ้านของผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ที่น่าสนใจมากมาย ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป…


  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา จ.ภูเก็ต ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระเบียบในด้านต่างๆ ของเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา จ.ภูเก็ต ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระเบียบในด้านต่างๆ ของเมืองพัทยา
  (27 มี.ค.61) เมื่อเวลา 10.00 น. พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบฯ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายคมกฤช พลวิชิตร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุปแก่คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมีนายนพพร กรุณา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา เป็นผู้นำคณะ พร้อมด้วยนายบุญพา ไชยมุติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ณ ห้องประชุม 241 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้จัดโครงการฝึกอบรบและทัศนศึกษาดูงานแก่เจ้าหน้าที่ ป้องกันฯ และงานรักษาความสงบเรียบร้อย (งานเทศกิจ) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26 ถึง 31 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ซึ่งในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาเล็งเห็นว่าเมืองพัทยามีศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงได้นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าเยี่ยมเยียนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดระเบียบในด้านต่างๆ ของเมืองพัทยา ได้แก่ การจัดระเบียบชายหาด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการบริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้กลับไปปรับใช้ในการบริหารจัดการการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกมลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป…


  ภาพ/ข่าว : นางสาวขวัญใจ  ซื่อตรง
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ ธ.กรุงไทย และซีพีออลล์ จัดงานแถลงข่าว BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2018 เพื่อโชว์ชิ้นงาน

  สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ ธ.กรุงไทย และซีพีออลล์ จัดงานแถลงข่าว BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2018 เพื่อโชว์ชิ้นงาน
  “THAI CULTURE AND RELIGION” ที่จะเข้าร่วมแสดงในงานเทศกาลทิวลิปบานเมืองกังหันลม ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในวันที่ 21 เมษายน 2561 โดยเน้นศิลปะวัฒนธรรมไทย ให้ประจักษ์สู่สายตาชาวโลก

  วันนี้ (27 มี.ค. 61) เวลา 14.00 น. สวนนงนุชพัทยา จัดงานแถลงข่าว BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2018
  ที่ ห้องนงนุชเทรดดิชั่น ฮอล์ล 1 โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารซีพีออลล์ (จำกัด) มหาชน ร่วมเป็นประธานงานแถลงข่าวฯ ซึ่งมีพลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา แขกผู้เกียรติ สื่อมวลชน เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมชมความงดงามของการแสดง “อารยธรรมสยาม” และเดินชมการแสดงชิ้นงานการจำลองพาเหรดดอกไม้ ที่จะเข้าร่วมโชว์แสดงในงานเทศกาลทิวลิปบานเมืองกังหันลม BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2018 วันที่ 21 เมษายน 2561 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

  สวนนงนุชพัทยา กำหนดจัดงานแถลงข่าว BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2018 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนชาวเมืองพัทยาและชาวไทย ได้รับรู้ถึงชิ้นงานที่สวนนงนุชจะนำไปเข้าร่วมแสดงงานพาเหรดดอกไม้ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในวันที่ 21 เมษายน 2561 เนื่องจากผ่านที่มา สวนนงนุชพัทยา ได้ร่วมประกวดฯ และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ หลายปีซ้อนมาอย่างต่อเนื่องสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยมาโดยตลอด และในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ 2 ที่สวนนงนุชพัทยา ได้เข้าร่วมงานแต่ไม่ได้เข้าร่วมประกวด โดยเข้าร่วมในฐานะผู้แทนของประเทศไทย ที่นำเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นศาสนาประจำชาติ และยังเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยผ่านชิ้นงานต่างๆ อาทิพระพุทธรูป หมายถึง การนับถือศาสนาพุทธช้าง หมายถึง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย เรือสุพรรณหงส์ แสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะอันงดงามของไทย ภายใต้ คอนเซป THAI CULTURE AND RELIGION วัฒนธรรมศาสนาของประเทศไทย
  ซึ่งในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทยและซีพีออลล์ ได้ ให้เกียรติเข้าร่วมสนับสนุนในการเข้าร่วมโชว์การแสดงชิ้นงาน ในงานเทศกาลทิวลิปบานเมืองกังหันลม BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2018 วันที่ 21 เมษายน 2561 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่สวนนงนุชพัทยา ในนามประเทศไทย ได้เข้าร่วมโชว์เอกลักษณ์ความ เป็นไทย แสดงถึงสามัคคี กลมเกลียว ของคนไทย โดยสื่อผ่านจากการประดิษฐ์ดอกไม้นานาพันธุ์ ที่ประดับตกแต่งให้วิจิตรตระการตา ในขบวนพาเหรดดอกไม้ ที่เมือง Bollentweeks เพื่อเป็นการแสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมให้กับกลุ่มประเทศยุโรป ได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นต่อไป…
  ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
  ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตร “หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการที่ดี” ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตร “หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการที่ดี” ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา
  วันนี้ (27 มี.ค.61) เวลา 09.00 น.ที่ ห้องประชุมทัพพระยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา หลักสูตร “หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการที่ดี” พร้อมมอบของที่ระลึก ให้แก่นายโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักการและเทคนิคการเขียนโครงการที่ดี” ซึ่งมีนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเมืองพัทยา และพนักงานจ้าง เข้าร่วมอบรมโครงการฯโดยมีนายชาลี ดวงดารา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ ครั้งนี้

  ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ เมืองพัทยา กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา เพื่อให้บุคลากรเมืองพัทยา มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักการและเทคนิคการเขียนโครงการที่ดี มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบได้ใส่ใจเนื้อหาข้อมูลที่นำมาใช้อ้างอิงในการ เขียน เนื่องจากบางครั้งผู้เขียนไม่ได้มีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังจะทำมากนัก ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการนำมาปฏิบัติ และยังหวังว่า การอบรมในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับทักษะในการเขียนโครงการให้มีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นไป โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นวิทยากรอบรม ซึ่งมีพนักงานเมืองพัทยาสายงานบริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติจากทุกส่วนราชการ เข้ารับการอบรม โครงการฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 109 คน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพต่อไป


  คึกคักมหาสงกรานต์ไทย นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวเทศกาลวันไหลพัทยา 18-19 เมษานี้

  คึกคักมหาสงกรานต์ไทย
  นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวเทศกาลวันไหลพัทยา  18-19 เมษานี้ …
  พร้อมใจ รณรงค์แต่งกายผ้าไทย เล่นน้ำวันไหลให้เย็นชุ่มช่ำ
  ห้ามจำหน่ายสินค้าตลอดแนวชายหาด และขอความร่วมมือเล่นน้ำอย่างสุภาพ ห้ามใช้กระบอกฉีดน้ำแรงดันสูง และห้ามปะแป้ง
  แหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งจัดกิจกรรมเล่นน้ำย้อนยุค จนถึงวันไหลพัทยา
  รับจองที่พักได้แต่เนิ่นๆ..!!

  พลตำรวจตรี พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า
  งานประเพณีวันไหลนาเกลือและประเพณีวันไหลพัทยา เป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นอย่างมาก โดยเริ่มวันไหลนาเกลือ – พัทยา ตั้งแต่วันที่ 18 – 19 เมษายน 2561 เมืองพัทยาได้จัดงานวันไหลเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักประเพณีอันดีงาม กับกระแสวัฒนธรรมย้อนยุคสานต่อบรรยากาศ”อุ่นไอรักฯ”เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อีกทางหนึ่ง โดยกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  วันที่ 18 เมษายน 2561 งานประเพณีวันไหลนาเกลือ ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ เชิญชมการแสดงดนตรีไทย รำอวยพร ของนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เวลา 08.30 น. เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป และร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ และในเวลา 10.00 น. เชิญชมขบวนรถบุปผชาติและขบวนแห่พระพุทธรูป โดยเคลื่อนขบวนแห่ตั้งแต่ บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์ มุ่งหน้าสู่ถนนพัทยานาเกลือ เลี้ยวซ้ายบริเวณสี่แยกไฟแดงนำชัย ผ่านไปรษณีย์พัทยานาเกลือ ตลาดใหม่นาเกลือ และเลี้ยวซ้ายตรงบริเวณหน้าพิซซ่าฮัท ผ่านตลาดอมร และเลี้ยวซ้ายผ่านหน้ามูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา เพื่อกลับสู่จุดเริ่มต้น เมืองพัทยาขอความร่วมมือผู้ใช้รถ ใช้ถนน โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางตามวันและเวลาดังกล่าว

  วันที่ 19 เมษายน 2561 ประเพณีวันไหลพัทยา ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. เชิญร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และในเวลา 08.30 น. เชิญทุกท่านร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ต่อด้วย เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ พร้อมชมขบวนบุปผชาติ และขบวนแห่พระพุทธรูป ในเวลา 12.00 น. เคลื่อนออกจากวัดชัยมงคล เลี้ยวขวาบริเวณสี่แยกไฟแดงโรงเรียนเมืองพัทยา 8 เพื่อเคลื่อนขบวนไปตามถนนพัทยาสาย 2และเลี้ยวซ้ายบริเวณสี่แยกไฟแดงท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อมุ่งหน้าสู่ถนนเลียบชายหาดพัทยาใต้ เข้าสู่ถนนวอล์คกิ้งสตรีท และใช้ถนนตามเส้นทางใต้สะพานต่างระดับ แหลมบาลีฮาย และเลี้ยวซ้ายสี่แยกไฟแดง เพื่อเคลื่อนขบวนแห่กลับสู่จุดเริ่มต้น

  โดยในวันที่ 19 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น. เมืองพัทยาจะดำเนินการปิดการจราจรบริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยาใต้ ตลอดแนว เพื่อให้พี่น้องชาวเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานเทศกาลวันไหลพัทยา ได้สาดน้ำเย็นกาย สบายใจคลายร้อน กันอย่างจุใจ ทั้งนี้เมืองพัทยาห้ามจำหน่ายสินค้า ตลอดแนวชายหาด และขอความร่วมมือเล่นน้ำอย่างสุภาพ ห้ามใช้กระบอกฉีดน้ำแรงดันสูง และห้ามปะแป้ง

  18 – 19 เมษายน นี้ เมืองพัทยาขอเชิญพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ และรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

  พลตำรวจตรี พินิตฯยังได้กล่าวเสริมอีกว่า ตั้งแต่ วันที่ 13-20 เมษายน 2561 แหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยา โรงแรมที่พักและสถานประกอบการรื่นเริงทุกแห่ง ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ปีนี้ แบบอนุรักษ์วิถีไทยตามนโยบายของ พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาและคณะผู้บริหารเป็นอย่างดี นักท่องเที่ยวสามารถติดตามกิจกรรมการจัดงาน การจองตั๋วและจองห้องพักของแต่ละท่องเที่ยวได้ตามเว็ปไซด์ต่างๆได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป…


  คลังเก็บ

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150