• Monthly Archives: ¹ 2018

  ตระการตาพิธีปิดกีฬาวินด์เซิร์ฟ พัทยา..ก่อนเตรียมพร้อมนักกีฬาไทยชิงแชมป์นานาชาติ

  ตระการตาพิธีปิดกีฬาวินด์เซิร์ฟ พัทยา..ก่อนเตรียมพร้อมนักกีฬาไทยชิงแชมป์นานาชาติ

  วันที่ 29 เม.ย.61 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณลานกีฬาทางน้ำชายหาดจอมเทียน สมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับสโมสรวินด์เซิร์ฟเมืองพัทยา จัดให้มีพิธีปิดการแข่งขันวินด์เซิร์ฟรายการ Thailand Windsurfing Championships&Pattaya International Windsurfing Cup 2018 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2516 (สนามที่ 2) โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป์นประธานในการมอบรางวัล ร่วมด้วยนายสกล ผลลูกอินทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมฯ
  คณะกรรมการสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีปิดฯ สำหรับ ผลการแข่งขันผู้ชนะเลิศในประเภทต่างๆมีดังนี้
  รุ่น JUNIOR ได้แก่ ด.ช.สรวิศ ขาวฉอ้อน
  รุ่น TECHNO 293 U17 ชาย ได้แก่ Mr.ฮาแซล ดาแวนด้า ประเทศอินโดนีเซีย
  รุ่น TECHNO 293 U19 หญิง ได้แก่ ด.ญ.อริศรา หอมระรื่น
  รุ่น TECHNO 293 U19 ชาย ได้แก่นายทิวา วงษ์ย่างห่าง
  รุ่น RS:ONE (Men) ได้แก่ นายนาวิน สิงสาท
  รุ่น RS:X Men ได้แก่ นายณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์
  รุ่น RS:ONE (Men) ได้แก่ นายนาวิน สิงสาท
  รุ่น RS :X (Women) ได้แก่ น.ส.สโรชา พุ่มไพร
  RS:X (Men) ได้แก่ นายณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์

  ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันสนามสุดท้าย เพื่อให้ได้นักกีฬาที่มีคะแนนดีที่สุดและได้รับตำแหน่งแชมป์ประจำปี 2561 อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะส่งแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป


  นายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ เพื่อร่วมกันเดินหน้าให้เป็นรูปธรรม

  นายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ เพื่อร่วมกันเดินหน้าให้เป็นรูปธรรม

  วันนี้ (29 เม.ย.61) เวลา 09.30 น. พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาเป็นประธานให้การต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พร้อมด้วย นายบัญญัติ จันทน์เสนะ รองประธานคณะกรรมาธิการ วิสามัญ พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการ วิสามัญศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการ วิสามัญ และ นายวันชัย ศารทูลทัต รองประธานคณะกรรมาธิการ วิสามัญ เนื่องในโอกาสนำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย รองประธาน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะกรรมการธิการวิสามัญ คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญและผู้ร่วมคณะ เข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ที่ห้องประชุมทัพพระยา…ซึ่งเมืองพัทยาได้นำเสนอปัญหาเกี่ยวสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหา คือ ปัญหาน้ำท่วม ขยะ น้ำเสีย และการจราจร สำหรับการปรับปรุงผังเมืองนั้น เมืองพัทยาได้ดำเนินการให้แก้ไขปัญหาต่างๆ ในบางส่วนแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมาธิการได้พิจารณาต่อไป…จากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านผังเมือง เพื่อการพัฒนาเมืองพัทยาได้อย่างลงตัว และความชัดเจนของผ้งเมือง เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

  ด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการผังเมือง ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561 เพื่อรวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง จึงได้เข้าศึกษาดูงาน ณ เมืองพัทยา เพื่อตรวจสอบพื้นที่ด้านการผังเมือง รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผังเมือง เช่น ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชายหาด ปัญหาท่าเทียบเรือ ปัญหาการจราจรติดขัด พร้อมทั้งหาข้อเสนอแนะแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองรวม
  โดยพลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงว่า…ปัจจุบันเมืองพัทยาประสบปัญหาน้ำท่วมขัง เมื่อเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก ทำให้มีน้ำไหลหลากมาจากพื้นที่ลาดชันเชิงเขาอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง โดยพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยเมืองพัทยาและพื้นที่เขตเมืองพัทยา ส่งผลกระทบต่อการจราจร ก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ซึ่งมีคลองรองรับอยู่ 6 คลอง ก็ไม่สามารถรองรับน้ำที่ไหลบ่าสะสมเข้าพื้นที่เมืองพัทยาได้ ประกอบกับมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะอยู่ในระหว่างดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำแนวคลอง และอีกไม่นาน..เมืองพัทยาพร้อมสานฝัน…ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบริเวณเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ถึงแยกพัทยากลาง ถนนเลียบชายหาด (ระยะที่1) แก้ไขปัญหาท่วมขังอย่างยั่งยืน…ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้พิจารณาให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและด้านที่เกี่ยวข้องกับระเบียบและข้อกฎหมายของส่วนราชการต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว ซึ่งโครงการนี้อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดของโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายใต้พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC มีพื้นที่เป้าหมายประกอบด้วย 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการฯ ดังกล่าว มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการที่เกี่ยวข้อง จึงได้นำเรื่องเข้าเสนอต่อ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับแนวคิดต่างๆ นี้ เพื่อพิจารณาและเร่งดำเนินการต่อไป ซึ่งหากโครงการได้เสนอเป็นที่เรียบร้อยร้อยแล้ว เมืองพัทยาพร้อมเดินหน้าสานต่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวได้อย่างแน่นอน…
  และในเวลาต่อมา..นายกเมืองพัทยาได้นำคณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริเวณคลองสาธารณะพัทยาใต้และพื้นที่โดยรอบของท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าผลการดำเนินงานที่ผ่านมา…
  ทั้งนี้ถือว่า…นิมิตรหมายอันดีที่เมืองพัทยาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นคิดระหว่างคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อร่วมเป็นร่วมกันหารือและศึกษาผลกระทบ อีกทั้งเพื่อแนวทางการสนับสนุนการช่วยเหลือ และต่อยอดพัฒนาท้องถิ่นให้เมืองพัทยา ทั้งเรื่องประสานส่วนกลางที่เชื่อมโยงการดำเนินการต่างๆ ของเมืองพัทยาที่มีประโยชน์รวมถึงการหาแนวทางในส่วนของการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยาอย่างเร่งด่วนต่อไป..
  ข่าว นส.ณัชชา ไตรพิพัฒน์
  ภาพ นายปฏิวัติ อารีย์รัตนพิทักษ์
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  พัทยาน้ำลด ฝนซาลงแล้ว พ่อเมืองพัทยาสั่งทุกหน่วยงานลงพื้นที่เร่งบรรเทาความเดือดร้อนทุกด้านอย่างรวดเร็ว รถสัญจรได้ตามปกติ น้ำตามลำคลองไหลระบายได้ดี หวั่นฝนกระหน่ำรอบสองค่ำนี้ เตรียมรับมือเต็มที่

  พัทยาน้ำลด ฝนซาลงแล้ว
  พ่อเมืองพัทยาสั่งทุกหน่วยงานลงพื้นที่เร่งบรรเทาความเดือดร้อนทุกด้านอย่างรวดเร็ว    รถสัญจรได้ตามปกติ น้ำตามลำคลองไหลระบายได้ดี
  หวั่นฝนกระหน่ำรอบสองค่ำนี้ เตรียมรับมือเต็มที่

  วันที่ 28 เม.ย.61 หลังจากมีสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วทุกแห่งในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาและคณะผู้บริหารลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานลงแก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งในขณะนี้เวลา 16.00 น. ฝนได้เริ่มเบาบางลง การจราจรในภาพรวมกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่อาจมีบางพื้นที่ๆยังระบายน้ำไม่หมดแต่รถสามารถแล่นสัญจรไปได้ โดยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่างยังคงปฏิบัติงาน ออกแก้ไขพื้นที่ที่ยังเป็นแอ่งกระทะมีน้ำท่วมขังด้วยการสูบระบายน้ำลงคลองให้รวดเร็ว เพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนอย่างเต็มที่

  ทั้งนี้เมื่อเวลา 15.45 น.ภาพจากสถานีเรดาร์ระยอง กรมอุตุนิยมวิทยา ได้เกิดกระแสลมพัดสอบ พัดกลุ่มฝนตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงใต้บริเวณอ่าวไทย โดยมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าชายฝั่งชลบุรี ระยอง ในอีก 3-4 ชั่วโมงข้างหน้า อาจทำให้มีฝนหนักในช่วงค่ำ และฝนต่อเนื่องระดับปานกลางในพื้นที่ ซึ่งไม่สามารถคาดเวลาหยุดได้ในคืนวันนี้ พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา จึงได้สั่งการเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเตรียมรับมือทั้งในด้านกำลังพล วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะให้พร้อมปฎิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสุดความสามารถ

  หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.


  ระดมพลทุกหน่วยฝ่าสายฝนช่วยประชาชนและนักท่องเที่ยว… พ่อเมืองพัทยาระดมทีมงานลงพื้นที่สั่งลุยแก้ปัญหาทุกมิติบรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วสุดกำลัง…

  ระดมพลทุกหน่วยฝ่าสายฝนช่วยประชาชนและนักท่องเที่ยว…
  พ่อเมืองพัทยาระดมทีมงานลงพื้นที่สั่งลุยแก้ปัญหาทุกมิติบรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วสุดกำลัง…

  วันที่ 28 เม.ย.61 หลังจากมีสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วทุกแห่งในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาและคณะผู้บริหารลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน พร้อมสั่งการด่วนเพิ่มเครื่องสูบน้ำ เร่งเก็บขยะที่กีดขวางทางเดินน้ำ และความสะดวกด้านการจราจร โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงปฏิบัติงานตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมาและยังเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง หวังให้พี่น้องชาวพัทยาได้รับผลกระทบน้อยที่สุด หลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เช้าและยังไม่มีทีท่าจะหยุด เชื่อว่าจะบรรเทาความร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสุดความสามารถ


  เมืองพัทยาส่งทีมงานรุดเก็บขยะ ลดการกีดขวางทางจราจร บรรเทาทุกข์ประชาชน หลังฝนถล่มพัทยา

  เมืองพัทยาส่งทีมงานรุดเก็บขยะ ลดการกีดขวางทางจราจร บรรเทาทุกข์ประชาชน หลังฝนถล่มพัทยา

  พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา แถลง พายุฤดูร้อนพัดถล่ม พัทยาและในพื้นที่เคียง ส่งผลน้ำท่วมขังหลายในพื้นที่ เมื่อน้ำลด พบขยะเกลื่อนท่อระบายน้ำ กีดขวางทางน้ำไหล และขณะนี้เตรียมตั้งเครื่องสูบน้ำฝน 4 เครื่องบรรเทาน้ำท่วมขัง กรณีเร่งด่วน เพื่อรับมือพายุฤดูร้อนนี้  โดยวันนี้ 27 เม.ย.61 สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา นำโดย นายสมภพ วันดี ผอ.ส่วนจัดการคุณภาพน้ำ รักษาการ ผอ.สำนักการช่างสุขาภิบาล ระดมทีมงานลงเก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำหลังจากโดนฝนถล่มตกติดต่อหลายชั่วโมง ณ บริเวณคลองกะทิงลายและบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ (ใกล้ซอยพรประภานิมิต) รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง ประชาชนชาวพัทยาสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก

  โฆษกเมืองพัทยากล่าวต่อว่า พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา และคณะผู้ไม่ได้นิ่งนอนใจ กับภาวะน้ำท่วมขัง ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยาเสียหาย จึงได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีเร่งด่วน  ในการนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนพี่น้องประชาชน เมืองพัทยาจึงได้ตั้งเครื่องสูบน้ำฝน บริเวณ ถนนเลียบชายหาดพัทยาซอย 6/1 จำนวน 4 เครื่อง เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำไม่ทันในช่วงที่มีฝนตกหนักและช่วงพายุฝนที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างต่อเนื่องนี้ พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภาวะน้ำขังในระยะพายุฤดูร้อนนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในสังคม เพื่อบ้านเมืองมีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลำดับ

  สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาวและถาวรนั้น อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาร่วมกันจากหน่วยเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ซึ่งคาดว่าจะเดินหน้าดำเนินการในไม่ช้านี้ จะได้แจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ขอบคุณเครดิตภาพจาก : สำนักช่างสุขาภิบาล


  ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

  เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยามีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในเขตเมืองพัทยา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นปิดถนน 1 ช่องจราจรทั้งขาขึ้นและขาลง บริเวณถนนพัทยาเหนือตั้งแต่ปากทางสุขุมวิทถึงบริเวณวงเวียนปลาโลมา เพื่อวางระบบไฟฟ้าแบบเคเบิลใต้ดิน และบูรณาการร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค
  ทั้งนี้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2561 โดยจะปิดช่องการจราจร ต่อเนื่อง เพื่อปฏิบัติงานและทดสอบระบบ ระยะทางการปฏิบัติงานช่วงละไม่เกิน 150 เมตร เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วจะคืนผิวจราจรในภาวะปกติ และจะดำเนินการปฏิบัติงานช่วงต่อไป จนกว่าจะครบกำหนดในระยะเวลาที่ได้แจ้งไว้ ในการนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 038-426463 และ 038-42850


  ข่าวประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา

  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติธรรม เพื่อได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรม ซึ่งจะช่วยให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ทำให้เป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญา ขัดเกลาจิตใจ ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม รักษาศีล เป็นคนดีของสังคมและนำความรู้มาถ่ายทอด เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นได้ปฏิบัติตาม โดยจัดปฏิบัติธรรมคอร์สเข้มข้น คัดคนปิดวาจาจริงๆ ปิดวาจาได้ พักห้องคนเดียว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี รับจำนวน 45 ท่าน ชาย 10 ท่าน หญิง 35 ท่าน โดยมีเอกสารประกอบการรับสมัครดังนี้ รูปถ่าย 1 นิ้ว,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียน (ถ้ามี)
  สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา ในระหว่างวันที่ 13 -22 ก.ค.61 จำนวน 10 วัน สามารถสมัครได้ด้วยตนเองตั้งบัดนี้ – 1 มิถุนายน 2561 ได้ที่สำนักพัฒนาสังคม ศาลาว่าการเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3257 – 61 ในวันและเวลาราชการ


  โฆษกเมืองพัทยาแจง พายุฤดูร้อนพัดถล่ม พัทยาและในพื้นที่เคียง ส่งผลน้ำท่วมขังหลายในพื้นที่ จำเป็นต้องเร่งแก้ไข ช่วยกันทุกฝ่าย เมื่อน้ำลด ยังพบขยะเกลื่อนท่อระบายน้ำ กีดขวางทางน้ำไหล ขณะนี้ได้จัดเตรียมตั้งเครื่องสูบน้ำฝนเพิ่มอีก4เครื่อง เพื่อเร่งระบายบรรเทาน้ำท่วมขัง กรณีเร่งด่วน…จากพายุฤดูร้อน

  เมื่อช่วงบ่ายนี้วันนี้ (27 เม.ย.61) พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา…เผยว่า พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา และคณะผู้บริหารฯมิได้นิ่งนอนใจ กับภาวะน้ำท่วมขังจากเหตุการณ์ฝนตกหนักจากพายุฤดูร้อนเมื่อวานนี้ (26 เม.ย.61)ตามที่มีกระแสสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์ก อาจจะส่งผลให้ภาพลักษณ์เมืองพัทยาเสียหายได้ จึงได้มีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีเร่งด่วน
  ด้วยเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดผ่าน โดยลักษณะของพายุนี้ ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงนานกว่า 1 ชั่วโมง โดยมีน้ำไหลหลากจากทั่วทุกพื้นที่อยู่ทุกครั้ง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของเมืองพัทยา เมื่อฝนหยุดตามพื้นที่ต่างๆ สามารถระบายน้ำขังให้หมดได้โดยรวมประมาณ45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง โดยแต่ละจุดมีการระบายน้ำที่ต่างกันตามสภาพภูมิประเทศเช่น บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ ได้แก่ เขาตาโล ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำฝน จำนวน 6 เครื่อง สามารถระบายน้ำได้ 7,200 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ใช้เวลา 1½ ชั่วโมง เขาน้อย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำฝน จำนวน 3 เครื่อง สามารถระบายน้ำได้ 3,600 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ใช้เวลา 40 นาที หนองกระบอก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำฝน จำนวน 6 เครื่อง สามารถระบายน้ำได้ 11,880 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง ใช้เวลา 40 นาที ชัยพฤกษ์ จำนวน 6 เครื่อง สามารถระบายน้ำได้ 11,880 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ใช้เวลา 40 นาที บริเวณถนนสุขุมวิท 45 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำฝน (sump 1) จำนวน 3 เครื่อง สามารถระบายน้ำได้ 5,400 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ใช้เวลา 30 – 40 นาที ถนนสุขุมวิท 75 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำฝน (sump 2) จำนวน 3 เครื่อง สามารถระบายน้ำได้ 3,600 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ใช้เวลา 30 – 40 นาที ปากทางวอล์คกิ้งสตรีท รถสูบน้ำเคลื่อนที่ สามารถระบายน้ำได้ 5,000 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ใช้เวลา 40 นาที และเครื่องสูบน้ำฝน จำนวน 4 เครื่อง สามารถระบายน้ำได้ 28,800 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ใช้เวลา 30 – 40 นาที และบริเวณแหลมบาลีฮาย จำนวน 1 เครื่อง สามารถระบายน้ำได้ 43,200 คิวต่อ 1 ชั่วโมง ใช้เวลา 40 นาที
  ซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่าภายในท่อระบายน้ำจะมีเศษพลาสติก เศษใบไม้กิ่งไม้และสิ่งปฏิกูลต่างๆ รวมไปถึงขยะคาดไม่ถึง อาทิ ถังน้ำแข็ง บางจุดพบตู้เย็นชำรุดอยู่ภายในท่อระบายน้ำ จึงเป็นเหตุให้เกิดระบายไม่ทัน ทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ส่วนหนึ่ง ในการนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนพี่น้องประชาชน เมืองพัทยาจึงได้ตั้งเครื่องสูบน้ำฝน เพิ่มขึ้นบริเวณ ถนนเลียบชายหาดพัทยาซอย 6/1 อีกจำนวน 4 เครื่อง เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำไม่ทันในช่วงที่มีฝนตกหนักและช่วงพายุฝนที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างต่อเนื่องนี้ พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สแตนบายเฝ้าระวังภาวะน้ำขังในระยะพายุฤดูร้อนนี้
  ดังนั้นเมืองพัทยาจึงขอร่วมมือพี่น้องประชาชน ช่วยกันคัดแยกขยะทิ้งลงถุง และใส่ถังรองรับ ไม่ควรทิ้งถุงพลาสติก หรือเศษอาหารลงไปในท่อระบายเด็ดขาด เพราะเศษอาหาร หรือน้ำมัน ต่างๆ นั้น เมื่อทิ้งหมักหมมเป็นเวลานานๆ ก็จะส่งกลิ่นเน่าเหม็น และเกิดการอุดตันได้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนในสังคม เพื่อบ้านเมืองมีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลำดับ

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ขอบคุณเครดิตภาพจาก : สำนักช่างสุขาภิบาล


  น้ำท่วมขังหลังฝนตกหนักต้องแก้ไขในทุกมิติ… นายกเมืองพัทยาเอาจริง! รื้อถอนสิ่งรุกล้ำคลองสาธารณะ สร้างความเสียหายน้ำท่วมเรื้อรัง สาเหตุหนึ่งของปัญหา…

  วันนี้ (27 เม.ย. 61) เวลา 09.00 น.
  พลตำรวจตรี พินิต มณีรัตน์โฆษกเมืองพัทยา ได้ออกมาเปิดเผยและชี้แจงว่า จากการที่มีการแจ้งเตือนและติดประกาศการรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บริเวณคลองปึกพลับ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากเลยกำหนดเวลาและเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งแต่อย่างใด โดยเมืองพัทยาจะดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าว หลังจากปิดประกาศนี้แล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ในบริเวณใกล้เคียงได้มีการรื้อถอนอาคารบางส่วนไปบ้างแล้ว

  พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารเมืองพัทยา มีนโยบายสำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการทวงคืนพื้นที่สาธารณะและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่นาเกลือซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ จึงได้เดินหน้าดำเนินการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างอาคารรุกล้ำแนวเขตคลองสาธารณะ ในพื้นที่เมืองพัทยา บริเวณ คลองพัทยาใต้ คลองปึกพลับ และคลองนาเกลือบริเวณหลังวัดช่องลมพบว่ามีประชาชนและผู้ประกอบการทำการปลูกสร้างอาคาร รวมถึงที่พักอาศัย และสถานประกอบการรุกล้ำแนวคลองอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้กีดขวางทางน้ำคลองสาธารณประโยชน์ ทำให้เกิดปัญหาในการระบายน้ำไม่ทันท่วงที เพราะนี่คือสาเหตุหลักสาเหตุหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดน้ำท่วมในอำเภอบางละมุงและเมืองพัทยาเมื่อมีฝนตกหนักและนานเวลา แม้การระบายน้ำตามระบบในปัจจุบันจะดีขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่พอใจนัก เพราะยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญในพื้นที่ที่เป็นปัญหาอยู่หลายแห่ง
  เมืองพัทยาจึงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รังวัดเร่งทำการตรวจสอบคลองสาธารณประโยชน์ เพื่อทราบแนวเขตคลองที่ชัดเจน พร้อมออกคำสั่งติดประกาศ ให้ผู้ที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลองสาธารณประโยชน์ ให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าว เพื่อสร้างเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะอาด เรียบร้อยขึ้น ปราศจากขยะ และสิ่งกีดขวางทางน้ำให้ไหลได้อย่างรวดเร็วขึ้น เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่แท้จริง

  สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาวและถาวรนั้น อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาร่วมกันจากหน่วยเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ซึ่งคาดว่าจะเดินหน้าดำเนินการในไม่ช้านี้ จะได้แจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป


  เตรียมขายใบสมัครพัทยามาราธอน 61 ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. ณ เมืองพัทยา ทุกวันในเวลาราชการ

  การแข่งขันพัทยามาราธอน จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองพัทยา ชลบุรี เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนให้สู่ความเป็นมาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับในระดับชาติอย่างแท้จริง ในการนี้เพื่อให้การแข่งขันพัทยามาราธอน ปี 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิ่งที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง จึงจัดให้มีการรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันพัทยามาราธอน ปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ณ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา ทุกวันในเวลาราชการ จนกว่าจะสรรหาผู้รับจ้างได้หรือเมื่อได้ผู้สมัครการแข่งขันครบจำนวนในแต่ละประเภท โดยในปีนี้ได้แบ่งประเภทการแข่งขัน 4 ประเภท ดังนี้
  ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 ก.ม. ค่าสมัคร 1,000 บาท (ชาย/หญิง) ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5
  ชาย รุ่นอายุ 18-29 ปี/30-39 ปี/40-49 ปี/50-59 ปี/60 ปีขึ้นไป
  หญิง รุ่นอายุ 18-29 ปี/30-39 ปี/40-49 ปี/50 ปีขึ้นไป

  ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.100 ก.ม. ค่าสมัคร 700 บาท (ชาย/หญิง) ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5
  ชาย รุ่นอายุ 16-29 ปี/30-39 ปี/40-49 ปี/50 ปีขึ้นไป
  หญิง รุ่นอายุ 16-24 ปี/25-34 ปี/35-44 ปี/45 ปีขึ้นไป

  ประเภทควอเตอร์มาราธอน ระยะทาง 10.550 ก.ม. ค่าสมัคร 500 บาท (ชาย/หญิง) ได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5
  ชาย รุ่นอายุ 14-19 ปี/20-39 ปี/40-49 ปี/50 ปีขึ้นไป
  หญิง รุ่นอายุ 14-19 ปี/20-34 ปี/35-44 ปี/45 ปีขึ้นไป

  ประเภทไมโครมาราธอน ระยะทาง 3.7 ก.ม. ไม่เสียค่าสมัคร แบ่งเป็น
  1.ประเภทนักเรียน ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 14 ปี เงินรางวัล/ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-3 สามารถสำเนาบัตรประชาชนและหมายเลขติดต่อกลับได้ที่ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โทร 038-253127-28 หรือ tsmpty04@gmail.com
  2.ประเภท Fun Run (เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ) เฉพาะเหรียญรางวัล 2,000 คนแรก
  3.ประเภทวีลแชร์ เงินรางวัล/ถ้วยรางวัล อันดับที่ 1-5 โดยสมัครได้ที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา โทร/ โทรสาร 038-716247 ต่อ 6314

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ฝ่ายพัฒนาการกีฬาฯ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว โทร 038-253127-28 และ www.pattayamarathon.go.th


  คลังเก็บ

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150