• Monthly Archives: áҤ 2018

  ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

  ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

  อำเภอบางละมุงขอเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและนักท่องเที่ยว พร้อมใจแต่งกายชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง หรือชุดเครื่องแบบตามสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง
  โดยในเวลา 07.00น. จะเป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 67 รูป และในเวลา 09.00 น. พิธีลงนามพระพรชัยมงคล ส่วนในช่วงเย็นเวลา 17.00 น. ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

   


  ประกาศขอร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า สถานบริการทุกแห่ง งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา

  ประกาศขอร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า สถานบริการทุกแห่ง งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา

  ด้วยในวันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2561 และวันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาของประชาชนชาวไทย ที่สืบทอดประเพณีมาแต่โบราณกาล ประกอบกับได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่3 ) พุทธศักราช 2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 “ ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ ”

  เมืองพัทยาขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภท อาทิ ร้านอาหาร และสถานบริการให้งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งขายส่งและขายปลีก ทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา คือ หลังเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 จนถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 (ยกเว้นเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ) หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 มาตรา 39 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หรือทั้งจำทั้งปรับ

  หากพบเห็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 ของสถานประกอบการรายใด หรือพบเห็นอาชญากรรมต่าง ๆ สามารถแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารได้ที่สายด่วน 191 ตลอด 24 ชั่วโมง


  คืบหน้า รถไฟความเร็วสูงเมืองพัทยา กรมโยธาธิการฯจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ทำกรอบแนวทางพื้นที่โดยรอบ พร้อมวางผังโครงสร้าง พัฒนาพัทยา 4.0 ยกระดับอุตสาหกรรม พัฒนาเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

  คืบหน้า รถไฟความเร็วสูงเมืองพัทยา กรมโยธาธิการฯจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ทำกรอบแนวทางพื้นที่โดยรอบ พร้อมวางผังโครงสร้าง พัฒนาพัทยา 4.0 ยกระดับอุตสาหกรรม พัฒนาเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

  วันนี้ 26 ก.ค.2561 ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาออกแบบและวางผังพื้นที่เฉพาะโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดย นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดการประชุม นางชูศรี มาลีหอม ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวรายงาน และนายอภิชาติ  วีรปาล  รองนายกเมืองพัทยา  กล่าวต้อนรับและเชิญชวนให้ประชาชนที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ โดยมีมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

  จังหวัดชลบุรีเป็น 1 ใน 3 จังหวัดของประเทศไทยที่อยู่ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC โดยเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการลงทุนการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาวและมีประสิทธิภาพซึ่งได้เน้นหนักในด้านการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพมหานครเข้าสู่พื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกและเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การคมนาคมขนส่งที่สำคัญที่เชื่อมโยงในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ อีกทั้งมีแนวโครงการรถไฟความเร็วสูงผ่านในพื้นที่ โดยทางภาครัฐได้กำหนดตำแหน่งที่ตั้งของสถานีรถไฟความเร็วสูงไว้ที่เมืองพัทยา ซึ่งจะทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเกิดการขยายตัวในด้านต่างๆ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างไม่มีระบบและเกิดปัญหาของเมืองด้านต่างๆตามมา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ด้านต่างๆ เช่น ด้านกายภาพ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ประกอบของเมืองด้านอื่นๆที่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC

  พื้นที่เฉพาะโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงเมืองพัทยา ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟพัทยา มีศักยภาพด้านการเชื่อมโยงระบบขนส่งและโลจิสติกส์ที่สำคัญ อีกทั้งเป็นพื้นที่เพื่อการรองรับด้านการค้า การท่องเที่ยว และการขยายตัวด้านอยู่อาศัย จึงมีความจำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาและเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ให้เกิดการพัฒนาและจัดการเมืองและพื้นที่รอบสถานีให้มีความกระชับ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน มีความสะดวกในการเดินทาง เกิดความคุ้มค่าและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

  ทั้งนี้เพื่อให้โครงการ สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของประชาชนรวมทั้งสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงจัดโครงการให้มีขั้นตอนการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่จำนวนทั้งหมด 2 ครั้งด้วยการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงที่มาและความสำคัญของโครงการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่และ ระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะวิสัยทัศน์บทบาทและทิศทางในการพัฒนาพื้นที่จากมุมมองของคนในพื้นที่ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จะได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีทิศทาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งเสริมการเชื่อมโยงกิจกรรมทางการค้าและการเดินทางสัญจรของนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความมีระเบียบสะดวกสบายและปลอดภัย รวมทั้งคงอัตลักษณ์ คงลักษณะเด่นของพื้นที่ไว้
  โดยในที่ประชุมประชาชนได้เสนอแนะในการร่างผังแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองควรระบุให้ชัดเจนในการออกแบบผังพื้นที่ การเวรคืน การจ่ายค่าเวนคืน การกำหนดระเบียบความสูงการสร้างอาคาร  การเฝ้าระวังในเรื่องสุขภาพ ระบบบำบัดน้ำเสีย มลพิษในระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้งเสนอให้มีการจัดประชุมที่เทศบาลเมืองหนองปรือด้วย เพราะการวางผังพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงนี้ ประชาชนในเขตหนองปรือที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมากควรร่วมรับรู้และเสนอแนะด้วย  ทั้งนี้ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตอบคำถามในประเด็นดังกล่าว่า ไม่มีการเวนคืน เป็นการศึกษา ออกแบบและวางผังพื้นที่ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย  เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในพื้นที่ต่อไป สำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าวจะนำไปประชุมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไป เพื่อปรึกษาหารือในการกำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างไรไม่ให้มีผลกระทบกับสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยจะมีการนำเสนอผลสรุปการดำเนินการนี้ในการประชุมครั้งต่อไป


  เมืองพัทยาจะทำการปรับปรุงศูนย์กลางระบบเครือข่ายและสื่อสารข้อมูล ซึ่งส่งผลกระทบถึงระบบอินเทอร์เน็ต และหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337

  เมืองพัทยาจะทำการปรับปรุงศูนย์กลางระบบเครือข่ายและสื่อสารข้อมูล  ซึ่งส่งผลกระทบถึงระบบอินเทอร์เน็ต และหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337

  ด้วยระบบเครือข่ายและสื่อสารข้อมูลของเมืองพัทยาครบกำหนดวาระที่จะต้องทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบเครือข่าย เพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์และปรับปรุงศูนย์กลางระบบเครือข่ายและสื่อสารข้อมูล ณ ศูนย์ควบคุมสั่งการ CCR เมืองพัทยา  ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall ประสิทธิภาพระดับสูงสุด อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักความเร็วสูง Core Switch เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก External Storage ฯลฯในวันพฤหัสที่ 26 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป โดยจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 6 – 12 ชั่วโมง ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้อาจมีผลกระทบต่อระบบอินเตอร์เน็ตและระบบหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 จะต้องระงับการให้บริการชั่วคราวในช่วงวันเวลา ดังกล่าว หากประชาชนต้องการติดต่อสอบถามข้อมูล แจ้งเหตุ ฯลฯ กรุณาติดต่อที่ โทร. 0-3841-3361 และ 0-3841-4000 เมืองพัทยาต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากมีความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างไร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งต่อไป


  ถึงคิวจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา

  ถึงคิวจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา

  วันนี้ 26 ก.ค. 61 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม 131 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา
  นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีการจัดระเบียบชายหาดตาแหวน โดยมีนายสุธีร์ ทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายธรรมนูญ หินคำ นิติกรชำนาญการ รก.หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ (ศอท.) พ.ต.ต.สมบูรณ์ เอื้อสมานไมตรี สวป.สภ.เมืองพัทยา นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา อส.กองร้อย อส.อ.บางละมุง ร่วมกับ ร้อย รส.อ.บางละมุง นายสมชัย มณีโชติ นักจัดการงานเทศกิจปฎิบัติการ สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีการจัดระเบียบชายหาดตาแหวนเนื่องจากได้มีผู้ประกอบการใช้หาดตาแหวนและยื่นหนังสือคัดค้านการจัดระเบียบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเมืองพัทยา จึงได้จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
  ตามที่มีหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีการจัดระเบียบชายหาดตาแหวนเพื่อให้การดำเนินงานกรณีผู้ประกอบการใช้หาดตาแหวนได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการตั้งร้านค้า ห่างจากถนนทางเดินระยะ 3 เมตร ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า มีผู้ประกอบ จำนวน 6 ราย มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งจากลงพื้นที่ตรวจสอบดังกล่าวทำให้มีผู้ประกอบการบางส่วน ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการปฏิบัติงานหน้าที่ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาจากกรณีที่เกิดขึ้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจมาตรา 48 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 เมืองพัทยาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีการจัดระเบียบชายหาดตาแหวนเกาะล้านขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาแก้ไขปัญหาในการจัดระเบียบชายหาดตาแหวนเกาะล้านเมืองพัทยา ให้เกิดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งปรับทัศนียภาพบริเวณหน้าหาดดังกล่าว ให้มีความสวยงาม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
  ซึ่งในที่ประชุมครั้งนี้ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการทั้ง 6 ราย เข้าร่วมเจรจาหารือรับทราบปัญหาเบื้องต้น ก่อนที่เมืองพัทยาจะดำเนินการขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป

  ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
  ภาพ : นายศิวกร สรรพกิจภิญโญ ศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  มุ่งดึงนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียเพิ่มสู่พัทยา ททท.เสริมงาน”Pataya night”

  มุ่งดึงนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียเพิ่มสู่พัทยา
  ททท.เสริมงาน”Pataya night”

  ททท.สำนักงานพัทยาร่วมกับอบจ.ชลบุรีและเมืองพัทยา หวังดึงนักท่องเที่ยวจากหมู่เกาะชวา จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียว Pattaya Road show ในงาน Amazing Pattaya  Roadshow to Indonesia ณ กรุงจาร์กาต้า

  (25 ก.ค.61) นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road show ในงาน Amazing Pattaya Roadshow to Indonesia 2018 จัดขึ้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงจาการ์ต้า  รร. Kempinski ห้อง Grand Ballroom ซึ่งมีนายสันติ ชุดินทรา รองผู้ว่าการ ททท.ด้านเอเซียและแปซิฟิค (ตลาดต่างประเทศ) และนางบุษกร พรหมมาโนช ผอ.ททท.สนง.จาร์กาต้า กล่าวต้อนรับและให้ข้อมูลทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการครั้งนี้
  พร้อมทั้งมีนางดารัตน์ สุรักขกะ ผู้อำนวยการกองท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัลย์ ผอ.ททท.สำนักงานพัทยาพร้อมทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและพัทยาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 กค. 61โดยความร่วมมือของพันธมิตรระหว่าง
  อบจ.ชลบุรี  ทททฺ.สำนักงานพัทยาและเมืองพัทยา นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีเพื่อหวังขยายฐานการตลาดด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มลูกค้าใหม่ใน 3 เมืองของอินโดนีเซีย  ประกอบด้วย เมืองสุราบายา จาการ์ต้าและเมดาน ซึ่งอยู่ใน 2 เกาะชวาและสุมาตรา เพื่อตอกย้ำกลุ่มนักท่องเที่ยวเดิม และเพิ่มนักท่องเที่ยวมีคุณภาพใหม่โดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวใหม่และหลากหลายในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี  และเมืองพัทยา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้เจรจาธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน สำหรับการวางแผนนำนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและประเทศไทยในอนาคตเพิ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้นำการแสดงคาบาเร่ย์โชว์ ที่มีชื่อเสียงของเมืองพัทยามาสร้างสีสันและสร้างความประทับใจให้กับงานเลี้ยงรับรองในงาน PATTAYA NIGHT ครั้งนี้อีกด้วย.


  วันนี้ 25 ก.ค.2561 ณ ห้องทัพพระยา สำนักสาธารณสุข จัดเวทีสานพลังขับเคลื่อนการปฏิรูป

  วันนี้ 25 ก.ค.2561 ณ ห้องทัพพระยา สำนักสาธารณสุข จัดเวทีสานพลังขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ กขป.เขตสุขภาพที่ 6 (เวทีที่ 1) และเวทีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลพื้นที่ EEC เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล ประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 เป็นประธานกล่าวเปิดเวที  ซึ่งการจัดขับเคลื่อนเพื่อปฏิรูปดังกล่าวได้มีกิจกรรมการนำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูล/สถานการณ์ในประเด็นอาหารปลอดภัย การบาดเจ็บเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ขยะและสารพิษ และประเด็นเด็กและเยาวชน(การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น/การสูบบุหรี่) หลังจากนั้นเป็นการสรุปผลการดำเนินการและแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกัน และมอบเกียรติบัตร โดยนายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมเป็นประธานกล่าวปิดเวทีฯ


  นายอำเภอบางละมุงและผู้บริหารเมืองพัทยา ร่วมประชาชนนับหมื่น ร้อยดวงใจร้องเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และบริจาคโลหิต ถวายเป็นราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

  นายอำเภอบางละมุงและผู้บริหารเมืองพัทยา ร่วมประชาชนนับหมื่น ร้อยดวงใจร้องเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และบริจาคโลหิต ถวายเป็นราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
  วันนี้ (25 ก.ค. 61) เวลา 08.50 น. ณ ถนนเลียบชายหาด แยกพัทยากลาง พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธาน กล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายอภิชาติ วีรปาล นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายชนัฐพงษ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นายธเนศ ศุภรหัสรังสี  สมาชิกสภาเมืองพัทยา พสกนิกรชาวไทย  ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ ผู้ประกอบการ ประชาชน นักท่องเที่ยว และกลุ่มพลังมวลชน พร้อมใจร่วมแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา และร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดเก็บขยะชายหาดพัทยา
  ส่วนในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวโอวาทให้แก่ พนักงาน พนักงานจ้าง ที่พร้อมใจแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลืองร่วมกิจกรรม 5 ส. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  66 พรรษา 2561  โดยทำความสะอาด เก็บขยะ ภายในสำนักงาน พื้นที่โดยรอบอาคารให้สะอาด เรียบร้อย เพราะสถานที่ทำงานเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ ที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลให้น่าอยู่และพร้อมต้อนรับแขกที่มาเยือนอยู่เสมอ
  นอกจากนี้ ในส่วนของอำเภอบางละมุง ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยา พ.ต.ท.ดรัณภพ สระทองอยู่ รองผกก.สภ.บางละมุง ประชาชน ทหาร ตำรวจ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย


  ชลบุรีเฟื่องฟู.. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 เมืองกีฬา หวังพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

  ชลบุรีเฟื่องฟู..
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 เมืองกีฬา หวังพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาและเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
  ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีคำสั่งที่ ๒๗๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา(Sports City)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการคัดเลือกเมืองต้นแบบในการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sports City)เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่๔ การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา(Sports Industry Promotion)การกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว(Sports Tourism)และการจัดตั้งเมืองกีฬา(Sports City)ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการกีฬาของภูมิภาคนั้น
  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ แห่งคำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวละกีฬา ที่ ๒๗๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา(Sports City) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบมติคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเมืองกีฬา(SportsCity)ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประกาศให้ ๖ จังหวัดได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬา(Sport City) คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดกระบี่
  ด้วยจังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งของภาคตะวันออก มีทำเลที่ตั้งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางทั้งไปและกลับภายในวันเดียว มีแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งชายทะเลที่สวยงาม จังหวัดชลบุรีก้าวสู่ยุคเฟื่องฟูด้านการเที่ยวท่องและกีฬายังได้รับการคัดเลือกเป็นสนามแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภททั้งทางน้ำและทางบกทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  การได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองกีฬาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงเป็นการเปิดประตูบานใหญ่อย่างเป็นทางการให้กับจังหวัดชลบุรี  นอกจากเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายให้เลือกสรรแล้ว ยังเป็นเมืองกีฬาที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่สนใจด้านกีฬาเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีได้อีกทางหนึ่งด้วย


  ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวแต่งกายเสื้อเหลือง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 25 ก.ค.61

  ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวแต่งกายเสื้อเหลือง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 25 ก.ค.61

  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  66 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เมืองพัทยาขอเชิญพสกนิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยว ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ ผู้ประกอบการ ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน แต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลืองร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณถนนเลียบชายหาด แยกพัทยากลาง

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา โทร 038-253100 ต่อ 4091 หรือ Pattaya Contect Center 1337 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


  คลังเก็บ

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150