• ประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 7 ปี 2561

  ประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 7 ปี 2561

  ประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 7 ปี 2561
  วันนี้ (29 พ.ย.2561) เวลา 13.30 น. พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการโยธาและสาธารณูปโภค เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 7 ปี 2561 โดยมี พลโทพิทักษ์ เกียรติพันธ์ คณะทำงาน นายสุรศักดิ์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา ผู้ประกอบการสายสื่อสารในเมืองพัทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรูมูฟ จำกัด ผู้แทนจากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (CAT) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  ตามคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 ในพื้นที่เมืองพัทยา สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะทำงานส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันและส่งเสริมสิทธิแห่งทางได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ถึงกรณีที่เมืองพัทยาได้ดำเนินการร่วมกับบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) โดยเสนอให้ผู้ประกอบการเช่าใช้เส้นใยแก้วนำแสง ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 โดยที่ประชุมมีมติให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอพิจารณาดังนี้
  1. ผู้ประกอบการทุกรายต้องการเช่าท่อร้อยสายสื่อสารจากผู้ได้รับ Right of Way จากเมืองพัทยา เพื่อนำไปสร้างโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้ว เพื่อนำไปให้บริการด้วยตนเอง ซึ่งผู้ประกอบการมีความพร้อม และสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาการนำสายลงดินของเมืองพัทยา ตามแผนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ที่ได้รับ Right of Way ในการสร้างท่อร้อยสายทุกประการ
  2. หากเมืองพัทยามีโครงการที่จะหักเสาและมีท่อร้อยสายและให้ Right of Way กับผู้สร้างท่อพร้อมโครงข่ายไฟเบอร์ เพื่อให้บริการ access และ Last Mile ถึงบ้านผู้ใช้บริการ ทางผู้ประกอบการขอเสนอราคาค่าเช่า core ในอัตรา 50 บาทต่อ core ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่แจ้งในที่ประชุมเมืองพัทยาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561
  3 ทางผู้ประกอบการขอให้มีการสนับสนุนงบประมาณจากทางเมืองพัทยา ในการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน เพื่อต้นทุนการสร้างท่อร้อยสายที่เป็นสาธารณูปโภคลดลง ผู้ประกอบการสามารถเช่าใช้ท่อร้อยสายในอัตราที่ไม่สูงจนเป็นภาระ และให้ผู้ประกอบการยังคงสามารถให้บริการที่ดีได้ โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มราคาค่าบริการ
  ซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารืออย่างกว้างขวาง และยังไม่มีข้อสรุป โดยจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
  ติดตามข่าวสารเมืองพัทยาตามช่องทางต่างๆ เพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter Weibo (เวยป๋อ โซเชียลที่ชาวจีนนิยมมากที่สุด) YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150