• ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2561-2562

  ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2561-2562

  ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2561-2562

  วันนี้ (30 พ.ย.2561) นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) และร่างแผนการดำเนินงานเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมด้วยคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา ได้แก่ นายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา ผู้แทนประชาคม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ให้คำชี้แจงพร้อมตอบข้อสอบถาม ณ ห้องประชุม 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150