• เมืองพัทยาจัดกิจกรรม “ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่” มอบสุขภาพดีเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในเขตเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรม “ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่” มอบสุขภาพดีเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในเขตเมืองพัทยา

  เมืองพัทยาจัดกิจกรรม “ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่” มอบสุขภาพดีเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในเขตเมืองพัทยา

  วันนี้(30 พ.ย.61) เวลา 10.30 น.นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ในโครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายดำรงเกียรติ พินิจการ นายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางสาววิภาวดี ลิ้มภักดี รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารสุข นางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุข โรงพยาบาลเมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมออกหน่วยให้บริการ ณ วัดบุณย์กัญจนาราม

  ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุข เมืองพัทยา จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ในโครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้บริการเชิงรุกในการสร้างสุขภาพ และเวชปฏิบัติครอบครัวแบบบูรณาการ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพประชาชนในเขตเมืองพัทยา
  โดยมีแพทย์หญิงเพชรรัตน์ แซ่ว่อง (แพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา)เข้าร่วมในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย รวมไปถึงการแนะนำในการปฏิบัติตัวเองในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในการรับประทานอาหาร ให้เพียงพอต่อร่างกาย ในแต่ละวันและการรับประทานยาให้ถูกต้องในผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันและเบาหวาน โดยกิจกรรมภายในวันนี้มีการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ทดสอบสมรรถภาพปอด คลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ แพทย์แผนไทยเพื่อการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ และบริการตรวจสุขภาพฟัน นอกจากนี้แล้วยังมีบริการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ายาคุมและป้องกันเห็บหมัดให้แก่สุนัขและแมวในชุมชน แจกทรายอะเบท ยาเบื่อหนู ยาฆ่าหนอนพยาธิ ชุดอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บริการตัดผมจากโรงเรียนเสริมสวยเกศสิริ โดยมีประชาชนจากชุมชนวัดบุณย์กัญจนารามและผู้อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเดินทางเข้ารับการตรวจในครั้งนี้กันอย่างต่อเนื่อง

  และในเวลาต่อมานายปรเมศว์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่เยี่ยม นายอัมพร เพลิดพิ้ง อายุ 71 ผู้ป่วยติดเตียงด้วยโรคความดันสูง เส้นเลือดในสมองแตก เป็นอัมพาต ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ นานเกือบ 12 ปี ณ บ้านเลขที่ 82 ม.12 ชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม ต.หนองปรือ และได้มอบของใช้จำเป็น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยในครั้งนี้ด้วย

  The City of Pattaya organized the activity of “Public Health Mobile Service” as the New Year gift for locals in Pattaya, providing preventive service for healthiness and family medicine practice.

  芭堤雅城市举办活动“推出移动健康部门”为芭堤雅地区的人们提供健康为新年礼物,以提供健康促进主动服务,并整合家庭实践促进芭堤雅人健康疾病预防与康复。

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150