• Monthly Archives: Ҥ 2019

  งาน Amazing Thailand Road Show To Malaysia & Singapore 2019 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยาบุกตลาด จัดกิจกรรม Table Top Sales (B2B) ส่งเสริมการขายในต่างประเทศ ณ ยะโฮร์ บาห์รู สหพันธรัฐมาเลเซีย

  งาน Amazing Thailand Road Show To Malaysia & Singapore 2019 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยาบุกตลาด จัดกิจกรรม Table Top Sales (B2B) ส่งเสริมการขายในต่างประเทศ ณ ยะโฮร์ บาห์รู สหพันธรัฐมาเลเซีย

  วันนี้ (31 ม.ค.62) ณ โรงแรม Holiday Villa Johor Bahru City Center สหพันธรัฐมาเลเซีย ได้รับเกียรติจาก นางกุลปราโมทย์ วรรณเลิศ ผู้อำนวยการตลาดอาเซียน เอเชียใต้และแปซิฟิคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในงาน Amazing Thailand Road Show To Malaysia & Singapore 2019 โดยมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นางสุมาลี อัศววิจิตรกุล หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ผู้ประกอบการจากเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้ขาย (Seller) จำนวน 41 ราย (พัทยา 8 ราย) และผู้ซื้อ (Buyers) จากเมืองมาเลเซีย จำนวน 100 ราย ที่เข้าร่วมกิจกรรม Table Top Sales (B2B) ส่งเสริมการขายในต่างประเทศ ณ ยะโฮร์ บาห์รู สหพันธรัฐมาเลเซีย
  เมืองยะโฮร์บาห์รู เป็นเมืองใหญ่ อันดับที่ 2 ของประเทศมาเลเซีย รองจากกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางด้านอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดทางใต้ของมาเลเซีย …ปัจจุบันเมืองยะโฮร์บาห์รู ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านสังคมและยุทธศาสตร์ ซึ่งการพัฒนาต่างๆ นั้นมีรัฐบาลเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความเจริญเติบโตของประเทศเป็นอย่างมาก เมืองยะโฮร์บาห์รู จึงเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน และการท่องเที่ยวเป็นหลัก
  ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเมืองพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเมืองพัทยา และองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี จึงได้เลือกเมืองยะโฮร์บาห์รู สหพันธรัฐมาเลเซีย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ โดยการเปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจ ผู้ซื้อ (Buyers) ผู้ขาย (Seller) Table Top Sales (B2B) นำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว พบปะเจรจาธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยวและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดชลบุรีในมุมมองใหม่ ตอกย้ำตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมและขยายฐานการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ให้ได้รับทราบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของพัทยา จังหวัดชลบุรี ในมุมมองที่หลากหลาย เพื่อใช้สำหรับวางแผนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีในอนาคต
  ซึ่งภายในงานดังกล่าวได้มีการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การแสดงมวยไทย การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance) เพื่อสร้างสีสันและภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา และในวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปเปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจ ผู้ซื้อ (Buyers) ผู้ขาย (Seller) ณ สาธารณรัฐสิงโปร์ ต่อไป

  ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  1 ก.พ. นี้ เชิญชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาดพัทยาคัพ ครั้งที่ 14 ณ ลานอเนกประสงค์ ชายหาดจอมเทียน พัทยา

  1 ก.พ. นี้ เชิญชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาดพัทยาคัพ ครั้งที่ 14 ณ ลานอเนกประสงค์ ชายหาดจอมเทียน พัทยา

  เมืองพัทยากำหนดจัดการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยา ประจำปี 2562 (Pattaya Beach Games Festival 2019) ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชายหาดจอมเทียน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาดพัทยาคัพ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
  2. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดพัทยา โอเพ่น ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
  3. การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ชายหาดพัทยา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
   ซึ่งการแข่งขันกีฬาชายหาดเมืองพัทยา ประจำปี 2562 (Pattaya Beach Games Festival 2019) เป็นการแข่งขันสำหรับประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา ให้หันมาเล่นกีฬาออกกำลังกาย ใส่ใจเรื่องสุขภาพ เพื่อพลานามัยที่ดี อีกทั้งยังจุดประกายให้ในแต่ละจังหวัดก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งกีฬาอีกด้วย
   โดยในวันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ เชิญพบกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายหาดพัทยาคัพ ครั้งที่ 14 ซึ่งแบ่งเป็นประเภทประชาชนทั่วไปชาย มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 9 ทีม และประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน 16 ปี มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 6 ทีม
   ประเดิมวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 17.40 น. – 20.20 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชายหาดจอมเทียน
   -การแข่งขันประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 2 คู่ ได้แก่
   Roy Mai Reaw vs Watttam Academy
   Rajapruk FC vs Chumchon Wat Pho
   -การแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไปชาย จำนวน 3 คู่ ได้แก่
   (สายB) Holland vs Japan
   (สายA) Norway vs Ireland
   (สายA) England vs Thailand

  วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
  -การแข่งขันประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 3 คู่ ได้แก่
  Pattaya C.R.U vs Zircon FC.
  Roy Mai Reaw vs Rajapruk FC.
  Watttam Academy vs Chumchon Wat Pho
  -การแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไปชาย จำนวน 2 คู่ ได้แก่
  (สายB) Holland vs Russia
  (สายB) Japan vs France
  วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
  -การแข่งขันประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 2 คู่ ได้แก่
  Rajapruk FC. vs. Pattaya C.R.U
  Roy Mai Reaw vs. Zircon FC.
  -การแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไปชาย จำนวน 2 คู่ ได้แก่
  (สายB) Holland vs. Finland
  (สายA) Thailand vs. Ireland
  (สายB) Russia vs. France

  วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
  -การแข่งขันเยาวชนชายอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 2 คู่ ได้แก่
  Roy Mai Reaw vs. Chomchon Wat Pho
  Watttam Academy vs. Pattaya C.R.U
  -การแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไปชาย จำนวน 2 คู่ ได้แก่
  (สาย A) Norway vs. England
  (สายB) Japan vs. Finland

  วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
  -การแข่งขันเยาวชนชายอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 2 คู่ ได้แก่
  Watttam Academy vs. Zircon FC.
  Chomchon Wat Pho vs. Pattaya C.R.U
  -การแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไปชาย จำนวน 2 คู่ ได้แก่
  (สาย A) England vs. Ireland
  (สายB) Finland vs. Russia
  วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
  -การแข่งขันเยาวชนชายอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 2 คู่ ได้แก่
  Roy Mai Reaw vs. Pattaya C.R.U
  Rajapruk FC. Vs. Zircon FC.
  -การแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไปชาย จำนวน 2 คู่ ได้แก่
  (สายB) Holland vs. France
  (สายB) Japan vs. Russia

  วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
  -การแข่งขันเยาวชนชายอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 2 คู่ ได้แก่
  Watttam Academy vs Rajapruk FC.
  Chomchon Wat Pho vs Zircon FC.
  -การแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไปชาย จำนวน 2 คู่ ได้แก่
  (สาย A) Norway vs. Thailand
  (สายB) Finland vs. France

  วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
  -การแข่งขันเยาวชนชายอายุไม่เกิน 16 ปี รอบชิงคะแนน อันดับ 5 ได้แก่
  ทีมที่ได้คะแนนอันดับ R5 พบกับ ทีมที่ได้คะแนนอันดับ R6
  -การแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไปชาย รอบชิงคะแนนอันดับ 7 และ คะแนนอันดับ 5 จำนวน 2 คู่ ได้แก่
  (Winner 7) ทีมได้คะแนนอันดับ 4 สาย A พบกับ ทีมได้คะแนนอันดับ 4 สาย B
  (Winner 5) ทีมได้คะแนนอันดับ 3 สาย A พบกับ ทีมได้คะแนนอันดับ 3 สาย B

  วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 รอบชิงรองชนะเลิศ
  -การแข่งขันเยาวชนชายอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 2 คู่ ได้แก่
  ทีมที่ได้คะแนนอันดับ R2 พบกับ ทีมที่ได้คะแนนอันดับ R3
  ทีมที่ได้คะแนนอันดับ R1 พบกับ ทีมที่ได้คะแนนอันดับ R4
  -การแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไปชาย จำนวน 2 คู่ ได้แก่
  (Semi Final) ทีมที่ได้คะแนนอันดับ 1 สาย A พบกับ ทีมที่ได้คะแนนอันดับ 2 สาย B
  (Semi Final) ทีมที่ได้คะแนนอันดับ 1 สาย B พบกับ ทีมที่ได้คะแนนอันดับ 2 สาย A

  วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 รอบชิงชนะเลิศ
  -การแข่งขันเยาวชนชายอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 2 คู่ ได้แก่
  (Winner 3) Lost # 35 vs Lost # 36
  (Final) Win # 35 vs Win # 36
  -การแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไปชาย จำนวน 2 คู่ ได้แก่
  (Winner 3) Lost # 37 vs Lost # 38
  (Final) Win #37 vs Win # 38

  เมืองพัทยาขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬา ตามวันและสถานที่ดังกล่าว สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ทุกวัน ทางหน้าแฟนเพจ prpattaya หรือเกาะติดทุกสถานการณ์เมืองพัทยา แอด Line@ ที่ prpattaya เข้าถึงง่ายสะดวก รวดเร็ว คุณและโลกจะไม่พลาดข่าวสารอีกต่อไป


  เมืองพัทยาบูรณาการส่วนราชการ เดินหน้าเตรียมหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา ฝุ่นละออง PM 2.5 แนะควรเริ่มจากตัวเราเองเป็นหลัก และค่อยขยับขยายเป็นวงกว้าง ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขและป้องกัน เพื่อลดมลพิษ

  เมืองพัทยาบูรณาการส่วนราชการ เดินหน้าเตรียมหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา ฝุ่นละออง PM 2.5 แนะควรเริ่มจากตัวเราเองเป็นหลัก และค่อยขยับขยายเป็นวงกว้าง ร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขและป้องกัน เพื่อลดมลพิษ
  วันนี้ 30 ม.ค. 62 เมื่อเวลา 14.00 น. นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมวางแผนกำหนดการควบคุมการแก้ไขปัญหา ฝุ่นละออง PM 2.5
  โดยมี นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จากสำนักการช่าง สำนักปลัด สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักศึกษา สำนักสาธารณสุข สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และวางแผนมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมี นางรุ่งนภา ทับหนองฮี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานป้องกันที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม 251
  กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ออกประกาศกรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2562 พบว่าจากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า อากาศลอยตัวได้ดีขึ้นความเร็วลม 10 – 30 กม./ชม. มีหมอกบางในตอนเช้า ไม่มีฝน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM 2. 5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันที่ 18 มกราคม 2562 คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” ถึง “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” ประกอบกับเมืองพัทยา ได้ทำการติดตั้งเครื่องตรวจเคราะห์คุณภาพอากาศในเขตพื้นที่เมืองพัทยา คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และดัชนีคุณภาพอากาศโอโซน ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 มกราคม 2562 ที่มีค่าฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2. 5) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงช่วง 26.03 – 56.81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกณฑ์คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับ “ดี” ถึง “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” มีแนวโน้มจะมีฝุ่นละอองฯ เพิ่มมากขึ้น
  ดังนั้นเพื่อเป็นการหาแนวทางมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหา “ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของเมืองพัทยาด้วย 8 มาตรการ การเตรียมรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศรวมถึงดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ โดยในที่ประชุมครั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ส่วนต่างๆ ประกอบด้วย

  • สำนักการช่างประสานงานระหว่างสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา
  1. มาตรการลดมลพิษจากการจราจร ได้แก่ เข้มงวดการตรวจจับรถยนต์ควันดำ เข้มงวดตรวจวัดมลพิษจากรถราชการสังกัดเมืองพัทยาทุกคัน ตรวจสอบรถบรรทุก หรือรถขนย้ายวัสดุให้มีผ้าใบปิดคลุมให้มิดชิด ประสานจัดการจราจรให้คล่องตัว รณรงค์ไม่ขับช่วยดับเครื่องยนต์ขณะจอด รณรงค์ให้ประชาชนหมั่นดูแลรักษาเครื่องยนต์
  2. มาตรการลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ได้แก่ ควบคุมบริเวณก่อสร้างให้มีรั้วทึบโดยรอบ คุมเข้มให้มีผ้าใบปิดคลุมการก่อสร้างให้มิดชิด กำชับให้มีการล้างล้อรถก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้าง
  • สำนักปลัดเมืองพัทยา งานเทศกิจ
  1. มาตรการลดฝุ่นละอองจากการเผา และกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะ และเผาในที่โล่ง ควบคุมดูแลกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และรณรงค์ให้ผู้จำหน่ายอาหารปิ้งย่างริมบาทวิถีใช้เตาลดมลพิษ
  • สำนักสิ่งแวดล้อม
  1. มาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และความถี่ในการทำความสะอาดที่สาธารณะ ได้แก่ เพิ่มการปลูกต้นไม้ บริเวณริมถนนและเกาะกลาง เพิ่มความถี่ในการล้างถนนทำความสะอาดและดูดฝุ่นถนน เป็นต้น รวมทั้งได้หารือร่วมกับผู้รับเหมาปัดกวาดถนนให้สะอาดเรียบร้อย เน้นเศษดิน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองและด้านการจราจร เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยจัดทีมออกตรวจสอบพร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อติดตาม ประสานงานและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด อีกทั้งเมืองพัทยาอีกตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศ
  • สำนักการศึกษา
  1. มาตรการดูแลพื้นที่โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ฉีดพรมน้ำในสนามหญ้า หรือพื้นที่โล่ง ให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่เด็กนักเรียนผู้ปกครอง และดูแลเด็กป่วยให้งดมาโรงเรียน หรืองดออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง
  • สำนักการสาธารณสุข
  1. มาตรการการดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ผู้ป่วยสูงอายุ โรคหอบหืด กลุ่มผู้ป่วยโรคติดต่อเรื้อรัง การให้คำแนะนำในการออกกำลังกายในเวลา และสถานที่ที่เหมาะสม การสวมหน้ากากอามัย N95 หรือหน้ากากอนามัย การติดตามรายงานสถิติผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจในโรงพยาบาลเพื่อติดตามความรุนแรงของสถานการณ์ แนะนำสถานประกอบการจำหน่ายปิ้งย่างควรมีระบายอากาศ
  • สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
  1. มาตรการการประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศให้ประชาชนรับทราบ และประชาสัมพันธ์แนวทางในการป้องกันอันตราย โทษพิษภัยของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2. 5 และ ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาเศษกิ่งไม้ ใบไม้ในที่โล่งแจ้ง และขอความร่วมมือลดกิจกรรรมการเกิดฝุ่นละออง
  • สำนักพัฒนาสังคม
  1. มาตรการขอความร่วมมือชุมชน อาสาสมัครทุกแขนงให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ประสานงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษทางอากาศ และช่วยแนะนำสถานประกอบการจำหน่ายปิ้งย่าง ควรมีที่ระบายอากาศในพื้นที่ชุมชน
   นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนราชการ เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ขอความร่วมมือ เพื่อร่วมด้วยช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศ รวมถึงแนวทางการป้องกันการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

  11 มี.ค นี้ กฟภ.เมืองพัทยา จะปิดถนนพัทยากลางบางจุด ร้อยสายไฟและบ่อพักสาย พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  11 มี.ค นี้ กฟภ.เมืองพัทยา จะปิดถนนพัทยากลางบางจุด ร้อยสายไฟและบ่อพักสาย พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

  วันนี้ (30 ม.ค 62) เวลา 10.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1(พัทยากลาง) โดยมีนายนุกูล ตูพานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างสายงานบริหารโครงการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายมาโนช หนองใหญ่ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา และนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ว่าจ้างให้มีการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kv และระบบจำหน่ายแรงต่ำ 400/ 230 V เป็นระบบเคเบิ้ลใต้ดิน มีทั้งหมดจำนวน 9 ลอต โดยลอตแรก เป็นถนนพัทยาเหนือ ซึ่งขณะนี้จะถอนเสาในเดือนพฤษภาคม 2562 ในลำดับต่อไปจะดำเนินการในถนนพัทยากลางตั้งแต่บริเวณปากทางถนนสุขุมวิทพัทยากลาง – ถนนพัทยาสาย 1 และจากสี่แยกฮาลีเมาะ – ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพัทยาบีช ระยะทาง 2.6 กม.กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จใน 360 วัน เริ่มตั้งแต่ 11 มี.ค.62 – ต้นปี 63 ซึ่งในการก่อสร้างจำเป็นต้องปิดถนนพัทยากลางฝั่งซ้าย 1 ช่องทาง เลนติดเส้นกึ่งกลางถนน จึงเหลือช่องจราจร 2 ช่องทาง โดยจะเริ่มดำเนินการในส่วนงานร้อยสายไฟและบ่อพักสาย ในวันที่ 11 มีนาคม – 30 สิงหาคม 62 ตลอด 24 ชั่วโมง (จะหยุดดำเนินการทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์) โดยจะดำเนินการเป็นจุดๆละ 15 วันทำการ และขยับไปในแต่ละช่วงจนครบ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด เมื่อแล้วเสร็จก็จะดำเนินการต่อในลอตต่อๆไป คือถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสาย 1 ถนนพัทยาสาย 3 ถนนพัทยาสาย 2 ซอยบัวขาว ถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 1 และถนนพัทยาใต้ช่วงที่ 2

  ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรับทราบแผนการดำเนินงานใน 3 รูปแบบคือ
  1.ติดตั้งป้ายโครงการ ปากทางถนนสุขุมวิทถึงถนนชายหาด และแยกถนนพัทยากลางถึงถนนพัทยาสาย 2
  2.ใบปลิว จะมีเอกสารแนบไปกับใบแจ้งค่าไฟฟ้าอย่างน้อย 1 แสนครัวเรือน
  3.ใบประกาศ แจกผู้ได้รับผลกระทบ หรือผู้ประกอบการถนนพัทยาสาย 2 และบริเวณถนนพัทยากลางทั้งเส้น

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนู สุรชัยสิขวิทย์ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หมายเลขโทรศัพท์ 0 3845 5086

  ข่าว ละอองดาว ทองเถื่อน
  ภาพ สมประสงค์ โภชน์พันธ์
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  1 ก.พ. นี้ เมืองพัทยาจัดบริการสาธารณสุขชุมชน ออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ (ฟรี) เริ่ม 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนทัพพระยา

  ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา จัดโครงการบริการสาธารณสุขในชุมชน ออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนทัพพระยา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกโดยการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน ในการรับบริการทางการแพทย์และการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
  1.ตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
  -บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์หญิงเพชรรัตน์ แซ่ว่อง และทีมงานเวชกรรมสังคม รพ.เมืองพัทยา
  -บริการจ่ายยาตามแผนการรักษาของแพทย์ โดยเภสัชกรวีรพงษ์ ธัมโชตังและทีมงานเภสัชกร รพ.เมืองพัทยา
  2.บริการแพทย์แผนไทย ให้คำแนะนำ ปรึกษาอาการเจ็บป่วย พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรไทยบำบัดการเจ็บป่วย โดย พท.ป.อุษา โสดามุข แพทย์แผนไทยประยุกต์
  3.ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดย นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผอ.ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ​ และทีมงานส่วนสร้างเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุข
  4.บริการทรายอะเบทสำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย ยาเบื่อหนู ยาฆ่าหนอนพยาธิ และกิพท์เซ็ทชุดป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดย ร.ต.อ.หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผอ.ส่วนควบคุมโรค และทีมงานส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
  5.บริการคลินิกอดบุหรี่เคลื่อนที่ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข
  6.บริการมุมความรู้และการขึ้นทะเบียนสิทธิ์บัตรทอง โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดย ร.ต.อ.หญิงพรพนา โชคไทย ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุข และทีมงานส่วนบริการสาธารณสุข

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโม


  เมืองพัทยาเปิดรับสมัครการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND)

  เมืองพัทยาเปิดรับสมัครการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND)

  ด้วยเมืองพัทยาได้จัดทำตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ และงานบริการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เมืองพัทยาให้ได้รับการพัฒนาและมีมาตรฐานรับรองเป็นที่ยอมรับในตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวางซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สินค้าและบริการของเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป โดยได้ประกาศระเบียบเมืองพัทยาว่าด้วยเรื่องการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) และการรับสมัครการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) โดยมีรายละเอียดดังนี้
  หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND)
  1. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) ให้ยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดได้ที่ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา
  2. คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯ ได้แก่
  2.1 กลุ่มอาชีพเมืองพัทยา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา
  2.2 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ประกอบการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเมืองพัทยา หรือมีที่ตั้งหรือสถานประกอบการในเขตเมืองพัทยา หรืออำเภอบางละมุง
  2.3 กรณีที่ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน / มาตรฐานสากลอื่นจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)

  1. คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังนี้
   3.1 ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องได้รับใบอนุญาตและ / หรือใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานสากลอื่น
   3.2 เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีแหล่งผลิตขั้นสุดท้ายในเมืองพัทยาหรืออำเภอบางละมุง
   3.3 ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
   3.3.1 บ่งบอกถึงเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของท้องถิ่นเมืองพัทยา / อำเภอบางละมุง / จังหวัดชลบุรี
   3.3.2 ได้รับรางวัลสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เช่นรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ ได้รับการเผยแพร่ผลงานทางสื่อต่างๆเช่นวิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ เป็นต้น
   3.3.3 ได้มีการจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการ เช่น เมืองพัทยา เกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชน กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
  2. เมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) แล้วจึงจะสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ได้
  3. ใบอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) มีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต หากมีความประสงค์จะใช้ตราสัญลักษณ์ฯต่อไป ผู้ประกอบการต้องทำการต่ออายุใบอนุญาตฯภายใน 90 วันก่อนวันสิ้นอายุ กรณีที่ไม่ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯตามกำหนด ให้ถือว่าสิทธิการใช้ตราสัญลักษณ์ฯสิ้นสุดลงและผู้ประกอบการต้องดำเนินการยื่นคำขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯใหม่
  4. ในการจัดทำตราสัญลักษณ์ฯอนุญาตให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ดำเนินการจัดทำตราสัญลักษณ์ฯ โดยใช้รูปแบบมาตรฐานตามระเบียบเมืองพัทยา ว่าด้วยเรื่องการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) พ. ศ. 2561
  5. ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) ให้จัดทำตามความเหมาะสมที่จะใช้บนตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์หรือสถานประกอบการ

  การรับสมัครการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการเมืองพัทยา (PATTAYA BRAND) รายละเอียดดังนี้

  1. เอกสารประกอบคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯประกอบด้วย
   1.1 ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการจำนวน 4 ภาพ (4×5 นิ้ว) ในมุมมองที่ต่างกัน กรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ ให้นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์จำนวนอย่างน้อย 1 ชิ้นมาประกอบพิจารณาการขออนุญาต
   1.2 สำเนาใบอนุญาตหรือใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
   1.3ใบแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือแคตตาล็อค
   1.4 หลักฐานการประกอบกิจการ (ถ้ามี)
   1.4.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน
   1.4.2 สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งกลุ่มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   1.4.3 สำเนาทะเบียนพาณิชย์
   1.4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต
   1.4.5 สำเนาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (ถ้ามี)
   1.4.6 สำเนาหนังสือแสดงการได้รับรางวัลหรือมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ
   1.4.7 หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
   สามารถยื่นใบขออนุญาตฯได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา หรือดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคำขออนุญาตฯได้ที่ Facebook: กิจกรรมฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เมืองพัทยา หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 3825 3262 ตั้งแต่บัดนี้ – 29 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  เตรียมระเบิดความมันส์กับการแข่งฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย 2019 ( AFC Beach Soccer Championship Thailand 2019) 7-17 มีนาคม 2562 ณ แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา

  เตรียมระเบิดความมันส์กับการแข่งฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย 2019 ( AFC Beach Soccer Championship Thailand 2019) 7-17 มีนาคม 2562 ณ แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา

  วันนี้ (29 ม.ค.62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย 2019 (AFC Beach Soccer Championship Thailand 2019) ซึ่งมีนายวัฒนา จันทนวรานนท์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายอรรถพล ทวีสุนทร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ Mr.Mohamed Fairoze Muhseen ผู้จัดการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

  สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบหมายจากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือเอเอฟซีเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย 2019 (AFC Beach Soccer Championship Thailand 2019) ร่วมกับเมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 7-17 มีนาคม 2562 ณ แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้เมืองพัทยาในด้านการเป็นศูนย์กลาง การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการเป็นเมืองแห่งการกีฬา (Sports City) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเศรษฐกิจให้เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและประเทศไทยในภาพรวม

  ซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมนำเสนอรูปแบบการจัดงานจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ทั้งในด้านของสถานที่การจัดงาน ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการจราจร เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และจะมีการประชุม ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานอีกครั้ง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สำหรับการแข่งขัน ฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย 2019 ครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 15 ชาติ ประกอบด้วย อิหร่าน (แชมป์เก่า) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (รองแชมป์เก่า) ญี่ปุ่น เลบานอน มาเลเซีย กาตาร์ คีร์กีซสถาน จีน อิรัก โอมาน บาร์เรน อัฟกานิสถาน ปาเลสไตน์ คูเวต และ ประเทศไทย (เจ้าภาพ) ซึ่งการแข่งขันรายการนี้จะคัดเลือกตัวแทน 3 ชาติ ในอันดับที่ดีที่สุด 1-3 เพื่อเป็นตัวแทนของโซนเอเชีย ในการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลก 2019 ที่ประเทศปารากวัย ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ต่อไป


  5 ก.พ.นี้ เมืองพัทยาเชิญร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมจีน ในเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยาประจำปี 2562 พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนสุดอลังการ และคอนเสิร์ต 4 หนุ่มมาดเท่ห์ “เก็ทสึโนว่า”

  5 ก.พ.นี้ เมืองพัทยาเชิญร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมจีน ในเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยาประจำปี 2562 พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนสุดอลังการ และคอนเสิร์ต 4 หนุ่มมาดเท่ห์ “เก็ทสึโนว่า”

  เมืองพัทยากำหนดจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยาประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานกิจกรรมพัทยากลางและถนนคนเดิน Walking Street เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงศิลปะ และวัฒนธรรมไทยจีนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา โดยมีกำหนดการดังนี้
  วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 จะมีพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ 3 จุด โดยเวลา 07.00 น. พิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมโชว์การแสดงมังกรและสิงโต เพื่อความเป็นสิริมงคล เวลา 10.00 น. บวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ส.ทร.5) เวลา 11.00 น. ที่ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานพัทยา โดยคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเทพเจ้าในมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานพัทยา พร้อมโชว์การแสดงมังกรและสิงโต เนื่องในโอกาสวันปีใหม่จีน เชิญเที่ยวงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยาประจำปี 2562 พบกับการแสดงต่างๆมากมาย โดยปีนี้จัดให้การแสดงโชว์ต่างๆ จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณ ลานกิจกรรมพัทยากลาง โดยเริ่มตั้งแต่ เวลา 18.00 น. ชมการแสดงการสื่อกลางแจ้งเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน โดยแสดงเป็นภาพประกอบ ข้อความ 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การแสดงเครื่องดนตรีจีน “กู่เจิ่ง” และศิลปวัฒนธรรมของจีน “จินตลีลาบุปผาสวรรค์” เวลา 19.30 น. เป็นพิธีเปิด“เทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา 2562” อย่างเป็นทางการ โดยนายกเมืองพัทยา ต่อด้วยการแสดงโชว์มังกรและสิงโตพ่นไฟต่อตัว การแสดงศิลปวัฒนธรรมของจีน ชุด “เอ็งกอ” และชุด “ร่ำรวย โชคดี สุขี ปีหมู” การแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้า การแสดง มายากล และในเวลา 22.30 น. พบกับการแสดงคอนเสิร์ตจาก 4 หนุ่มมาดเท่ห์ เจ้าของเพลงดังไกลแค่ไหนคือใกล้ “เก็ทสึโนว่า”

  นอกจากนี้ทุกท่านสามารถเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนได้อีกหนึ่งแห่งคือ บริเวณถนนคนเดินวอล์คกิ้งสตรีท เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจีน ชุด “ร่ำรวย โชคดี สุขีปีหมู″ การแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้า การแสดงมายากล การแสดงเครื่องดนตรีจีน “กู่เจิ่ง” การแสดงศิลปวัฒนธรรมของจีน ชุด”จินตลีลาบุปผาสวรรค์” การแสดงเอ็งกอพระบู๊ การโชว์มังกรและสิงโตต่อตัว

  เมืองพัทยาขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีจีนและร่วมชมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจีน ในงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยาประจำปี 2562 ตามวันและสถานที่ดังกล่าว

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3100 ต่อ 3130 หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่ สำรวจ รร.เมืองพัทยา 6 ปรับปรุงห้องน้ำและภูมิทัศน์ พร้อมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

  ผู้บริหารเมืองพัทยาลงพื้นที่ สำรวจ รร.เมืองพัทยา 6 ปรับปรุงห้องน้ำและภูมิทัศน์ พร้อมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

  วันนี้ (28 ม.ค. 62) เวลา 14.30 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) เพื่อปรับปรุงห้องน้ำและภูมิทัศน์โดยรอบ โดยมีคณะที่ปรึกษา/ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ซึ่งมี นางเนาวรัตน์ แก่นพล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 6 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

  จากการลงพื้นที่วันนี้ พบว่าห้องน้ำภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 6 มีสภาพชำรุด ทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมปรับปรุง เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน จึงได้มอบหมายให้สำนักกองช่างสุขาภิบาลและสำนักการช่าง ร่วมสำรวจพื้นที่พร้อมทำการออกแบบ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาอนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมต่อไป

  ในเวลาต่อมา รองนายกเมืองพัทยาและคณะได้เดินทางไปสำรวจความคืบหน้าการดำเนินก่อสร้าง บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ บ้านเนินรถไฟ โดยมีบริษัทกิจการร่วมค้า พรอสเพอร์ จำกัด เป็นบริษัทรับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำบ้านเขาตาโล และโครงการถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออกระยะที่ 1 ซึ่งโครงการสถานีสูบน้ำบ้านเขาตาโล ประกอบด้วย ติดตั้งสถานีสูบน้ำ โดยติดตั้งปั๊มสูบขนาด 0.75 คิว/วินาที จำนวน 6 ตัว พร้อมบ่อบำบัดขนาด 5,400 คิว/ลูกบาศก์เมตร เพื่อพักน้ำฝน ส่งต่อสถานีสูบน้ำห้วยใหญ่
  หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม บริเวณทุ่งกลม-ตาลหมันซอย 4/1 ที่เดือดร้อนเกี่ยวกับทางเข้า-ออก ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ สัญจรไปมาไม่สะดวก และยังไม่มีน้ำประปาใช้ ซึ่งเคยลงสำรวจไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างเทศบาลเมืองหนองปรือและเมืองพัทยา โดยพื้นบางส่วนอยู่ในการดูแลของเทศบาลเมืองหนองปรือ 70 เมตร และเมืองพัทยา 200 เมตร ดังนั้นเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในเบื้องต้น เมืองพัทยาได้นำหินคลุกมาปรับพื้นผิวจราจรก่อน เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรเข้า – ออกได้สะดวก สำหรับระยะยาวนั้น เมืองพัทยาและเทศบาลเมืองหนองปรือ จะหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อดำเนินการจัดทำงบประมาณ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตยาว 270 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ 1 เมตร หน้าถนนที่มีความกว้าง 4 เมตร พร้อมทั้งประสานงานกับการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา เพื่อเข้าตรวจสอบขยายแนววางท่อต่อไป

  ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาเมืองพัทยาให้ครอบคลุมทั้งในด้านสังคม, เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไปพร้อมๆกัน เป็นการพัฒนาประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่มุ่งหวังพัฒนาบ้านเมืองของเราให้ประชาชนทุกได้รับความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

  ข่าว มัลลิกา วิหคทอง
  ภาพ สมประสงค์ โภชน์พันธ์
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว


  อบจ.ชลบุรี ร่วมกับ เมืองพัทยา และ ททท. สำนักงานพัทยา เปิดโต๊ะเจราจา Table Top Sales ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงาน Amazing Thaliand Road Show To Malaysia & Singapore 2019 หวังขยายฐานการตลาดท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

  อบจ.ชลบุรี ร่วมกับ เมืองพัทยา และ ททท. สำนักงานพัทยา เปิดโต๊ะเจราจา Table Top Sales ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงาน Amazing Thaliand Road Show To Malaysia & Singapore 2019 หวังขยายฐานการตลาดท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

  เมื่อวันที่ 28 ม.ค.61 ณ Cititel Hotel Penang เมืองปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย นางกุลปราโมทย์ วรรณเลิศ ผู้อำนวยการตลาดอาเซียน เอเชียใต้และแปซิฟิคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการจากเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และผู้ซื้อ Buyers จากเมืองปีนัง และสื่อมวลชน โดยมีนางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นางสุมาลี อัศววิจิตรกุล หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ ใน งาน Amazing Thailand Road Show To Malaysia & Singapore 2019 ณ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย และประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมผู้ประกอบการในพื้นที่ชลบุรี 41 ราย พัทยา 8 ราย เพื่อนำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว พบปะเจรจาธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยวและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดชลบุรีในมุมมองใหม่ ตอกย้ำตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมและขยายฐานการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ให้ได้รับทราบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของพัทยา จังหวัดชลบุรี ในมุมมองที่หลากหลาย เพื่อใช้สำหรับวางแผนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีในอนาคต ซึ่งภายในงานดังกล่าวได้มีการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การแสดงมวยไทย การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance) เพื่อสร้างสีสันและภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา ส่วนในช่วงเย็นวันนี้ นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา จะนำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อสานสัมพันธ์มิตรภาพที่ดี รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย


  คลังเก็บ

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150