• ขอเชิญตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน

  ขอเชิญตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน

  ขอเชิญตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน

  เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของท่านได้ที่ หน่วยเลือกตั้งของท่าน หากพบปัญหาบัญชีรายชื่อตกหล่น รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการขอเพิ่มชื่อ และหากพบรายชื่อบุคคลอื่นที่ไม่ทราบว่าเป็นใครปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขอให้เจ้าบ้านรีบดำเนินการแจ้งขอถอนชื่อได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา หรือหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน
  โดยนำหลักฐานบัตรประกอบการแจ้ง ดังนี้

  • ประจำตัวประชาชนตัวจริงและสำเนา
  • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
   ท่านสามารถเพิ่มชื่อถอนชื่อในบัญชีเลือกตั้ง ส.ส. 1/3) ได้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2562
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038 253139 , 038 253323 038 253136 และ 038 254017 ในวันและเวลาราชการ หรือหมายเลขอัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง
  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150