• เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันไหลนาเกลือ และประเพณีวันไหลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2562

  เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันไหลนาเกลือ และประเพณีวันไหลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2562

  เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันไหลนาเกลือ และประเพณีวันไหลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2562

  วันที่ (28 ก.พ. 62) เวลา 13.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมการจัดงานวันไหลนาเกลือ และประเพณีวันไหลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายนพสิทธิชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนร่งเสริมการศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและก็หาเพื่อการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายสุรัตน์ เทพฉายโต ผู้อำนวยการส่วนป้องกันภัยพิบัติ พ.ต.ท. ปิยะพงษ์ เอนสารสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายวัชรพล สารสอน รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน พัทยา พร้อมด้วยผู้แทนจากสภ.เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง อาสา อปพร. คณะผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 221 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ด้วยฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักการศึกษา กำหนดจัดงานประเพณีวันไหลนาเกลือ และงานประเพณีวันไหลเมืองพัทยา ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยกำหนดจัดงานขึ้น ดังนี้
  -งานประเพณีวันไหลนาเกลือ จัดในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ
  -งานประเพณีวันไหลเมืองพัทยา วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหัศวง) และถนนสายชายหาดพัทยา

  โดยในวันนี้ที่ประชุม ได้กำหนดให้มีการปิดการจราจรบริเวณถนนชายหาดพัทยา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.00 น. พร้อมทั้งห้ามจำหน่ายสินค้าหาบเร่แผงลอยทุกชนิด ตลอดแนวชายหาด สำหรับรูปแบบการจัดงานที่บริเวณชายหาดพัทยา จะเน้นเชิงศิลปะวัฒนธรรมไทยที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
  ทั้งนี้มติที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักการศึกษา ทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและรูปแบบการจราจร อีกครั้ง เพื่อให้กิจกรรมงานประเพณีวันไหลนาเกลือและงานประเพณีวันไหลเมืองพัทยา เป็นถนนสายแห่งวัฒนธรรมที่โดดเด่น ดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนในท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150