• Monthly Archives: Ҿѹ 2019

  เมืองพัทยาเชิญร่วมออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี….ตามชุมชนใกล้บ้าน

  เมืองพัทยาเชิญร่วมออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี….ตามชุมชนใกล้บ้าน

  ด้วยเมืองพัทยา สำนักการสาธารณสุข ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายหลักประกันสุขภาพ ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข การจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของหน่วยงานบริการ สถานบริการหน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน โดยส่งเสริมกระบวนการ การมีส่วนร่วมตามความพร้อมความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

  ในการนี้คณะกรรมการบริหารกองทุน ได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการในพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ให้กับองค์กรหรือกลุ่มประชาชนในชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 69 โครงการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายในพื้นที่ๆเหมาะสม ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามวัน เวลาและสถานที่ ตามรายละเอียดของเอกสารภาพประกอบ


  เมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์ชายหาดพัทยากลาง​ พร้อมนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปรับภูมิทัศน์ให้สามารถรองรับกิจกรรมสันทนาการตลอดทั้งปี

  เมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์ชายหาดพัทยากลาง​ พร้อมนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปรับภูมิทัศน์ให้สามารถรองรับกิจกรรมสันทนาการตลอดทั้งปี

  วันนี้ (26 ก.พ.62) เวลา 10.30 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจปรับปรุงและพัฒนาลานกิจกรรมชายหาดพัทยา และเพิ่มพื้นที่ในการจอดรถ ขยายทางเท้า พร้อมปรับภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาเพิ่มแสงสว่าง ตลอดทั้งชายหาดเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้

  ปัจจุบันมีเมืองพัทยามีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นประจำตลอดทั้งปี และบริเวณลานเอนกประสงค์ชายหาดพัทยากลาง เป็นหนึ่งสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากเป็นจุดศูนย์กลางของสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและใกล้กับที่พักโรงแรม สถานบริการต่างๆ ทำให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ทั้งนี้เพื่อเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา และเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่สามารถรับรองจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
  ดังนั้นนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จึงได้มีนโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบชายหาดพัทยาตลอดแนวชายหาด โดยมอบหมายให้นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจบริเวณชายหาดพัทยา ตามแนวทางปฎิบัติ ดังนี้

  1. ขยายทางเท้าลงบนชายหาดที่มีความกว้างขวางมากขึ้นในปัจจุบัน พร้อมปรับพื้นที่ให้สามารถจอดรถได้ โดยมีอัตราค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน กรณีจอดรถเป็นเวลานานๆ หรือข้ามคืน
  2. ปัจจุบันเมืองพัทยาได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้มีชายหาดพัทยา ให้มีหาดทรายเพิ่มมากขึ้นถึง 3.5 เมตร ดังนั้นเพื่อให้สามารถขยายพื้นที่ เพื่อพัฒนาลานเอนกประสงค์ชายหาดพัทยากลาง จากเดิมมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 – 300 เมตร ให้มีความกว้างมากขึ้นกว่าเดิม และสามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมากๆ ได้อย่างทั่วถึง
  3. ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั่วไป อาทิ ตู้ไฟที่ขีดขวางการจราจร หรือ การวิ่งออกกำลังกายของนักท่องเที่ยว เพื่อให้มีการสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ป้ายจุดจอดรถประจำทาง ระบบไฟฟ้าไฮแมส ซึ่งพื้นที่บางจุดมีต้นไม้สูงที่รกทึบจนเกินไป ทำให้แสงไฟไฮแมสไม่สามารถส่องสว่างถึงพื้นได้ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการสำรวจในเบื้องต้น​ เพื่อทำหนังสือเชิญสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม​ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานทั้ง 3 แนวทางข้างต้นให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป….

  พิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ ”เมืองพัทยากับการยุติเอดส์:Pattaya as a Fast Track City in Ending AIDS”

  พิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ ”เมืองพัทยากับการยุติเอดส์:Pattaya as a Fast Track City in Ending AIDS”

  วันนี้ (26 ก.พ.62) เวลา 14.00 น. นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา ผู้แทนนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ ”เมืองพัทยากับการยุติเอดส์:Pattaya as a Fast Track City in Ending AIDS” โดยมี ศ. กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ผู้แทนจากสำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ร้อยตำรวจเอกหญิง กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค นางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หน. ฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด นางณอัญญา จันทรกาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจากองค์การความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมปาร์ควิว 1 โรงแรมสยาม เบย์ชอร์ พัทยา


  2 มี.ค. นี้ เชิญคนรักสุขภาพร่วมแข่งขันวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Night Run พร้อมสนุกไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปิน Southside และ ซีเกมส์ แม็กซ์ ณ แหลมบาลีฮายพัทยา

  2 มี.ค. นี้ เชิญคนรักสุขภาพร่วมแข่งขันวิ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Night Run พร้อมสนุกไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปิน Southside และ ซีเกมส์ แม็กซ์ ณ แหลมบาลีฮายพัทยา

  วันนี้ (26 ก.พ. 62) เวลา 10.00 น. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Night Run โดยมีนาย กฤษณ์ จิระมงคล เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.ชลบุรี พ.ต.ต จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม รูปแบบการจัดการแข่งขันวิ่งฯ ซึ่งมีผู้แทนจากบริษัทเมคอิทแฮพเพ้น อีเว้นท์ จำกัด นำเสนอแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรมการแข่งขันฯ ครั้งนี้

  จังหวัดชลบุรีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเมืองพัทยา และสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กำหนดจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Night Run) ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ เมืองพัทยา เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ให้กับเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรี เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์

  ซึ่งในวันนี้ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความปลอดภัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานสำหรับการวิ่ง อาทิ จุดบริการน้ำดื่มระหว่างเส้นทาง จุดบริการของว่าง หน่วยรักษาความปลอดภัย หน่วยรักษาพยาบาล ห้องสุขาเคลื่อนที่ จุดฝากของ เป็นต้น โดยใช้เส้นทางการแข่งขัน ดังนี้ เริ่มปล่อยตัวนักกีฬา บริเวณลานสีฟ้า แหลมบาลีฮาย วิ่งตามถนนใต้สะพานต่างระดับ(แหลมบาลีฮาย) เพื่อเลี้ยวขวามุ่งหน้าสู่ถนนเขาพระตำหนัก ผ่านหน้าตำรวจท่องเที่ยว เพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเขาพระใหญ่ วิ่งตามเส้นทาง ลอดอุโมงค์ เพื่อวิ่งเข้าสู่ถนนหลังป้ายพัทยาซิตี้ วิ่งตามเส้นทาง ผ่านหน้าประภาคาร สำนักงานกู้ภัยทางทะเลเมืองพัทยา เพื่อกลับสู่จุดเริ่มต้น ที่บริเวณ ลานสีฟ้า แหลมบาลีฮาย โดยตลอดเส้นทางการวิ่งแข่งขัน ทุกท่านจะได้ร่วมสนุกเพลิดเพลินไปกับการชมวิวพัทยายามค่ำคืนตลอดระยะเวลา 5 กิโลเมตร ภายใต้คอนเซ็ปต์ Colour Sensation ที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงและกิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่รอให้ทุกคนมาร่วมสนุกเซลฟี่กันตลอดเส้นทาง นอกจากนี้เชิญร่วมชมคอนเสิร์ตจากศิลปิน Southside และ ซีเกมส์ แม็กซ์ ที่จะมาร่วมระเบิดความมันส์ไปพร้อมๆ กัน ที่ แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา

  ทั้งนี้เพื่ออำนวยสะดวกผู้เข้าร่วมแข่งขัน และการดำเนินจัดตั้งซุ้มถ่ายภาพต่างๆ เมืองพัทยาจะดำเนินการปิดการจราจรถนนบริเวณหน้าสำนักงานกู้ภัยทางทะเลเมืองพัทยา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เมืองพัทยาต้องขออภัยในความสะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 0 3825 3128


  เมืองพัทยาร่วมกับ สสปน.เชิญภาครัฐ-เอกชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพัทยาให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

  เมืองพัทยาร่วมกับ สสปน.เชิญภาครัฐ-เอกชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพัทยาให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

  วันนี้ (26 ก.พ.2562) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เมืองพัทยา โดยมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐอนวัช ผู้แทนมหาวิทยาลัยบูรพา นางดารัตน์ สุรักขกะ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายกฤษณ์ จิระมงคล เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี/นายกสมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่เมืองพัทยาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ วางแผน กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ ในอันที่จะพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของเมืองพัทยาและประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ ดังนั้นจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมและร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เมืองพัทยา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้มีการแบ่งไมซ์ซิตี้เป็น 3 ระดับคือ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยเมืองพัทยาจัดอยู่ในระดับประเทศที่จะพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติได้ ด้วยศักยภาพที่เหมาะสมในการจะก้าวไปสู่ในระดับนานาชาติที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็นไมซ์ซิตี้คือ “เมืองประชุมชายทะเลที่มีความสนุกสนานและประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับทุกคน” โดยมีพันธกิจในการสนับสนุนการจัดงานไมซ์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่เมืองพัทยา ส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยการบริการที่ได้มาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์บนฐานความรู้ รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้แก่จังหวัดด้วยกิจกรรมไมซ์เพื่อทำให้จังหวัดก้าวผ่านการเป็นเมืองที่มีรายได้ปานกลางด้วยการบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเพิ่มจำนวนนักเดินทางไมซืทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีมาตรฐาน พร้อมกับมีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนกระจายรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์สู่พื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง สร้างความเจริญจากอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งประโยชน์ส่วนรวมในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆต้องยืนอยู่บนแผนยุทธศาสตร์ไมซ์ซิตี้เมืองพัทยา 4 กลยุทธ์ ดังนี้
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กับศูนย์กลางและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเมือง
  กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยว สร้างโอกาสในกิจกรรมไมซ์
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา ยกระดับ บุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่
  กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์

  สำหรับภารกิจหลักของ สสปน.ในการขับเคลื่อนจะแบ่งออกเป็น 5 แผนงานสำคัญประกอบด้วย
  1.การพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองแห่งไมซ์ระดับนานาชาติ โดยส่งเสริมให้มีการดึงงานประชุม สัมมนา แสดงนิทรรศการ และงานมหกรรมนานาชาติเข้ามาในพื้นที่ มีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นที่ฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ EEC เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองใหม่ กำหนดให้เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมไมซ์และเป็นเขตผ่อนปรนกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ จัดทำแผนการดำเนินงานชักจูงการลงทุนในกลุ่มนักลงทุนเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาความพร้อมด้านบุคลากรร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์ รวมทั้งจัดตั้งสถาบันไมซ์แห่งเอเซียนเพื่อเป็นศูนย์ประเมินมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ กระจายองค์ความรู้ ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานไมซ์ การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยสนับสนุนการนำผลิตภัณฑ์ของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวมาใช้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ และเป็นศูนย์กลางทางการตลาดของอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน
  2.การจัดทำแผนการดำเนินงานดึงการประชุมระดับนานาชาติ งานประชุมวิชาชีพ งานแสดงสินค้านานาชาติ งาน Mega Event
  3.การพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมไมซ์ รองรับการจัดงานเชิงธุรกิจ ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนไมซ์แก่สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวะศึกษา เพื่อให้อีอีซีเป็นศูนย์กลางด้านกำลังคนไมซ์ของภูมิภาคอาเซียน ด้วยการดึงดูดให้เกิดชุมชนไมซ์ และ MICE Expat เพื่อขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางของ Business Event ในอาเซียน (จัดตั้งสถาบันไมซ์แห่งอาเซียน (ASIAN MICE Institute))
  4.การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์
  5.ผลักดันให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ เช่น ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรม ระบบขนส่งมวลชนเชื่อมโยงสถานที่จัดงานและสนามบิน สถานีรถไฟ ท่าเรือ เป็นต้น

  ทั้งนี้การประชุมในวันนี้ได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการต่างๆให้เป็นรูปธรรม พร้อมเชิญหน่วยงานภาคเอกชนมาร่วมประชุม เพื่อนำยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ไปสู่แผนการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดย สสปน.จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมในวันนี้ไปปรับปรุงเพื่อนำมาเสนอต่อคณะกรรมการอีกครั้งในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่อไป เพื่อร่วมสร้างพัทยาให้เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การลงทุน โดยดำเนินการควบคู่กับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ซึ่งจะทำให้พัทยาก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป


  ปรึกษาหารือการจัดงาน TTM Plus 2019

  ปรึกษาหารือการจัดงาน TTM Plus 2019

  วันนี้ (26 ก.พ.2562) ณ ห้องรับรอง ศาลาว่ากรเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลางและอเมริกา ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาหารือเรื่องการจัดงาน TTM Plus 2019 (Thailand Travel Mart Plus) ซึ่งกำหนดจัด ณ โอเชี่ยนมารีน่า พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 โดยมีนางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา เข้าร่วมปรึกษาหารือในครั้งนี้ด้วย


  เมืองพัทยาจัดฝึกอบรมอาชีพ ครั้งที่ 1 ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562

  เมืองพัทยาจัดฝึกอบรมอาชีพ ครั้งที่ 1 ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562

  วันนี้ (26 ก.พ. 62) 09.00 น. ณ สำนักงานชุมชนเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมอาชีพ ครั้งที่ 1 ตามโครงการอบรมอาชีพแก่ ประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนชุมชน เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ เป็นจำนวนมาก

  ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพตามโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้ประชาชนมีความรู้ มีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยในวันนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพจำนวน 3 หลักสูตรได้แก่

  1. หลักสูตร “นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (นวดตัว 150 ชั่วโมง)” ระยะเวลา 13 วันระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 14 มีนาคม 2562 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน วิทยากรโดย คุณจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยชำนาญการและคณะจากโรงพยาบาลพนัสนิคม
   2.หลักสูตร “อาหารไทย” มีจำนวน 4 รายการ ได้แก่ หอยทอดออส่วนทอดมันกุ้งและทอดมันปลา ระยะเวลา 2 วันระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 35 คนวิทยากร โดยคุณเกษมสุข เขียวทอง ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารจากวิทยาลัยดุสิตธานีศูนย์การศึกษาพัทยา
   3.หลักสูตร“ ความงาม” ประเภทแต่งหน้า เสริมบุคลิกภาพ ระยะเวลา 6 วันระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 35 คน วิทยากรโดยคุณจันทิมันต์ สิริโพธิษาสุข เจ้าของร้านเสริมสวยจุฑามาศ

  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่วนพัฒนาชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3259 ในวันและเวลาราชการ


  เมืองพัทยาอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันและการสร้างโอกาสในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562

  เมืองพัทยาอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันและการสร้างโอกาสในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562

  วันนี้ (26 ก.พ 62) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันและการสร้างโอกาสในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562 โดยมี นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้มีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อบรมฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ เป็นจำนวนมาก

  สำนักพัฒนาสังคมฝ่ายพัฒนาชุมชนและกิจการประชาคมได้จัดอบรมด้าน“ การพัฒนาทักษะการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันและการสร้างโอกาสในสังคมยุคไทยแลนด์ 4. 0” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเสริมสร้างภาวะผู้นำให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการทำงานมีทัศนคติที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาและปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานราชการ การอบรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการชุมชนเมืองพัทยาทั้ง 42 ชุมชน และมีวิทยากรคืออาจารย์ฐานพล พวงมาลี นักสื่อสารองค์การสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ มาให้ความรู้ในวันนี้เพื่อให้ ผู้เข้าอบรมได้นำองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


  7 – 17 มี.ค. นี้…เมืองพัทยาพร้อมเป็นเจ้าบ้านจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย 2019 (AFC Beach Soccer Championship Thailand 2019)

  7 – 17 มี.ค. นี้…เมืองพัทยาพร้อมเป็นเจ้าบ้านจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย 2019 (AFC Beach Soccer Championship Thailand 2019)

  วันนี้ (25 ก.พ 62) เวลา 13.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย 2019 (AFC Beach Soccer Championship Thailand 2019) ซึ่งมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นาย Mr.Mohamed Fairoze Muhseen ผู้จัดการฝ่ายจัดการแข่งขันฯ พร้อมคณะฯ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบหมายจากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือเอเอฟซีเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย 2019 (AFC Beach Soccer Championship Thailand 2019) ร่วมกับเมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 7 – 17 มีนาคม 2562 ณ แหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้เมืองพัทยาในด้านการเป็นศูนย์กลาง การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการเป็นเมืองแห่งการกีฬา (Sports City) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมเศรษฐกิจให้เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและประเทศไทยในภาพรวม

  สำหรับการแข่งขัน ฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย 2019 ครั้งนี้ มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 15 ชาติ ประกอบด้วย อิหร่าน (แชมป์เก่า) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (รองแชมป์เก่า) ญี่ปุ่น เลบานอน มาเลเซีย กาตาร์ คีร์กีซสถาน จีน อิรัก โอมาน บาร์เรน อัฟกานิสถาน ปาเลสไตน์ คูเวต และ ประเทศไทย (เจ้าภาพ) ซึ่งการแข่งขันรายการนี้จะคัดเลือกตัวแทน 3 ชาติ ในอันดับที่ดีที่สุด 1-3 เพื่อเป็นตัวแทนของโซนเอเชีย ในการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลก 2019 ที่ประเทศปารากวัย ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ต่อไป

  ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้า รวมไปถึง มาตรการรักษาความปลอดภัยและในส่วนการจราจร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการจัดการแข่งขันไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความพร้อมมากที่สุดในการร่วมต้อนรับนักกีฬาฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย 2019 ในครั้งนี้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3128


  เมืองพัทยา และกองทุนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา มอบเงินช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่ได้รับบาดเจ็บเดินสะดุด​ฐานที่พักผู้โดยสาร

  เมืองพัทยา และกองทุนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา มอบเงินช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่ได้รับบาดเจ็บเดินสะดุด​ฐานที่พักผู้โดยสาร

  วันนี้​ (25 ก.พ. 62) เวลา​ 14.30 น.​ นายรณกิจ​ เอกะสิงห์​ รองนายกเมืองพัทยา​ พร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายสง่า กิจสำเร็จ คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา และนางสาวสุพินดา ทองเจริญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง​ เดินทางมาเยี่ยมดูอาการเพิ่มเติม พร้อมมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่นาย​ Boettiger Rolf Paul ชาวเยอรมัน​ อายุ​ 80 ปี​ ณ​ โรงแรม กรีน​ปาร์ค​ รีสอร์ท​ หลังจากที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ​เดินสะดุด​ฐานที่พักผู้โดยสาร​ บริเวณหน้าร้านอาหาร​ La Ferme ถนนพัทยานาเกลือ​ เมื่อช่วงดึกคืนวันที่​ 22 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา
  สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นเมืองพัทยาได้ดำเนินการ ทาสีล้อยางรถยนต์ พร้อมตั้งกรวยยางทับฐานที่พักผู้โดยสารเป็นการชั่วคราว และมอบหมายให้สำนักการช่างเร่งดำเนินการแก้ไขตัดฐานเสาที่พักผู้โดยสารออกให้เรียบร้อยในทุกจุดทั่วเมืองพัทยา หากจุดใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ทำสัญลักษณ์ที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยง เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีก


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150