• สวนนงนุชพัทยาจัดแถลงข่าว “BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2019” เพื่อร่วมขบวนพาเหรดดอกไม้ประจำปี ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 13 เมษายน นี้

  สวนนงนุชพัทยาจัดแถลงข่าว “BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2019” เพื่อร่วมขบวนพาเหรดดอกไม้ประจำปี ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 13 เมษายน นี้

  สวนนงนุชพัทยาจัดแถลงข่าว “BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2019” เพื่อร่วมขบวนพาเหรดดอกไม้ประจำปี ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 13 เมษายน นี้

  วันนี้ (28 มี.ค.62) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินานาชาติ สวนนงนุชพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว “BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2019” การจัดขบวนพาเหรดดอกไม้ประจำปี ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายสิทธิพร อิทธิวิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ฯ ผู้แทนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และแขกผู้เกียรติก่อนที่จะเดินทางไปร่วมขบวนพาเหรดดอกไม้ ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในนามตัวแทนของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 9 – 16 เมษายน 2562 ภายใต้คอนเซปท์ “THAILAND IN THE MOVEMEAT” ซึ่งความหมายสื่อถึงการพัฒนาของประเทศไทยบนรากฐานของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในขบวนพาเหรดดอกไม้ประกอบด้วย นกยูง ธงชาติไทย วัดอรุณ พญานาคยักษ์ รถตุ๊กตุ๊ก ที่สื่อถึงภูมิปัญญาไทย เพื่อประจักรสู่สายตาชาวเนเธอร์แลนด์

  งาน BLOEMENCORSO BOLLENSTREEK 2019 จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2483 และจัดเรื่อยมาทุก ๆ ปี ซึ่งงานจะจัดขึ้นในช่วงเวลาเดิม เนื่องจากเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาเดียวที่ทิวลิปออกดอก ซึ่งเป็นจุดเด่นของงานนี้ สำหรับปีนี้จะมีรถขบวนพาเหรดร่วมขบวนจำนวน 50 คัน มีรถจำนวน 12 คัน ที่ถูกตกแต่งไปด้วยดอกทิวลิและดอกไม้สดหลากหลายสายพันธุ์ ขบวนรถจะเริ่มเคลื่อนเวลา 09.15 น. จนถึง 21.30 น. เป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร ผ่านทั้งหมด 8 เมือง โดยเริ่มจากเมืองแรก คือ เมืองวู้ดนิค ไปจบที่เมืองสุดท้าย คือ เมืองฮาเร็ม ในระหว่างทางที่ขบวนรถเคลื่อนผ่านนั้นจะมีผู้คนร่วมชื่นชมความสวยงามของขบวนรถหลายแสนคน
  สำหรับสวนนงนุชพัทยาได้เข้าร่วมงานในปีนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 และครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งปีนี้ใช้ Theme ขบวนรถบุพชาติของไทยว่า “THAI IN THE MOVEMENT” สื่อถึงการพัฒนาของประเทศไทยบนรากฐานของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางภูมิปัญญาของตนไทย ในบรรยากาศการแสดงออกถึงความสุข สนุกสนาน รักและสามัคคีกัน เพื่อนำประเทศไทยพัฒนาเข้าไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงถาวรในทุกด้าน “นกยูง”สัญลักษณ์ของศาสนา พระมหากษัตริย์ ความรักสามัคคี ความสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ธงชาติไทย” สัญลักษณ์ของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คนไทย วัดอรุณ สัญลักษณ์ของศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ “พญานาค” สัญลักษณ์ของการสืบต่อศาสนา คุณงามความดี “น้ำ” ความอุดมสมบูรณ์ “ยักษ์” สัญลักษณ์ของการปกปักษ์คุ้มครองป้องกันภัยอันตราย “ตุง” ลักษณ์ของการเฉลิมฉลองชัยชนะความสำเร็จ “ตุ๊กตุ๊ก” สัญลักษณ์ของภูมิปัญญาไทยการท่องเที่ยว (นั่งรถตุ๊กตุ๊กรอบเที่ยวชมสถานที่สำคัญๆ) โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการออกแบบรถที่ใช้ในการร่วมขบวนพาเหรดด้วย การตกแต่งรถทำโดยนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง จากสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศฮอลแลนด์ โดยวันที่ 10 – 12 เมษายน 2552 มีการเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างและขั้นตอนการตัดตกแต่งรถร่วมขบวน ในวันที่ 12 เมษายน 2542 เวลา 10.10 น. – 12.00 น. มีงานแถลงข่าว ซึ่งรถร่วมขบวนพาเหรดเริ่มเคลื่อนย้ายออกจากสถานที่ก่อสร้าง เพื่อไปจัดแถวเตรียมเปิดงานในช่วงเย็น รถทุกคันที่ถูกตกแต่งด้วยดอกไม้จะได้รับการฉีดพ่นน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย และช่วงเย็นของการเปิดงานจะมีการนำเสนอรถร่วมขบวนของแต่ละคัน และในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2552 เวลา 09. 15 น. ซึ่งท่านนายกเมืองวู้ดนิค เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศฮอนแลนด์ และคุณกัมพล ตันสัจจา จะร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการ แล้วขบวนรถจึงเริ่มเคลื่อนตัวออกจากเมืองวู้ดนิคอย่างช้าๆ เพื่อโชว์ความสวยงามจากดอกไม้นานาพันธุ์ และเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ประจักรสู่สายตาชาวเนเธอร์แลนด์ อีกทางหนึ่งด้วย

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150