• ททท.สำนักงานพัทยาร่วมกับอบจ.ชลบุรีและเมืองพัทยา นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ร่วมงาน Pattaya Variety Roadshow Hong Kong

  ททท.สำนักงานพัทยาร่วมกับอบจ.ชลบุรีและเมืองพัทยา นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ร่วมงาน Pattaya Variety Roadshow Hong Kong

  วันนี้ (28 มี.ค.62) ณ โรงแรม Kimberly Hongkong ททท.สำนักงานพัทยาร่วมกับอบจ.ชลบุรีและเมืองพัทยา นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรม Pattaya Variety Roadshow Hong เพื่อส่งเสริมการขายตลาดท่องเที่ยวชลบุรี-พัทยา โดยมีนางปิ่นนาถ เจริญผล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพัทยา ได้นำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีและเชิญชวนแก่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของฮ่องกง ที่เข้าร่วมในงาน Road Show To Taiwan & Hong Kong 2019 พร้อมกันนี้มีนางดารัตน์ สุรักขกะ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีนางสาวสาริมา จินดามาตย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฮ่องกง ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของฮ่องกงแก่ผู้ประกอบการของจังหวัดชลบุรี และนางอรวรากรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ดร.ภคมล วงศ์ใหญ่ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายกฤษณ์ จิระมงคล เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ผู้ประกอบการจากด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผู้ขาย (Seller) จำนวน 25 ราย และผู้ซื้อ (Buyers) จากฮ่องกงจำนวน 42 ราย เข้าร่วมกิจกรรม Table Top Sales (B2B) ส่งเสริมการขายในต่างประเทศ ร่วมงานในครั้งนี้

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเมืองพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยาและองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Road Show) งาน Road Show to Taiwan & Hong Kong 2019 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม -29 มีนาคม 2562 ณ กรุงไทเป เมืองไถจง ประเทศไต้หวัน และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางพาณิชย์นานาชาติ มี ประชากร 7.4 ล้านคน มีการเดินทางท่องเที่ยว 12.4 ครั้ง ต่อคนต่อปี รวมทั้งฮ่องกงยังเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ช่วงหลายสิบปีมานี้ เศรษฐกิจของจีนแผ่นดินใหญ่กำลังขยายตัว ฮ่องกงจึงต้องปรับตัว โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นเส้นทางสำคัญสู่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งในปี 2518 นักท่องเที่ยวจากฮ่องกงได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย จำนวน 1,010,568 คน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี จึงได้เลือกฮ่องกง จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในต่างประเทศ โดยการเปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจ ผู้ซื้อ (Buyers) ผู้ขาย (Seller) Table Top Sales (B2B) นำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว พบปะเจรจาธุรกิจกับตัวแทนบริษัทนำเที่ยวและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดชลบุรีในมุมมองใหม่ ตอกย้ำตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมและขยายฐานการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ให้ได้รับทราบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของพัทยา จังหวัดชลบุรี ในมุมมองที่หลากหลาย เพื่อใช้สำหรับวางแผนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีในอนาคต
  ซึ่งภายในงานดังกล่าวได้มีการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การแสดงมวยไทย การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance) เพื่อสร้างสีสันและภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้สร้างความประทับใจ ให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150