• แถลงข่าวประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ความเป็นไทย

  แถลงข่าวประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ความเป็นไทย

  วันนี้ (29 มี.ค. 62) เวลา 16.30 น. ณ ลานด้านหน้าห้องอาหาร อาคารใหม่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานงานแถลงข่าวโครงการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2562 โดยมีนายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม หัวหน้าส่วนราชการ น้องเยาวชนที่เข้าร่วมประกวด และแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ พร้อมจับสลากการประกวดการแข่งขันร้องเพลงครั้งนี้

  เมืองพัทยาโดยสำนักพัฒนาสังคม เล็งเห็นถึงความสำคัญที่ให้เยาวชนรุ่นใหม่ มีรักในเสียงเพลงลูกทุ่ง และร่วมสืบสานอนุรักษ์การร้องเพลงลูกทุ่ง จึงได้จัดโครงการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในเขตเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งที่ดีขึ้น โดยจัดหาสถานที่ๆดีและเหมาะสมให้เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านการร้องเพลงลูกทุ่ง ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ใช้เวลาว่างจากการเรียนหรือการทำงานให้เกิดประโยชน์ พัฒนาศักยภาพทางด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งที่เพิ่มสูงขึ้น โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นจำนวน 20 คน และจะดำเนินการประกวดในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ

  เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนร่วมชมและเชียร์ผู้เข้าประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา ประจำปี 2562 ในวันและเวลาดังกล่าว

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150