• 31​ มี.ค.นี้ เวลา 16.45 – 18.00 น. เมืองพัทยาจะปิดการจราจรตลอดแนวถนนเลียบชายหาดพัทยา ถึงซอย 9 จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์มรดกไทย โขนไทย วัฒนธรรมไทย มรดกโลก”

  31​ มี.ค.นี้ เวลา 16.45 – 18.00 น. เมืองพัทยาจะปิดการจราจรตลอดแนวถนนเลียบชายหาดพัทยา ถึงซอย 9 จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์มรดกไทย โขนไทย วัฒนธรรมไทย มรดกโลก”

  31​ มี.ค.นี้ เวลา 16.45 – 18.00 น. เมืองพัทยาจะปิดการจราจรตลอดแนวถนนเลียบชายหาดพัทยา ถึงซอย 9 จัดกิจกรรม “วันอนุรักษ์มรดกไทย โขนไทย วัฒนธรรมไทย มรดกโลก”

  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และเมืองพัทยา ได้เล็งเห็นว่าวันอนุรักษ์มรดกไทยเป็นวันที่สำคัญยิ่งของประเทศ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งในปี 2562 กระทรวงวัฒนธรรมเสนอให้เป็นปีวัฒนธรรมอาเซียน และเฉลิมฉลองในโอกาสที่นาฏกรรมโขนไทย ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ดังนั้นจึงได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย โขนไทย วัฒนธรรมไทย มรดกโลก ขึ้น ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 ณ บริเวณชายหาดพัทยากลาง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมวัฒนธรรม 5 ภาค พร้อมชมการแสดงโขนไทย นาฏศิลป์ไทย 5 ภาค การเดินแบบผ้าไทยอันวิจิตรงดงาม จากนางแบบกิตติมศักดิ์ การแสดงพื้นบ้าน พร้อมชมบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโขนไทย และกิจกรรมสาธิตด้านศิลปวัฒนธรรม และจำหน่ายสินค้าผ้าไทย อีกมากมาย
  โดยในวันที่ 31​ มี.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา 16.45 น. – 18.00 น. เมืองพัทยาจะดำเนินการปิดการจราจรตั้งแต่วงเวียนปลาโลมา ตลอดแนวถนนเลียบชายหาด ถึงซอย 9 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้เข้าร่วมงาน เมืองพัทยาจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150