• Monthly Archives: Զع¹ 2019

  เมืองพัทยาเก็บกวาด ทำความสะอาดต่อเนื่อง สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยา หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  เมืองพัทยาเก็บกวาด ทำความสะอาดต่อเนื่อง สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยา หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสัญจรผ่าน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทั้งนี้ เมืองพัทยาโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่งที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย อย่างแท้จริง

  โดยเมื่อวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.เก็บขยะชิ้นใหญ่ซอยสุขุมวิท 46, 46/3 ซอยแบทแมนตลอดสาย
  2.เก็บขยะและเศษไม้หาดวงศ์อมาตย์

  ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของประชาชน เพื่อพัฒนาและสร้างเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสีเขียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.


  เมืองพัทยา ลอกท่อระบายน้ำ ปิดฝาบ่อ แก้ไขฝาชำรุด ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยา ลอกท่อระบายน้ำ ปิดฝาบ่อ แก้ไขฝาชำรุด ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  หลังจากมีสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วทุกแห่งในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา มีบางแห่งที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี น้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจราจรติดขัดบนถนนสายสำคัญๆเช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสายสามและถนนเลียบชายหาด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยาและความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกสบาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักการช่างสุขาภิบาล เตรียมพร้อมโดยวางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะไว้ทุกจุดที่ยังมีปัญหาดังกล่าว พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และเตรียมรับมือกับพายุฝนรอบต่อไป

  โดยวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.งานขุดวางท่อส่งน้ำของเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเวลาฝนตกหนักบริเวณบ่อรวมน้ำถนนสุขุมวิทหน้าปั๊มESSOตรงข้ามร้านตันติวัฒน์พัทยาใต้(ต่อวันที่5)☆ขุดวางท่อส่งน้ำรวมได้12ท่อน×6ม.+1.50ม.=73.50ม.พร้อมกลบดินหลังท่อฯ
  2.งานลอกท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณหน้าร้านฮอพบริวเฮ้าส์อยู่ระหว่างซอยพัทยา13/1กับ13/2ถนนเลียบชายหาดพัทยา บริเวณถนนพระตำหนักหน้าโรงแรมดรีมพัทยา บริเวณถนนพระตำหนักแยกถนนทัพพระยาตรงสามแยกจัมโบ้
  3.งานขนย้ายตู้คอนเทรนเนอร์จากซอยสุขุมวิทพัทยา3ไปให้ชุมชนเขาตาโลซอยสุขุมวิทพัทยา85ร่วมกับศูนย์บำรุงรักษาเครื่องจักรกลฯ
  4.งานเชื่อมฝาตะแกรงเหล็กขนาด0.78×0.97ม.×3″=1ฝาพร้อมนำไปปิดแทนที่ฝาชำรุดบริเวณซอยบัวขาว15หน้าโรงแรมเซนทาราอาซัวร์
  5.งานปิดฝาบ่อพักชำรุดโดยใช้ฝาค.ส.ล.ขนาด0.60×0.60ม.×2″=1ฝาบริเวณถนนพัทยานาเกลือหน้าร้านทองแม่เจริญใกล้ธนาคารออมสินนาเกลือ

  ทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ถนนทุกสายระบายน้ำได้รวดเร็ว บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสุดความสามารถ หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.


  5-6 ก.ค.นี้…เมืองพัทยา ร่วมกับช่อง 3 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สร้างจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด

  5-6 ก.ค.นี้…เมืองพัทยา ร่วมกับช่อง 3 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ สร้างจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด

  วันนี้ (28 มิ.ย.62) เวลา 11.00 น. นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ดับไฟคลายร้อน ตะลอนรัก กับ หนี้รักในกรงไฟ และการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ สร้างจิตสำนึกในการรักษ์บ้านเกิดและท้องถิ่นของตน ร่วมกับผู้แทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดยนางสาวดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยมีนายชัยพจน์ จำเริญนิติพงศ์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สืบเนื่องจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ทำหนังสือถึงเมืองพัทยาในการขอการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมละคร เรื่องหนี้รักในกรงไฟ เพื่อเชิญชวนแฟนคลับ ผู้ชมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะจัดขึ้นที่บริเวณริมชายหาดเมืองพัทยา โดยทางสถานีฯทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และคัดเลือกผู้โชคดีจำนวน 20 ท่าน ร่วมเดินทางไปกับดารานำจากละคร ได้แก่ อาเล็ก ธีรเดช แพทรีเซีย กู๊ด บ๊อป ฐากูร และเจี๊ยบ ลลนา เพื่อรับประทานอาหารพิเศษจากเชฟกวิน (อาเล็ก ธีรเดช) และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับสื่อมวลชนอีก 60 คน รวมเป็น 80 คน ในวันศุกร์ที่ 5 -วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมพินาเคิลพัทยา โดยมีกำหนดการดังนี้
  วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมพินาเคิลพัทยา
  เริ่มเวลา 16.00 น. จัดให้มีกิจกรรมเกมส์ร่วมสนุกระหว่างนักแสดง แฟนคลับ พร้อมมอบทุนการศึกษา แก่น้องๆบ้านสงเคราะห์เด็กพัทยา กิจกรรม Meet&Greet Dinner Party ซึ่งภายในงานมีนักแสดง อาเล็ก แพท แมท น้ำหนึ่ง พี่ไก่ ร่วมทำอาหารให้แฟนคลับและผู้ร่วมกิจกรรมรับประทาน การแสดงจากวง SY51

  วันเสาร์ที่ 6 ก.ค.62 ณ สวนสาธารณะชัยพฤกษ์ พัทยา
  เวลา 10.00 น ประชาชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ ไม้มงคล เป็นต้นไม้ประจำชาติ และต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 จำนวน 96 ต้น

  เมืองพัทยาขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ สวนสาธารณะชัยพฤกษ์ พัทยา ตามเวลาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ลเผยแพร่ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา 038 253131


  ขอเชิญชมการแข่งขันวินด์เซิร์ฟชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 27 – 30 มิ.ย. นี้ ณ หาดจอมเทียน พัทยา

  ขอเชิญชมการแข่งขันวินด์เซิร์ฟชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 27 – 30 มิ.ย. นี้ ณ หาดจอมเทียน พัทยา

  สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับสโมสรวินด์เซิร์ฟเมืองพัทยา และเมืองพัทยา กำหนดจัดการแข่งขันวินด์เซิร์ฟชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยTHAILAND WINDSURFING CHAMPIONSHIPS & PATTAYA INTERNATIONAL WINDSURFING CUP 2019 ในระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานกีฬาทางน้ำ ชายหาดจอมเทียน พัทยา โดยแบ่งประเภทการแข่งขันดังนี้
  RS:X -Men,Women
  RS:ONE -Men
  Techno 293 -Boy,Girl 7.8 (Youth) under 17 year
  -Boy,Girl 8.5 (Youth) under 19 year
  ทั้งนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดการเเข่งขันวินด์เซิร์ฟชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น. โดย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีฯ เเละพิธีปิดการแข่งขันวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น. โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย

  เมืองพัทยาขอเชิญทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์ ผู้เข้าแข่งขันวินด์เซิร์ฟชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ตามวันและสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพัฒนา บุญสวัสดิ์ 08 1429 9999 และคุณพรรณนิภา 06 4252 4777 email:wind_thai@hotmail.com,keng_mivhotmail.com,wwit@chevron.com


  เมืองพัทยาปรับโฉมชายหาดดงตาล ทางเดินสะดวกสบาย ทัศนียภาพงดงาม พร้อมมีแหล่งระบบแยกน้ำดี น้ำเสีย เป็นมิตรกับธรรมชาติ…

  เมืองพัทยาปรับโฉมชายหาดดงตาล ทางเดินสะดวกสบาย ทัศนียภาพงดงาม พร้อมมีแหล่งระบบแยกน้ำดี น้ำเสีย เป็นมิตรกับธรรมชาติ…

  “พัทยา” อยู่ในเขตจังหวัด ชลบุรี เป็นเขตปกครองพิเศษ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีโรงแรมที่พักมากมายทั้งราคาถูกในหลักร้อยจนถึงระดับห้าดาว คึกคักไปด้วยสถานบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ร้านอาหารอร่อยๆมากมายที่มีเกือบทุกมุมของพัทยา ดังนั้นรายได้หลักของเมืองแห่งนี้กว่า 90% จึงมาจากการท่องเที่ยว ซึ่งพัทยามีหาดทรายที่สวยงามทั้ง หาดนาเกลือ หาดพัทยาเหนือจรดพัทยาใต้ หาดจอมเทียน และชายหาดดงตาล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งชายหาดที่ค่อนข้างยาว มีต้นตาล ต้นสน อยู่ตามแนวชายหาด มีความร่มรื่น ดังนั้นเพื่อให้ชายหาดดงตาล พร้อมรองรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เมืองพัทยาจึงได้ดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดดงตาล เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้การท่องเที่ยวเมืองพัทยา เพื่อดำเนินการวางท่อระบายน้ำฝนแยกจากท่อระบายน้ำเสียออกจากกัน พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบ และปรับปรุงถนนทางเท้า ซึ่งการดำเนินงานได้แบ่งออกเป็น 4 โซน คือ
  โซนที่ 1 เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าห้องสุขาเขตปลอด ไปจนถึงบริเวณอาคารกู้ภัย
  โซนที่ 2 เริ่มดำเนินการต่อจากเฟสที่ 1 ไปจนถึงหน้าห้องสุขา
  โซนที่ 3 เริ่มตั้งแต่อาคารกู้ภัย ไปจนถึงซอยพระตำหนัก 5
  โซนที่ 4 ตั้งแต่บริเวณซอยพระตำหนัก 5 ไปจนสุดหาดยินยอม
  ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยเริ่มก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่หน้าโรงแรมแรบบิท รีสอร์ท ไปจนถึงหาดยินยอม ระยะทางกว่า 1,300 เมตร ปัจจุบันพื้นที่ทางเท้าบริเวณชายหาดดงตาลถึงชายหาดยินยอมมีทางเดินที่สะดวกสบาย สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีระบบแยกน้ำดี น้ำเสีย ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอนาคตเมืองพัทยาจะนำการวางระบบแยกท่อระบายน้ำดี และท่อระบายน้ำเสีย ที่ได้วางไว้ที่หาดดงตาลนี้ไปใช้กับสถานที่อื่นๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป


  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2562

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ แจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2562

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย แจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ปริมาณฝนสะสมอาจทำให้บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้น ๆ และบริเวณที่ลาดเชิงเขาเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม พื้นที่ที่ต้องติดตามผลกระทบจากฝนตกหนัก ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา น่าน ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ จ. เลย หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ สกลนครนครพนม ชัยภูมิ ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี ราชบุรีสระบุรี สมุทรสงคราม นครนายก ฉะเชิงเทราปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราดภาคใต้ จ.ระนอง และพังงา สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร พื้นที่ที่ต้องติดตามผลกระทบจากคลื่นลมแรง ภาคกลาง จ.จันทบุรี ตราด ภาคใต้ จ.ระนอง พังงา ภูเก็ต กระปีตรัง และ จ.สตูล

  เตือนภัยล่วงหน้าระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2562 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคกลางและภาคใต้ ภาคกลาง จ.ชลบุรีระยอง จันทบุรี และตราด ภาคใต้ จ.ชุมพรสุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรังและสตูล ขอให้ประชานติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล นักท่องเที่ยวที่ทำกิจกรรมหรือท่องเที่ยวให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

  ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 เฝ้าระวังทุกภาคของประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามัน ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง


  เมืองพัทยาเดินหน้า ขุดวางท่อส่งน้ำขนาด 8 นิ้ว พร้อมปั๊มน้ำกำลังสูงและเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทหน้าปั๊ม ESSO ตรงข้ามร้านตันติวัฒน์ พัทยาใต้ แก้ปัญหาน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยาเดินหน้า ขุดวางท่อส่งน้ำขนาด 8 นิ้ว พร้อมปั๊มน้ำกำลังสูงและเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทหน้าปั๊ม ESSO ตรงข้ามร้านตันติวัฒน์ พัทยาใต้ แก้ปัญหาน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  ตามที่เมืองพัทยาได้กำหนดแผนดำเนินงานระยะกลางและระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เมืองพัทยา โดยพิจารณาตามสาเหตุของปัญหา และดำเนินการให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพและภูมิประเทศ เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน โดยการอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ (ปั๊มน้ำกำลังสูงและเครื่องผลักดันน้ำ) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ซ้ำซากและถนนสายหลัก บริเวณ ถนนสุขุมวิทหน้าปั๊ม ESSO ตรงข้ามร้านตันติวัฒน์ พัทยาใต้ โดยได้ดำเนินการขุดวางท่อส่งน้ำ ขนาด 8 นิ้ว เพื่อสูบน้ำให้ระบายไปตามท่อระบายน้ำถนนพัทยาใต้ ตลอดแนวตามธรรมชาติ

  ในการนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผย ได้รับรายงานจากสำนักการช่างสุขาภิบาล ณ วันนี้ (27 มิ.ย. 62) ได้ดำเนินการวางท่อส่งน้ำ ขนาด 8 นิ้ว เป็นระยะทาง 103 เมตร พร้อมกลบและปรับพื้นผิวเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ และจะดำเนินการวางท่อส่งน้ำต่อเนื่อง จนครบระยะทาง 208 เมตร พร้อมติดตั้งปั๊มน้ำกำลังสูงและเครื่องผลักดันน้ำ ให้ระบายไปตามท่อระบายน้ำตามแนวถนนพัทยาใต้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว ให้มีการระบายน้ำได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และปัญหาจราจรติดขัด อีกทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย
  สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น เมืองพัทยาได้พิจารณาและพร้อมเดินหน้าดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่อระบายน้ำธรรมชาติให้กว้างขึ้น และเพิ่มช่องทางการระบายน้ำลงทะเลให้มากขึ้น พร้อมทั้งการปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิมให้มีศักยภาพในการรองรับการระบายน้ำได้เพียงพออีกมากมายหลายโครงการ

  สำหรับรายละเอียดการดำเนินงานก่อสร้างของแต่ละโครงการนั้นท่านสามารถติดตามได้จากฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยาในครั้งต่อๆไปเพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter Weibo(เวยป๋อ โซเชียลที่ชาวจีนนิยมมากที่สุด) YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง


  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2562

  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา ปีงบประมาณ 2562

  วันนี้ (27 มิ.ย.62) เวลา 10.00 น. นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการเมืองพัทยาโดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา พ.ศ.2553 ซึ่งในข้อ 5 บัญญัติ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และข้อ 7 บัญญัติให้กรรมการมีอำนาจหน้าที่ต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ขึ้น โดยในวันนี้เป็นการรายงานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของหน่วยงานต่างๆในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 ประกอบด้วยสำนักปลัดเมืองพัทยา กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการช่าง สำนักสาธารณสุข สำนักพัฒนาสังคม และสำนักการศึกษา รวม 8 โครงการ นอกจากนี้ในที่ประชุม ยังได้มีการเสนอโครงการฉบับร่าง ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ ปี 2563-2564 เพื่อสนับสนุนพัฒนาคนพิการทั้งสิ้น จำนวน 17 โครงการ อย่างไรก็ตามโครงการฉบับร่างดังกล่าว คณะกรรมการมีมติในที่ประชุมให้แต่ละหน่วยงานไปจัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน โดยจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นจะนำเสนอเข้าแผนพัฒนาเมืองพัทยาต่อไป


  ประชุมรับฟังการชี้แจง เตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง (Kick off Meeting) เคเบิลใต้ดินระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 kV และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 400/ 230 โวล์ท บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (LOT 3) และถนนพัทยาสาย 3 (LOT 5)

  ประชุมรับฟังการชี้แจง เตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง (Kick off Meeting) เคเบิลใต้ดินระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 kV และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 400/ 230 โวล์ท บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (LOT 3) และถนนพัทยาสาย 3 (LOT 5)

  วันนี้ (26 ก.ค.62) เวลา 10.00 น. นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมรับฟังการชี้แจง เตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง (Kick off Meeting) เคเบิลใต้ดินระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 kV และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 400/ 230โวล์ท บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (LOT 3) และถนนพัทยาสาย 3 (LOT 5)โดยมีนายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ว่าจ้างให้มีการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kv และระบบจำหน่ายแรงต่ำ 400/ 230 V เป็นระบบเคเบิ้ลใต้ดิน มีทั้งหมดจำนวน 9 Lot ชึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ถนนพัทยาเหนือ (Lot 1) ถนนพัทยากลาง (Lot 2) โดยในวันนี้เป็นการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการก่อสร้าง (Kick off Meeting) บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (LOT 3) ระยะทาง 1.80 กม. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 360 วัน เริ่มตั้งแต่ 24 พ.ค. 2562 ถึง 17 พ.ค. 2563 ซึ่งในการก่อสร้างจำเป็นต้องปิดถนนสุขุมวิทฝั่งทิศตะวันตก 2 ช่องทาง ตลอด 24 ชม. (ดำเนินการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์) และถนนพัทยาสาย 3 (LOT 5)ระยะทาง 4.10 กม.กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 360 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2562 ถึง 25 พ.ค. 2563 ซึ่งในการก่อสร้างจำเป็นต้องปิดถนนพัทยาสาย 3 จำนวน 2 ช่องทางตลอด 24 ชม. (ดำเนินการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์) ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะประเมินสถานการณ์ในการปิดการจราจรในวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งสองเส้นทางอีกครั้งหนึ่งว่ามีผลกระทบกับการเดินทางหรือไม่อย่างไร เพื่อปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนู สุรชัยสิขวิทย์ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หมายเลขโทรศัพท์ 0 3845 5086


  เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตร “การสร้างหลักคิดในการบริหารการสร้างความเข้าใจในตนเองและชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง”

  เมืองพัทยาจัดอบรมหลักสูตร “การสร้างหลักคิดในการบริหารการสร้างความเข้าใจในตนเองและชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง”

  วันนี้ ( 26 มิ.ย.62) เวลา 09.30 น. นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การสร้างหลักคิดในการบริหารการสร้างความเข้าใจในตนเอง และชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง” ตามโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แก่คณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมฯ ซึ่งมีนางสาววารุณี ช้างม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาชุมชน ผู้เข้าอบรมและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ เป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเดอะกรีนพาร์ค รีสอร์ท พัทยา

  สำนักพัฒนาสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชนและกิจการประชาคม จัดโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2562 อบรมหลักสูตร “การสร้างหลักคิดในการบริหารการสร้างความเข้าใจในตนเองและชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ เสริมสร้างภาวะผู้นำ ให้มีหลักคิดในการดำเนินงานภายใต้ความเข้าใจ บริบทของชุมชน และสังคมเพื่อให้เกิดการบริหารชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาและปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานราชการต่อไป โดยรับเกียรติจาก ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒน์ และคณะ ซึ่งเป็นวิทยากรอิสระ มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการทำงานเป็นทีม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำองค์ความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน ไปพัฒนาตนเองและการทำงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150