• ประชุมรับฟังการชี้แจง เตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง (Kick off Meeting) เคเบิลใต้ดินระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 kV และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 400/ 230 โวล์ท บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (LOT 3) และถนนพัทยาสาย 3 (LOT 5)

  ประชุมรับฟังการชี้แจง เตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง (Kick off Meeting) เคเบิลใต้ดินระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 kV และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 400/ 230 โวล์ท บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (LOT 3) และถนนพัทยาสาย 3 (LOT 5)

  ประชุมรับฟังการชี้แจง เตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง (Kick off Meeting) เคเบิลใต้ดินระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 kV และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 400/ 230 โวล์ท บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (LOT 3) และถนนพัทยาสาย 3 (LOT 5)

  วันนี้ (26 ก.ค.62) เวลา 10.00 น. นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมรับฟังการชี้แจง เตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง (Kick off Meeting) เคเบิลใต้ดินระบบไฟฟ้าแรงสูง 22 kV และระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 400/ 230โวล์ท บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (LOT 3) และถนนพัทยาสาย 3 (LOT 5)โดยมีนายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ว่าจ้างให้มีการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kv และระบบจำหน่ายแรงต่ำ 400/ 230 V เป็นระบบเคเบิ้ลใต้ดิน มีทั้งหมดจำนวน 9 Lot ชึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ถนนพัทยาเหนือ (Lot 1) ถนนพัทยากลาง (Lot 2) โดยในวันนี้เป็นการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการก่อสร้าง (Kick off Meeting) บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (LOT 3) ระยะทาง 1.80 กม. กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 360 วัน เริ่มตั้งแต่ 24 พ.ค. 2562 ถึง 17 พ.ค. 2563 ซึ่งในการก่อสร้างจำเป็นต้องปิดถนนสุขุมวิทฝั่งทิศตะวันตก 2 ช่องทาง ตลอด 24 ชม. (ดำเนินการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์) และถนนพัทยาสาย 3 (LOT 5)ระยะทาง 4.10 กม.กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 360 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2562 ถึง 25 พ.ค. 2563 ซึ่งในการก่อสร้างจำเป็นต้องปิดถนนพัทยาสาย 3 จำนวน 2 ช่องทางตลอด 24 ชม. (ดำเนินการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์) ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะประเมินสถานการณ์ในการปิดการจราจรในวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งสองเส้นทางอีกครั้งหนึ่งว่ามีผลกระทบกับการเดินทางหรือไม่อย่างไร เพื่อปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนู สุรชัยสิขวิทย์ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หมายเลขโทรศัพท์ 0 3845 5086

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150