• เมืองพัทยาเดินหน้า ขุดวางท่อส่งน้ำขนาด 8 นิ้ว พร้อมปั๊มน้ำกำลังสูงและเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทหน้าปั๊ม ESSO ตรงข้ามร้านตันติวัฒน์ พัทยาใต้ แก้ปัญหาน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยาเดินหน้า ขุดวางท่อส่งน้ำขนาด 8 นิ้ว พร้อมปั๊มน้ำกำลังสูงและเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทหน้าปั๊ม ESSO ตรงข้ามร้านตันติวัฒน์ พัทยาใต้ แก้ปัญหาน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยาเดินหน้า ขุดวางท่อส่งน้ำขนาด 8 นิ้ว พร้อมปั๊มน้ำกำลังสูงและเครื่องผลักดันน้ำ บริเวณถนนสุขุมวิทหน้าปั๊ม ESSO ตรงข้ามร้านตันติวัฒน์ พัทยาใต้ แก้ปัญหาน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  ตามที่เมืองพัทยาได้กำหนดแผนดำเนินงานระยะกลางและระยะยาว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เมืองพัทยา โดยพิจารณาตามสาเหตุของปัญหา และดำเนินการให้สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพและภูมิประเทศ เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน โดยการอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ (ปั๊มน้ำกำลังสูงและเครื่องผลักดันน้ำ) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ซ้ำซากและถนนสายหลัก บริเวณ ถนนสุขุมวิทหน้าปั๊ม ESSO ตรงข้ามร้านตันติวัฒน์ พัทยาใต้ โดยได้ดำเนินการขุดวางท่อส่งน้ำ ขนาด 8 นิ้ว เพื่อสูบน้ำให้ระบายไปตามท่อระบายน้ำถนนพัทยาใต้ ตลอดแนวตามธรรมชาติ

  ในการนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผย ได้รับรายงานจากสำนักการช่างสุขาภิบาล ณ วันนี้ (27 มิ.ย. 62) ได้ดำเนินการวางท่อส่งน้ำ ขนาด 8 นิ้ว เป็นระยะทาง 103 เมตร พร้อมกลบและปรับพื้นผิวเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ และจะดำเนินการวางท่อส่งน้ำต่อเนื่อง จนครบระยะทาง 208 เมตร พร้อมติดตั้งปั๊มน้ำกำลังสูงและเครื่องผลักดันน้ำ ให้ระบายไปตามท่อระบายน้ำตามแนวถนนพัทยาใต้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว ให้มีการระบายน้ำได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขัง และปัญหาจราจรติดขัด อีกทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย
  สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น เมืองพัทยาได้พิจารณาและพร้อมเดินหน้าดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่อระบายน้ำธรรมชาติให้กว้างขึ้น และเพิ่มช่องทางการระบายน้ำลงทะเลให้มากขึ้น พร้อมทั้งการปรับปรุงท่อระบายน้ำเดิมให้มีศักยภาพในการรองรับการระบายน้ำได้เพียงพออีกมากมายหลายโครงการ

  สำหรับรายละเอียดการดำเนินงานก่อสร้างของแต่ละโครงการนั้นท่านสามารถติดตามได้จากฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยาในครั้งต่อๆไปเพียงพิมพ์คำว่า prpattaya ใน Facebook Fanpage Instagram Twitter Weibo(เวยป๋อ โซเชียลที่ชาวจีนนิยมมากที่สุด) YouTube และ Line@ (พิมพ์ @prpattaya) เพียงเท่านี้คุณจะได้รับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากเมืองพัทยาง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ทาง “สายตรงนายกเมืองพัทยา” หรือหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150