• เมืองพัทยาปรับโฉมชายหาดดงตาล ทางเดินสะดวกสบาย ทัศนียภาพงดงาม พร้อมมีแหล่งระบบแยกน้ำดี น้ำเสีย เป็นมิตรกับธรรมชาติ…

  เมืองพัทยาปรับโฉมชายหาดดงตาล ทางเดินสะดวกสบาย ทัศนียภาพงดงาม พร้อมมีแหล่งระบบแยกน้ำดี น้ำเสีย เป็นมิตรกับธรรมชาติ…

  เมืองพัทยาปรับโฉมชายหาดดงตาล ทางเดินสะดวกสบาย ทัศนียภาพงดงาม พร้อมมีแหล่งระบบแยกน้ำดี น้ำเสีย เป็นมิตรกับธรรมชาติ…

  “พัทยา” อยู่ในเขตจังหวัด ชลบุรี เป็นเขตปกครองพิเศษ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีโรงแรมที่พักมากมายทั้งราคาถูกในหลักร้อยจนถึงระดับห้าดาว คึกคักไปด้วยสถานบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ร้านอาหารอร่อยๆมากมายที่มีเกือบทุกมุมของพัทยา ดังนั้นรายได้หลักของเมืองแห่งนี้กว่า 90% จึงมาจากการท่องเที่ยว ซึ่งพัทยามีหาดทรายที่สวยงามทั้ง หาดนาเกลือ หาดพัทยาเหนือจรดพัทยาใต้ หาดจอมเทียน และชายหาดดงตาล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งชายหาดที่ค่อนข้างยาว มีต้นตาล ต้นสน อยู่ตามแนวชายหาด มีความร่มรื่น ดังนั้นเพื่อให้ชายหาดดงตาล พร้อมรองรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เมืองพัทยาจึงได้ดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดดงตาล เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้การท่องเที่ยวเมืองพัทยา เพื่อดำเนินการวางท่อระบายน้ำฝนแยกจากท่อระบายน้ำเสียออกจากกัน พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบ และปรับปรุงถนนทางเท้า ซึ่งการดำเนินงานได้แบ่งออกเป็น 4 โซน คือ
  โซนที่ 1 เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าห้องสุขาเขตปลอด ไปจนถึงบริเวณอาคารกู้ภัย
  โซนที่ 2 เริ่มดำเนินการต่อจากเฟสที่ 1 ไปจนถึงหน้าห้องสุขา
  โซนที่ 3 เริ่มตั้งแต่อาคารกู้ภัย ไปจนถึงซอยพระตำหนัก 5
  โซนที่ 4 ตั้งแต่บริเวณซอยพระตำหนัก 5 ไปจนสุดหาดยินยอม
  ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยเริ่มก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่หน้าโรงแรมแรบบิท รีสอร์ท ไปจนถึงหาดยินยอม ระยะทางกว่า 1,300 เมตร ปัจจุบันพื้นที่ทางเท้าบริเวณชายหาดดงตาลถึงชายหาดยินยอมมีทางเดินที่สะดวกสบาย สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีระบบแยกน้ำดี น้ำเสีย ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอนาคตเมืองพัทยาจะนำการวางระบบแยกท่อระบายน้ำดี และท่อระบายน้ำเสีย ที่ได้วางไว้ที่หาดดงตาลนี้ไปใช้กับสถานที่อื่นๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150