• Monthly Archives: Զع¹ 2019

  เปิดรับสมัครออนไลน์ “พัทยามาราธอน ประจำปี 2562” ที่ www.pattayamarathon.go.th

  เปิดรับสมัครออนไลน์ “พัทยามาราธอน ประจำปี 2562” ที่ www.pattayamarathon.go.th

  เมืองพัทยา ร่วมกับ จังหวัดชลบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผนึกภาคเอกชน จัดการแข่งขัน “พัทยามาราธอน ประจำปี 2562” การแข่งขันระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ ถนนสายชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านกีฬาของเมืองพัทยาที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.25 ล้านบาท

  การแข่งขัน “พัทยามาราธอน ประจำปี 2562” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  1. มาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ค่าสมัคร 800 บาท รับจำนวน 1,500 คน
  2. ฮาล์ฟมาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 21.100 กิโลเมตร ค่าสมัคร 700 บาท รับจำนวน 2,500 คน
  3. ควอเตอร์มาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 10.550 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท รับจำนวน 4,000 คน
   ติดตามรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.pattayamarathon.go.th โดย Start/Finish หน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
  4. ไมโครมาราธอน ระยะทาง 5 กิโลเมตร วิ่งฟรี ไม่เสียค่าสมัคร (ได้รับเหรียญรางวัล 2,000 คนแรก) Start/Finish หน้าโรงแรมฮาร์ดร็อค
   4.1 วีลแชร์
   4.2 นักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายและหญิง
   4.3 ประชาชนทั่วไป

  ติดตามรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ผ่านทางออนไลน์ได้ที่สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3127 – 8 และบริษัท ไตรลีก ประเทศไทย จำกัด โทร 0 2957 5880  ประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 7/2562

  ประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 7/2562

  วันนี้ (25 มิ.ย.62) เวลา 13.30 น.นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 7/2562 โดยมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ผู้แทนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เข้านำเสนอข้อมูลการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ดังนี้
  1.วางท่อร้อยสายหลัก ขนาด 110 มม. จำนวน 4 ท่อ บนพื้นผิวจราจรชิดคันหินทางเท้า ตลอดแนวถนนทั้ง 2 ฝั่ง ด้วยวิธีการดันแบบ HDD :Horizontal Direction Drilling
  2.วางบ่อพัก Pull Box : PB ชนิด JUF-11 ฝาเหล็ก บนพื้นที่ผิวจราจรชิดคันหินทางเท้า ตลอดแนวถนนทั้ง 2 ฝั่ง ตามแนวท่อร้อยสายหลัก เพื่อพักสายและหัวต่อเพื่อรองรับการบริการข่ายสาย
  3.วางท่อร้อยสาย Service ขนาด 125 มม. จำนวน 1 ท่อ บนทางเดินเท้าชิดคันหิน ตลอดแนวถนนทั้ง 2 ฝั่ง ด้วยวิธีการขุดวาง
  4.วางบ่อพัก Service : SV บนทางเท้าชิดคันหินทางเท้า ตลอดแนวถนนทั้ง 2 ฝั่ง ตามแนวท่อร้อยสายหลัก รองรับการบริการข่ายสายกระจายถึงผู้เช่า
  5.วางท่อร้อยสายขนาด 25 มม.(1นิ้ว)(Service Duct) 1 ท่อ จากบ่อพัก Service ห้องแถว หรือบ้านเรือนที่ติดแนวทางเท้า เพื่อร้อยสายกระจายให้ผู้บริการผู้เช่า
  6.วางท่อร้อยสายแบบท่อเหล็กขนาด 63 มม. (2.5นิ้ว)(Steel Pole) 1 ท่อ จากบ่อพัก Service เข้าอาคารชุด หรืออาคาร บ้านเรือน ที่ห่างออกไปจากแนวทางเท้า เพื่อร้อยสายกระจายให้บริการผู้เช่า
  7.วางท่อร้อยสาย ขนาด 110 มม. จำนวน 2 ท่อ พร้อมท่อ Riser เพื่อเข้าไปให้บริการในซอย

  ทั้งนี้ทางคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 มีมติเห็นชอบรับหลักเกณฑ์และรูปแบบดังกล่าว ทั้งในด้านของภูมิทัศน์ การใช้งาน รวมทั้งการดูแลระบบหลังจากการดำเนินการ โดยยึดหลักประชาชนได้รับประโยชน์เป็นสำคัญ


  รองปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องเล่นที่นำเสนอมาเพื่อพิจารณา รวมทั้งการจัดระบบอาคาร สถานที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2-3 และการทำอาคารที่จอดรถ บริเวณลานโพธิ์นาเกลือ ปี 63

  รองปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องเล่นที่นำเสนอมาเพื่อพิจารณา รวมทั้งการจัดระบบอาคาร สถานที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2-3 และการทำอาคารที่จอดรถ บริเวณลานโพธิ์นาเกลือ ปี 63

  วันนี้ (24 มิ.ย.) เวลา 14.00 น. นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องเล่นที่นำเสนอมาเพื่อพิจารณา รวมทั้งการจัดระบบอาคาร สถานที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2-3 และการทำอาคารที่จอดรถ บริเวณลานโพธิ์นาเกลือ ในปี 2563 โดยมีนายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

  สำหรับการลงพื้นที่โรงเรียนเมืองพัทยา 2 ในวันนี้ของ นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นการร่วมพิจารณากับคณะกรรมการในการนำเสนออุปกรณ์ และเครื่องเล่น จากทั้งบริษัท หจก.ชลบุรี ว.พานิช และชลบุรีศึกษาภัณฑ์ เพื่อทดแทนเครื่องเล่นที่ชำรุดของโรงเรียนเมืองพัทยา และการสำรวจพื้นที่ในการปรับปรุงรั้วโรงเรียนที่สูงเกินบ้านของประชาชน ทำให้ปิดบังทัศนียภาพโดยรอบ นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่โรงเรียนเมืองพัทยา 3 ตรวจสอบพื้นที่บริเวณโดยรอบของโรงเรียน เพื่อจัดระบบของอาคาร สถานที่ให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่การเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ โซนที่ใกล้กับลานจอดรถเดิมที่มีอยู่ ในการจะก่อสร้างอาคารจอดรถ 5 ชั้น ในปี 2563 พร้อมทั้งการจัดสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ และอาคารใหญ่ที่จะสร้างเป็นซีฟู๊ดมาร์เก็ตในอนาคตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายซื้อของให้ได้รับความสะดวกสบายสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่แท้จริง


  ขอเชิญนักวิ่งปอดเหล็ก ร่วมงาน “พัทยามาราธอน ประจำปี 2562” ชิงเงินรางวัลกว่า 1.25 ล้านบาท

  ขอเชิญนักวิ่งปอดเหล็ก ร่วมงาน “พัทยามาราธอน ประจำปี 2562” ชิงเงินรางวัลกว่า 1.25 ล้านบาท

  เมืองพัทยา ร่วมกับ จังหวัดชลบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผนึกภาคเอกชน จัดการแข่งขัน “พัทยามาราธอน ประจำปี 2562” การแข่งขันระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ ถนนสายชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านกีฬาของเมืองพัทยาที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.25 ล้านบาท
  การแข่งขัน พัทยามาราธอน ได้รับความสนใจจากเหล่านักวิ่ง ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป และ นักกีฬาวีลแชร์ พร้อมด้วยผู้เข้าชมงานนับหมื่นคน โดยมีชาวเมืองพัทยาในฐานะเจ้าบ้านให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น และเต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพในการรองรับนักวิ่งที่เข้าร่วมงาน ซึ่งจะช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของเมืองพัทยา สู่การเป็นศูนย์กลางจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ อีกทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาให้กับประเทศในภาพรวม ซึ่งผู้ชนะในแต่ละประเภท แยกตามระดับอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ เหรียญที่ระลึก พร้อมเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 1.25 ล้านบาท อีกด้วย
  การแข่งขัน “พัทยามาราธอน ประจำปี 2562” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
  1.มาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ค่าสมัคร 800 บาท รับจำนวน 1,500 คน
  2.ฮาล์ฟมาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 21.100 กิโลเมตร ค่าสมัคร 700 บาท รับจำนวน 2,500 คน
  3.ควอเตอร์มาราธอน ชายและหญิง ระยะทาง 10.550 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท รับจำนวน 4,000 คน
  ติดตามรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.pattayamarathon.go.th โดย Start/Finish หน้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
  4.ไมโครมาราธอน ระยะทาง 5 กิโลเมตร วิ่งฟรี ไม่เสียค่าสมัคร (ได้รับเหรียญรางวัล 2,000 คนแรก) Start/Finish หน้าโรงแรมฮาร์ดร็อค
  4.1 วีลแชร์
  4.2 นักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายและหญิง
  4.3 ประชาชนทั่วไป

  ติดตามรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ผ่านทางออนไลน์ได้ที่สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา โทร 0 3825 3127 – 8 และบริษัท ไตรลีก ประเทศไทย จำกัด โทร 0 2957 5880


  ประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา

  ประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
  ระยะนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2562 ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย โดยจะมีผลกระทบตามภาคต่าง ๆ จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลาง สำหรับภาคตะวันออก จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยมีคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 29 มิ.ย. 62
  ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


  เมืองพัทยาจัดแถลงข่าวการแข่งขันเซปักตระกร้อพัทยาคัพ ครั้งที่ 18

  เมืองพัทยาจัดแถลงข่าวการแข่งขันเซปักตระกร้อพัทยาคัพ ครั้งที่ 18

  วันนี้ (21 มิ.ย.62) เวลา 13.30. น. ณ ศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการแข่งขันเซปักตระกร้อพัทยาคัพ ครั้งที่ 18 โดยมีนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีและที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายจักรพันธ์ นาคประดิษฐ์ ประธานผู้ตัดสินสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมแถลงข่าวฯ ครั้งนี้

  เมืองพัทยากำหนดจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อพัทยาคัพ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมให้นักกีฬาเซปักตะกร้อของเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นการฝึกทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ในการแข่งขัน รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยาและประเทศในภาพรวมอีกทางหนึ่ง

  โดยแบ่งประเภทการแข่งขัน ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

  1. ประเภทประชาชนทั่วไปชาย (ห้ามนักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2558 ขึ้นไป และไทยลีกครั้งที่ 17-18 )
  2. ประเภทประชาชนทั่วไปหญิง
  3. ประเภทประชาชนทั่วไปชายอายุ 40 ปี ขึ้นไป
  4. ประเภทประชาชนทั่วไปชายอาวุโสอายุ 50 ปี ขึ้นไป
  5. ประเภทประชาชนท้องถิ่น (ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงเท่านั้น)
   6.ประเภทเยาวชนทั่วไปอายุไม่เกิน 17 ปี
   มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้นจำนวน 125 ทีม ชิงเงินรางวัลกว่าสี่แสนบาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ อาคารกรีฑาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3127-8


  เมืองพัทยาเก็บกวาด ฉีดล้าง ทำความสะอาดต่อเนื่อง สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยา หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  เมืองพัทยาเก็บกวาด ฉีดล้าง ทำความสะอาดต่อเนื่อง สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยา หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสัญจรผ่าน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทั้งนี้ เมืองพัทยาโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่งที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย อย่างแท้จริง

  โดยเมื่อวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562 สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.ล้างตลาดใหม่นาเกลือ
  2.ทำความสะอาดทางลอดอุโมงค์สุขุมวิทพัทยากลาง
  3.เก็บขยะหาดวงศ์อมาตย์ นาเกลือ
  4.สำนักสิ่งแวดล้อมร่วมกับส่วนรักษาความสงบฯ สภ.เมืองพัทยา กรมควบคุมมลพิษ ออกตั้งด่านตรวจจับเสียงดัง บริเวณแยกจอมเทียนสาย 2 ตัดสุขุมวิท

  ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของประชาชน เพื่อพัฒนาและสร้างเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสีเขียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.


  เมืองพัทยา ขุดวางท่อ ลอกท่อระบายน้ำ ปิดฝาบ่อ แก้ไขฝาชำรุด ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  เมืองพัทยา ขุดวางท่อ ลอกท่อระบายน้ำ ปิดฝาบ่อ แก้ไขฝาชำรุด ป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  หลังจากมีสถานการณ์ฝนตกหนักทั่วทุกแห่งในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา มีบางแห่งที่ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี น้ำท่วมขัง ส่งผลให้การจราจรติดขัดบนถนนสายสำคัญๆเช่น ถนนสุขุมวิท ถนนพัทยาสายสามและถนนเลียบชายหาด ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยาและความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกสบาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักการช่างสุขาภิบาล เตรียมพร้อมโดยวางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรและยานพาหนะไว้ทุกจุดที่ยังมีปัญหาดังกล่าว พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และเตรียมรับมือกับพายุฝนรอบต่อไป

  โดยวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2562 สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.งานขุดวางท่อส่งน้ำของเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเวลาฝนตกหนักบริเวณบ่อรวมน้ำถนนสุขุมวิทหน้าปั๊มESSOตรงข้ามร้านตันติวัฒน์พัทยาใต้
  2.งานตรวจงานขุดลอกBoxCulvertระบายน้ำลอดถนนบริเวณถนนสุขุมวิทหน้าตันติวัฒน์พัทยาใต้ดำเนินการโดยเรือนจำพิเศษพัทยา
  3.งานตรวจสอบลอกท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณถนนพัทยากลางใกล้ปากซอยพัทยากลาง9 ปรากฏว่าเป็นบ่อพักท่อร้อยสายโทรศัพท์ของทศท.จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ทศท.รับทราบร่วมแก้ไขและสนับสนุนรถดูดน้ำที่ล้นออกมาจากบ่อแห้งแล้ว
  4.งานลอกท่อระบายน้ำอุดตันบริเวณถนนวอล์คกิ้งสตรีท บริเวณพัทยาสาย2ซอย17หน้าบ้านเลขที่273/97 ถนนพระตำหนักใกล้สามแยกจัมโบ้
  5.งานปิดแผ่นเหล็กฝาบ่อพักชำรุดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาปากซอยพัทยา9ด้านถนนเลียบชายหาดพัทยา(ป้องกันอันตรายไว้ก่อน)

  1. งานปิดฝาบ่อพักชำรุดโดยใช้ฝาตะแกรงเหล็กขนาด0.73×0.73ม.×3″จำนวน2ฝาบริเวณซอยนาเกลือ11หน้าโรงหนังสยามนิมิต
   7.งานปิดฝารางระบายน้ำชำรุดบริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยาหน้ารอยัลการ์เดน
   8.งานปิดฝาบ่อพักชำรุดโดยใช้ฝาตะแกรงเหล็กขนาด0.73×0.73ม.×3″จำนวน1ฝาบริเวณซอยสำนักงานที่ดิน6และปิดแผ่นเหล็กฝาบ่อพักชำรุดอีก1จุด(ป้องกันอันตรายไว้ก่อนและเร่งเชื่อมฝาตะแกรงเหล็กใหม่)

  ทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ถนนทุกสายระบายน้ำได้รวดเร็ว บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างสุดความสามารถ หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.


  เมืองพัทยามุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน และการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียน และพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา 2562

  เมืองพัทยามุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน และการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียน และพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา 2562

  วันนี้ (21 มิ.ย. 62) เวลา 09.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี 2562 โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีนายวัฒนา จันทนวรานนท์ ประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และคณะ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)

  สำนักการศึกษาเมืองพัทยา จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและนักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้พนักงานครูและนักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการสุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนและความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนของครู อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเมืองพัทยาสู่สาธารณะ

  สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมแข่งขันทั้งหมด 49 กิจกรรม พร้อมทั้งจัดนิทรรศการทางการเรียนการสอน มีนักเรียนและพนักงานครูเข้าร่วมแข่งขันรวม 2,040 คน โดยเป็นนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยาจำนวน 1,819 คน ต่างสังกัดจำนวน 196 คน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชีวิตการเรียนให้ประสบผลสำเร็จให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150