• Monthly Archives: áҤ 2019

  เมืองพัทยาประชุมวางแผนงานก่อสร้าง ระบบระบายน้ำฝนถนนพัทยาสายสอง​ เพื่อให้กระทบต่อการใช้พื้นที่ของประชาชนให้น้อยที่สุด

  เมืองพัทยาประชุมวางแผนงานก่อสร้าง
  ระบบระบายน้ำฝนถนนพัทยาสายสอง​ เพื่อให้กระทบต่อการใช้พื้นที่ของประชาชนให้น้อยที่สุด

  วันนี้ (11 ก.ค. 62) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการช่างสุขาภิบาล นายอนุวัตร ทองคำ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนถนนพัทยาสายสอง (แยกทางขึ้นเขาพระตำหนัก ถึงคลองพัทยาใต้) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน นายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เมืองพัทยา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) สภ.เมืองพัทยา ผู้ประกอบการโรงแรม ประธานชุมชนวอล์คกิ้ง สตรีท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล้าหาญ การโยธา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการวางแผนการดำเนินงานการก่อสร้าง ให้ได้รับผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุด

  ด้วยเมืองพัทยาอนุมัติงบประมาณจำนวน 12 ล้านบาท เดินหน้าดำเนินก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนถนนพัทยาสายสอง (แยกทางขึ้นเขาพระตำหนัก ถึงคลองพัทยาใต้) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณ แยกทางขึ้นเขาพระตำหนักถึงคลองพัทยาใต้สาย 2 โดยว่าจ้างบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล้าหาญ การโยธา มีสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม – วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ระยะเวลา 180 วัน เพื่อดำเนินการก่อสร้างวางท่อ hdpe ขนาด 1,600 มม. (ภายใน) SN4 ความยาวรวม บ่อพักท่อระบายน้ำฝนไม่น้อยกว่า 243.00 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำฝน คสล. ขนาด 2.60 × 2.60 × 2.90 เมตร พร้อมรางระบายน้ำฝน และฝาตะแกรงเหล็ก จำนวนไม่น้อยกว่า 5 จุด ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้างประมาณ 3.00 – 5.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตรความยาวรวมประมาณ 282 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120 เมตร และก่อสร้าง BOX CULVERT ขนาด 2 ช่อง 2.00 × 2.00 เมตร ยาว 39 เมตร
  ซึ่งในที่ประชุมมีมติมอบหมายให้บริษัทผู้ว่าจ้างดำเนินการติดตั้งป้ายปิดการจราจรและการดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงการดำเนินการของโครงการดังกล่าว โดยจะชะลอการดำเนินงาน​ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันวิ่งพัทยามาราธอน​ในวันที่​ 21​ กรกฎาคม​ 2562​ ให้ได้รับความสะดวกสบายในการใช้พื้นที่​ หลังจากกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้างต่อ ในวันที่ 22 กรกฎาคม นี้ โดยปิดจราจร 1 ช่องทาง และให้เดินรถทางเดียว โดยขุดวางท่อระบายและฝังกลบ ทุกๆ ระยะ 45 เมตร เพื่อเป็นการคืนพื้นผิวการจราจรให้กับประชาชน ซึ่งระหว่างนี้ มอบหมายให้บริษัทผู้ว่าจ้างดำเนินการติดตั้งป้ายปิดการจราจรและการดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะระยะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบถึงการดำเนินการของโครงการดังกล่าว


  ประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 8/2562

  ประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 8/2562
  วันนี้ (11 ก.ค.62) เวลา 13.30 น.นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ครั้งที่ 8/2562
  โดยมีนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายสุนทร สมประมัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายประยุตต์ บุญญาศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท TOT จำกัด ตัวแทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT Telecom Public Company Limited ผู้ประกอบการสายสื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เข้านำเสนอข้อมูลการติดตั้งท่อร้อยสาย และรูปแบบการให้บริการ Infrastructure Sharing โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ดังนี้
  1.วางท่อร้อยสายหลัก ขนาด 110 มม. จำนวน 4 ท่อ บนพื้นผิวจราจรชิดคันหินทางเท้า ตลอดแนวถนนทั้ง 2 ฝั่ง ด้วยวิธีการดันแบบ HDD :Horizontal Direction Drilling
  2.วางบ่อพัก Pull Box : PB ชนิด JUF-11 ฝาเหล็ก บนพื้นที่ผิวจราจรชิดคันหินทางเท้า ตลอดแนวถนนทั้ง 2 ฝั่ง ตามแนวท่อร้อยสายหลัก เพื่อพักสายและหัวต่อเพื่อรองรับการบริการข่ายสาย
  3.วางท่อร้อยสาย Service ขนาด 125 มม. จำนวน 1 ท่อ บนทางเดินเท้าชิดคันหิน ตลอดแนวถนนทั้ง 2 ฝั่ง ด้วยวิธีการขุดวาง
  4.วางบ่อพัก Service : SV บนทางเท้าชิดคันหินทางเท้า ตลอดแนวถนนทั้ง 2 ฝั่ง ตามแนวท่อร้อยสายหลัก รองรับการบริการข่ายสายกระจายถึงผู้เช่า
  5.วางท่อร้อยสายขนาด 25 มม.(1นิ้ว)(Service Duct) 1 ท่อ จากบ่อพัก Service ห้องแถว หรือบ้านเรือนที่ติดแนวทางเท้า เพื่อร้อยสายกระจายให้ผู้บริการผู้เช่า
  6.วางท่อร้อยสายแบบท่อเหล็กขนาด 63 มม. (2.5นิ้ว)(Steel Pole) 1 ท่อ จากบ่อพัก Service เข้าอาคารชุด หรืออาคาร บ้านเรือน ที่ห่างออกไปจากแนวทางเท้า เพื่อร้อยสายกระจายให้บริการผู้เช่า
  7.วางท่อร้อยสาย ขนาด 110 มม. จำนวน 2 ท่อ พร้อมท่อ Riser เพื่อเข้าไปให้บริการในซอย
  และรูปแบบการให้บริการ Infrastructure Sharing มีดังนี้
  1.ค่าเช่าท่อร้อยสาย 9, 650 บาท / 1 ท่อย่อย / กิโลเมตร / เดือน (diameter ไม่เกิน 25 มม

  1. ค่าเช่าสาย Backbone 800 บาท / 1 Core / กิโลเมตร / เดือน [SLA 4 ชม.)
  2. ค่าเช่าสาย Last Mile (Dropwire) 80 บาท / 1 Core ตรวจแก้ภายใน 24 ชม.)กรณี Corporate Customer อัตรา 300 บาท / 1 Core / ราย / เดือน (SLA 4 ชม.)

  ทั้งนี้ทางคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 มีมติเห็นชอบรับหลักเกณฑ์และรูปแบบการให้บริการดังกล่าว รวมทั้งการดูแลระบบหลังจากการดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


  ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยาครั้งที่ 1/ 2562

  ประชุมคณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยาครั้งที่ 1/ 2562

  วันนี้ ( 11 ก.ค.62 )เวลา 10.00 น.นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยาครั้งที่ 1/ 2562 โดยมีนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายวัชรพล สารสอน รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นายธวัช เผือกบุนนาค ประธานสหกรณ์เดินรถสองแถวพัทยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

  สืบเนื่องจากได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหารถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยา บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายพัทยาใต้ ที่เกิดความขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ระหว่างกลุ่ม รถโดยสารประจำทาง รถตู้สาธารณะ รถสองแถวสหกรณ์ รถแท็กซี่ รวมถึงรถจักรยานยนต์รับจ้าง ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่เสียหายต่อเมืองพัทยา ในเรื่องของการท่องเที่ยว ทางเมืองพัทยาจึงได้เชิญคณะกรรมการที่ทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองพัทยาเข้าประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เด็ดขาด ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรีที่4847/2556 ลงวันที่25กันยายน2556 ที่ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ มีอำนาจเด็ดขาดในการจัดระเบียบตามข้อกฏหมาย ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกดำเนินคดีตามข้อกฏหมายที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน

  โดยนายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวในที่ประชุมพร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการจัดระเบียบลงพื้นที่หาข้อมูลที่ถูกต้อง และเชิญรถโดยสารสาธารณะในเขตท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮายทั้งหมด มาประชุมเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจน เกี่ยวกับรับส่งผู้โดยสาร เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งและขัดแย้งกันอีก ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการจัดระเบียบที่แต่งตั้งขึ้น จึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ นำมาซึ่งการร้องเรียน ดังนั้นทางเมืองพัทยาจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังขั้นเด็ดขาด และจะประชุมใหม่อีกครั้งต่อไป เพื่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และชื่อเสียงของเมืองพัทยาให้เป็นรูปธรรมต่อไป


  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันรถยนต์ OFF ROAD TROPHY 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 3 ประจำปี2562

  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันรถยนต์ OFF ROAD TROPHY 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 3 ประจำปี2562
  วันนี้ (11 ก.ค.62) เวลา 13.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม จัดการแข่งขันรถยนต์ OFF ROAD TROPHY 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 3 โดยมีนายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวพร้อมด้วยนายอำนาจ ใจเอื้อ จากสมาคมออฟโรด พัทยา นายมณฑล ผาดศรี ตัวแทนจากMT เจริญยนต์ สถานีตำรวจในพื้นที่ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  เมืองพัทยาร่วมกับสโมสรออฟโรดพัทยา ได้กำหนดจัดการแข่งขัน รถยนต์ OFF ROAD TROPHY 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 3 ในระหว่างวันที่ 27 -28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซ.ชัยพฤกษ์ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬาแข่งขันรถยนต์ออฟโรดและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาอีกทางหนึ่ง การแข่งขันออฟโรด โทรฟี่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ภายใต้การรับรองของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รยสท.) เป็นการแข่งขันระดับประเทศของวงการ MOTOR SPORT THAI กับศึกดวลวงล้อ บนเส้นทางหฤโหด ในรายการ OFF ROAD TROPHY 2019 ที่เน้นการแข่งขันในรูปแบบการวัดใจกัน ชนิดตาต่อตา ฟันต่อวัน จนได้รับการยอมรับว่าเป็นรายการหนึ่งเดียวในวงการ OFF ROAD MOTOR SPORT ของเมืองไทย โดยสนามนี้จะเพิ่มความโหดไปที่เนินบินที่สูงชัน และลูกระนาดที่นักแข่งต้องใช้ทักษะมากขึ้น โดยการประชุมในวันนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมและมอบหมายหน้าที่ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้รับรู้ทั่วกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร สถานที่ การรักษาความปลอดภัย การปฐมพยาบาล และการอำนวยความสะดวกต่างๆตลอดระยะเวลา ที่จัดการแข่งขัน
  เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมการแข่งขันรถยนต์ OFF ROAD TROPHY 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 3 ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 038-253128 ในวันและเวลาราชการ

  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันรถยนต์ OFF ROAD TROPHY 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 3 ประจำปี2562
  วันนี้ (11 ก.ค.62) เวลา 13.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม จัดการแข่งขันรถยนต์ OFF ROAD TROPHY 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 3 โดยมีนายประดิษฐ์ ทองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวพร้อมด้วยนายอำนาจ ใจเอื้อ จากสมาคมออฟโรด พัทยา นายมณฑล ผาดศรี ตัวแทนจากMT เจริญยนต์ สถานีตำรวจในพื้นที่ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  เมืองพัทยาร่วมกับสโมสรออฟโรดพัทยา ได้กำหนดจัดการแข่งขัน รถยนต์ OFF ROAD TROPHY 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 3 ในระหว่างวันที่ 27 -28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซ.ชัยพฤกษ์ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกีฬาแข่งขันรถยนต์ออฟโรดและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาอีกทางหนึ่ง การแข่งขันออฟโรด โทรฟี่ ชิงแชมป์ประเทศไทย ภายใต้การรับรองของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รยสท.) เป็นการแข่งขันระดับประเทศของวงการ MOTOR SPORT THAI กับศึกดวลวงล้อ บนเส้นทางหฤโหด ในรายการ OFF ROAD TROPHY 2019 ที่เน้นการแข่งขันในรูปแบบการวัดใจกัน ชนิดตาต่อตา ฟันต่อวัน จนได้รับการยอมรับว่าเป็นรายการหนึ่งเดียวในวงการ OFF ROAD MOTOR SPORT ของเมืองไทย โดยสนามนี้จะเพิ่มความโหดไปที่เนินบินที่สูงชัน และลูกระนาดที่นักแข่งต้องใช้ทักษะมากขึ้น โดยการประชุมในวันนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมและมอบหมายหน้าที่ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้รับรู้ทั่วกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร สถานที่ การรักษาความปลอดภัย การปฐมพยาบาล และการอำนวยความสะดวกต่างๆตลอดระยะเวลา ที่จัดการแข่งขัน
  เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมการแข่งขันรถยนต์ OFF ROAD TROPHY 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 3 ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 038-253128 ในวันและเวลาราชการ


  22 ก.ค. นี้ เมืองพัทยาพร้อมเดินหน้าดำเนินการวางท่อระบบระบายน้ำฝนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณชายหาดพัทยาใต้

  22 ก.ค. นี้ เมืองพัทยาพร้อมเดินหน้าดำเนินการวางท่อระบบระบายน้ำฝนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณชายหาดพัทยาใต้

  วันนี้ (11 ก.ค. 62) เวลา 13.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา
  เป็นประธานประชุมหารือการดำเนินงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดพัทยา โดยมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายอนุวัตร ทองคำ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายณัฐพล ธีรวุฒิวรเวทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ผู้แทนจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เมืองพัทยา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) สภ.เมืองพัทยา บริษัทแอล บี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทผู้รับจ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานการก่อสร้าง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบระบบการวางท่อไฟฟ้า และสายสื่อสารใต้ดิน หรือการจราจรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณพื้นที่ข้างเคียง จึงได้หารือแนวทางร่วมกันครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักการช่างสุขาภิบาล

  ด้วยเมืองพัทยาอนุมัติงบประมาณจำนวน 95 ล้านบาท เดินหน้าดำเนินก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณชายหาด โดยว่าจ้างบริษัทแอล บี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลา 240 วัน เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.45 เมตรและขนาดกว้าง 0.85 เมตร พร้อมฝาเหล็กหล่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 2,700 เมตร และบ่อพักระบายน้ำ คสล. จำนวนไม่น้อยกว่า 85 บ่อ พร้อมก่อสร้างวางท่อ HDPE ขนาด 1,800 มิลลิเมตร (ภายใน) SN4 ความยาวรวมบ่อพักระบายน้ำไม่น้อยกว่า 1,959 เมตร ก่อสร้างวาง BOX CULVERT ขนาด 1.80 x 1.80 เมตรความยาวรวมบ่อพักระบายน้ำไม่น้อยกว่า 750 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้างประมาณ 1.65 – 2.05 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความยาว รวมประมาณ 2,700 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,212 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างและติดตั้งประตูระบายน้ำพร้อมชุดมอเตอร์เปิดปิดจำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด โดยเริ่มดำเนินก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่บริเวณโค้งโรงแรมดุสิตธานีพัทยา ตลอดแนวชายหาดพัทยาและสิ้นสุดโครงการฯ ที่ปากทาง วอล์คกิ้งสตรีท
  ในการนี้หลังจากที่การไฟฟ้า และสายสื่อสารได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์นำสายไฟ สายสื่อสารลงใต้ดิน ตลอดแนวชายหาดพัทยาใต้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากจุดวางท่อร้อยสายดังกล่าว บางจุดมีผลกระทบต่อการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ในวันนี้จึงได้ประชุมหารือร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าและสายสื่อสารใต้ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยในที่ประชุมมติให้ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินก่อสร้าง และปิดการจราจร 2 ช่องทาง ถนนฝั่งชายหาด ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นี้เป็นต้นไป ระหว่างนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดและระดับแนววางท่อสายไฟ สายสื่อสารใต้ดิน เนื่องจากกระแสไฟมีความแรงสูง ซึ่งอาจเกิดอันตราย พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์และติดตั้งป้ายปิดการจราจร ตลอดแนวชายหาด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการก่อสร้างโครงการฯ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2562 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2562 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)

  วันนี้ (11 ก.ค.62) เวลา 09.00 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2562 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) โดยมี​ นายศรชัย เข้มแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีนายภาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้บริหารสถานศึกษา นายคมกริช นิราพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน นักกีฬา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก โดยมีขบวนพาเหรดของสีแต่ละสี ถึง 4 สี ที่แต่งกายหลากหลายสีสันสวยงามเข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม)

  การจัดการแข่งขันกีฬาสีภาย​ ประจำปี​ 2562​ ในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 3 ปลูกฝังความเป็นระเบียบ วินัย รู้รัก สามัคคี รู้จักแพ้ รู้ชนะ และรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน อีกทั้งพัฒนาและยกระดับการกีฬาให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น การแข่งขันกีฬาภายในเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง​ เพราะเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญและมีค่ามากที่สุดของชาติ ซึ่งมีพลังกายพลังสติปัญญาพลังความคิดที่จะเติบโตไปพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในขึ้น เป็นประจำทุกปีการศึกษา ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งนักเรียนเป็น 4 สี คือ สีชมพู สีเขียว สีเหลือง และสีส้ม ซึ่งปีนี้จัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 5 ประเภท คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล ฮูลาฮูป และวิ่งเปี้ยว ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับประสบการณ์ที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง​ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่สนใจยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ และเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคตต่อไป


  1 ส.ค.นี้ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 25 พร้อมชมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับเยาวชน ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา

  1 ส.ค.นี้ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 25 พร้อมชมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับเยาวชน ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา

  สโมสรไลออนส์ พัทยาตากสิน ภาค 310 ซี ประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย และศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 25 ภายใต้ โครงการ “ไลออนส์ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมแดนเซอร์ ระดับเยาวชน ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 15.00 น. ณ ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และสร้างสรรค์สังคมด้วยบทเพลง ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่ง และแสดงความสามารถด้านการร้องเพลงเพื่อสืบทอดดนตรีไทยอันเป็นมรดกควรค่ายิ่งในการอนุรักษ์ ให้ ดำรงคงอยู่สืบไป โดยมีกำหนดการดังนี้
  เวลา 09.00 น. -12.00 น. เปิดรับบริจาคโลหิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป
  เวลา 10.30 น. – 11.00 น. พิธีเปิดกรวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกล่าวเปิดงานฯ และชมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
  เวลา 14.00 น. -14.30 น. พิธีมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-แดนเซอร์ ระดับเยาวชน ครั้งที่ 3

  ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ สนับสนุนคลังสำรองโลหิต สภากาชาดไทย และร่วมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับเยาวชน ครั้งที่ 3 ได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไลออน ชญาภา วุฒิสารวรกรณ์ โทรศัพท์ 089 – 819 9899


  ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.) เมืองพัทยา จัดกิจกรรมเวทีเสวนาภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อรณรงค์ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด) ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา

  ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.) เมืองพัทยา จัดกิจกรรมเวทีเสวนาภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อรณรงค์ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด) ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา

  วันนี้(10 ก.ค. 62) เวลา 09.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเวทีเสวนาภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อรณรงค์ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (การสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด) ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา โดยมีพ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ ซึ่งมีนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายวิสิฐศักดิ์ วงษ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ผู้แทนสถานศึกษา สถานประกอบการ และผู้แทนชุมชน ประชาชนจำนวน 150 คน เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ ชุมชนบ้านต้นกระบก พัทยา

  สถานการณ์ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของชาติ ที่เป็นบ่อนทำลายความสงบสุขของคนในสังคม ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยใช้หลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษอย่างเคร่งครัด ใช้หลักเมตตาธรรมยึดหลักผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องเยียวยารักษาให้ได้รับการบำบัดรักษา ให้กลับมาเป็นคนดีสู่สังคมชุมชนและประเทศชาติอย่างความเข้มแข็ง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของพลังสังคมและพลังชุมชน ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องของทุกภาคส่วน ที่จะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจุบันสถานการณ์และปัญหายาเสพติดทีวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ ฉะนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายให้เท่าทันกับความรุนแรงของยาเสพติด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการพัฒนาจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ได้ข้อมูลใหม่ๆที่ไม่ซ้ำซ้อน ทำให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ในการนี้เมืองพัทยาตระหนักและให้ความสำคัญถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.) จัดทำโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยาประจำปี 2562 และจัดกิจกรรมเวทีเสวนาภาคีเครือข่ายชุมชนเพื่อการรณรงค์ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยาขึ้น

  ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาฯเป็นจำนวนมากประกอบด้วยผู้แทนจากสถานศึกษา สถานประกอบการ และผู้แทนชุมชน ประชาชนจำนวน 150 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภูเดชา วิทยาธนะกุล วิทยากรพิเศษ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด มาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ ซึ่งจะทำให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายและตอบสนองความต้องการของเมืองพัทยา ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนำไปสู่ NEO PATTAYA รวมทั้งนำความสงบสุขและความปลอดภัยกลับคืนสู่สังคมและให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข เป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวเมืองพัทยาอย่างยั่งยืนต่อไป


  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150