• เมืองพัทยากำลังดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมถนนชายหาดพัทยา พร้อมปิดถนนเป็นระยะๆ ประชาชนอาจไม่ได้รับความสะดวกจากการสัญจร เตือนหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางดังกล่าว

    เมืองพัทยากำลังดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมถนนชายหาดพัทยา พร้อมปิดถนนเป็นระยะๆ ประชาชนอาจไม่ได้รับความสะดวกจากการสัญจร เตือนหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางดังกล่าว

    Print Friendly, PDF & Email

    © 2016 Web Developer Themes
    ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150