• โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “สัตบรรณเกมส์” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

  โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “สัตบรรณเกมส์” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

  วันนี้ (25 ก.ค. 62) เวลา 09.00 น. นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) “สัตบรรณเกมส์” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 โดยมี นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) 
  โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “สัตบรรณเกมส์” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งก่อนมีการแข่งขันสีได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความขอบคุณต่อผู้สนับสนุนในการสร้างสนามกีฬา และสนับสนุนเครื่องเสียงให้แก่โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) ได้มีสนามกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวก เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. การจัดสร้างสนามกีฬาเซปักตะกร้อ มีผู้ร่วมสนับสนุน ดังนี้ บริษัทแอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างจำกัด (ซีแพคพัทยา) Hollywood Pattaya โรงแรม Grande Centre Point Pattaya ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 Pattaya นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นางศิริพร รอดเปีย ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอบางละมุง นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพนม เหรียญปรีชา ประธานชุมชนหนองอ้อ และสมาชิกชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอบางละมุง
  2. การจัดสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด มีผู้ร่วมสนับสนุน ดังนี้ นายนคร ผลลูกอินทร์ นายสกล ผลลูกอินทร์ และนางศิริพร รอดเปีย 
  3. มอบชุดเครื่องขยายเสียงจำนวน 1 ชุด นายวิชัย พร้อมนางศิริพร รอดเปีย Hollywood Pattaya เป็นผู้ให้การสนับสนุน
  4. เสื้อกรรมการตัดสินกีฬา จำนวน 12 ตัว นายธวัชชัย ศิริวรรณ เป็นผู้ให้การสนับสนุน

  สำหรับการแข่งขันกีฬาภายใน “สัตบรรณเกมส์” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ของโรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) ในปีนี้ ได้แบ่งสีการแข่งขัน เป็น 3 สี ได้แก่ สีม่วง สีแดง และ สีฟ้า และแบ่งประเภทการแข่งขันกีฬาเป็น 7 ประเภท คือ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล แชร์บอล ตะกร้อ เปตอง และการแข่งขันกรีฑา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านกีฬา และรู้จักคำว่า “มีน้ำใจเป็นนักกีฬา” เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไปอนาคต

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150