• พิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

  พิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

  พิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

  วันนี้ (30 ก.ค.62) เวลา 16.00 น. นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักกีฬา เข้าร่วมพิธีปิดและมอบรางวัลฯ เป็นจำนวนมาก ณ สนามฟุตบอล ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา
  ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-30 กรกฎาคม 2562 ณ สนามฟุตบอล ศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา โดยแบ่งการแข่งขันในประเภทเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย) รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ชาย) ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้
  1.รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย)
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 2
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ทีมโรงเรียนวัดสุทธาวาส
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 8
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 9
  2.รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย)
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 1
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 7
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ทีมโรงเรียนบางละมุง
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 6
  3.รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ชาย)
  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 1
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ทีมโรงเรียนบางละมุง
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีมโรงเรียนเมืองพัทยา 7

  ซึ่งการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเมืองพัทยาได้ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง และเป็นการคัดเลือกนักกีฬาของสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทยต่อไป

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150