• เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมไว ดับยู ซีเอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล “LOMA RUN for Charity on the Beach 2019” บนชายหาดจอมเทียน ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

  เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมไว ดับยู ซีเอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล “LOMA RUN for Charity on the Beach 2019” บนชายหาดจอมเทียน ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

  วันนี้ (6 ส.ค.62) เวลา 13.30 น. นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเดินวิ่งการกุศลบนชายหาดจอมเทียน ครั้งที่ 7 “LOMA RUN for Charity on the Beach 2019” ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งมีนางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายวัชรพล สารสอน รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมกันนี้มีนางสาวไพรชิตร เจตะภัย ประธานคณะกรรมการสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา เป็นผู้เสนอรูปแบบการจัดงานฯ ในครั้งนี้

  เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมไว ดับยู ซีเอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา จัดโครงการ“ เดิน-วิ่งการกุศลบนชายหาดจอมเทียน 2019 (ครั้งที่ 7) โดยปีนี้ใช้ชื่อ Loma Run for Charity on The Beach 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 ณ ชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ความสวยงามของชายหาดจอมเทียนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยแบ่งระยะการวิ่งออกเป็น ระยะทาง 6 กม. 10 กม.และ 14 กม. ผู้ที่วิ่งชนะเลิศในระยะ 10 กม. และ 14 กม. ทั้งชายและหญิงจะได้รับรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สำหรับการจัดโครงการฯในครั้งนี้จะใช้พื้นที่บนพื้นทรายตั้งแต่ชายหาดยินยอม-ชายหาดดงตาล-ชายหาดจอมเทียน ตลอดแนวเป็นเส้นทางการวิ่งอีกด้วย
  สำหรับในวันนี้เป็นการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร สถานที่ การจัดงาน การรักษาความสะอาด การรักษาพยาบาล และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การจัดงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : ywca_pattaya@hotmail.com และ https://race.thai.run/LOMARUNforCharity

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150