• กิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ ซอย 6(ยศศักดิ์) เมืองพัทยา

  กิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ ซอย 6(ยศศักดิ์) เมืองพัทยา

  กิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ ซอย 6(ยศศักดิ์) เมืองพัทยา

  วันนี้ (7 ส.ค.62) เวลา 14.00 น. นายอธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยาร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับผู้ประกอบการในบริเวณซอย 6(ยศศักดิ์) เมืองพัทยา โดยมีนางวิไลวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง ณ บริเวณ ซอย 6 เมืองพัทยา

  เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของประเทศไทย ปี 2561 พบว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคหลัก ได้แก่ โรคซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง และแผลริมอ่อน ในปัจจุบันยังมีประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทำให้ไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรค และยังไม่เข้าถึงการป้องกัน รวมถึงการตรวจรักษาที่มีประสิทธิผล เมืองพัทยาโดยฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติดร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพและเอดส์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่ที่อาจจะเพิ่มขึ้นอีกด้วย

  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณซอย 6(ยศศักดิ์) โดยวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 จะเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หมายเลขโทรศัพท์ 0 3842 9166 ในวันและเวลาราชการ

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150