• 20-25 ส.ค.นี้..ขอเชิญร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับโลก ในรายการ “เรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่ 14” (14th IDBF World Dragon Boat Racing championships) ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ชลบุรี

  20-25 ส.ค.นี้..ขอเชิญร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับโลก ในรายการ “เรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่ 14” (14th IDBF World Dragon Boat Racing championships) ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ชลบุรี

  20-25 ส.ค.นี้..ขอเชิญร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับโลก ในรายการ “เรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่ 14” (14th IDBF World Dragon Boat Racing championships) ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ชลบุรี

  สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากสมาพันธ์เรือยาวมังกรโลก (IDBF: International Dragon Boat Federation) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่ 14 (14th IDBF World Dragon Boat Racing championships) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2562 ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่จะมีมวลทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้มากกว่า 4,000 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก โดยเมืองพัทยาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยาและการเป็นเมืองแห่งกีฬา (Sport City) อีกด้วย

  พลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่ 14 (14th IDBF World Dragon Boat Racing championships) ครั้งนี้ จะเป็นการโชว์ศักยภาพความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาทางน้ำของสมาคมกีฬาเรือพายฯ ทั้งด้านบุคลากรในการจัดการแข่งขัน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพในการบริหารจัดการสมาคมฯ รองรับการเป็น World Rower Sports Hub ศูนย์กลางกีฬาเรือพายในภูมิภาคเอเชียในอนาคตอันใกล้ อันจะส่งผลดีต่อการเสริมสร้างอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทยในภาพรวม ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการฝึกซ้อม การอบรมและการแข่งขันเรือพายของโลก สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้จะมีการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศมากกว่า 200 ล้านบาท จากการใช้จ่ายของทีมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ต่างชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน และเดินทางมาชมการแข่งขันกว่า 4000 คนตลอดระยะเวลา 10 วัน นอกจากนี้การแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการสร้างความนิยมให้ประชาชนคนไทยได้รู้จักกีฬาเรือพายประเภทเรือยาวสากลมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้กีฬาเรือพายให้เป็นกีฬาสำหรับคนไทยในการออกกำลังกาย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความสมานฉันท์ ความปรองดองของคนในสังคม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานักกีฬาเรือยาวสากลทีมชาติไทยสู่ความเป็นเลิศในระดับโลก โดยใช้การแข่งขันเป็นศูนย์กลางในการเพิ่มทักษะนักกีฬาเรือยาวสากลทีมชาติไทยในทุกรุ่น(อาวุโส,ทั่วไป,เยาวชนอายุ 23, 18 และ 16 ปี) ผ่านการคัดเลือกและเก็บตัวฝึกซ้อม พร้อมใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาสู่การพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ

  พลเอกชัยณรงค์ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “การได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีของนักกีฬาเรือพายไทยในการเพิ่มพูนประสบการณ์ เพื่อก้าวขึ้นไปเป็นนักกีฬาชั้นนำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้สัมผัสกับการแข่งขันกีฬาระดับโลก ระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานสากล เป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้มีการเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง “การแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่ 14” นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการกีฬาไทยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 ที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรกีฬาเรือพายทุกประเภทให้มีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ และมีขีดสมรรถนะที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่ความสำเร็จในการแข่งขันระดับเอเชียและระดับโลก ทั้งในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์และมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทย รวมทั้งนักกีฬาคนพิการสามารถสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ เพื่อรองรับการเติบโตอุตสาหกรรมการกีฬาอย่างมั่นคง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความนิยมในกีฬาเรือพายให้สูงขึ้น เพื่อที่จะได้มีการจัดการแข่งขันในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เสริมสร้างอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน “กีฬาเรือยาวมังกร เป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาขีดสมรรถนะของคนที่เกี่ยวข้องในด้านทัศนคติได้แก่ การทำงานเป็นทีม การสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีระหว่างหมู่คณะ ทั้งยังช่วยให้นักกีฬาได้รับรู้ถึงการรับผิดชอบต่อผลสำเร็จร่วมกัน รวมถึงการรู้จักแพ้ชนะอีกด้วย อีกทั้งการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาวะของผู้คนอย่างครบวงจร ช่วยพัฒนาจิตใจและหล่อหลอมสู่ความเป็นพลเมืองดีของชาติ ซึ่งทัศนคติดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทุกองค์กร ทุกสังคม มีความต้องการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นกีฬาชนิดนี้จึงควรค่าแก่การเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ประโยชน์แก่เยาวชน องค์กรและสังคม ให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคตต่อไป” พลเรือเอกไชยณรงค์ กล่าวทิ้งท้าย

  ขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับโลก ในรายการเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่ 14 (14th IDBF World Dragon Boat Racing championships) 20-25 ส.ค.2562 ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ชลบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3127

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150