• เมืองพัทยา เก็บขยะ จัดเก็บป้าย สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยา หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  เมืองพัทยา เก็บขยะ จัดเก็บป้าย สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยา หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  เมืองพัทยา เก็บขยะ จัดเก็บป้าย สร้างเมืองสีเขียวทั่วพัทยา หากละเมิด ทิ้งขยะไม่ถูกที่ จับและปรับ 2,000 บาท ทันที

  หลังจากมีการร้องเรียนเรื่องการทิ้งขยะ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและสัญจรผ่าน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองพัทยา ทั้งนี้ เมืองพัทยาโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีบางแห่งที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วางกำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะดำเนินการเก็บและกำจัดขยะทุกจุดให้หมดไปตามนโยบายการพัฒนาเมืองพัทยา ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก สบาย อย่างแท้จริง

  โดยเมื่อวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  1.เก็บขยะขึ้นชายหาดกระทิงลาย จอมเทียน พัทยา
  2.เก็บป้ายถนนพัทยาใต้และถนนเลียบทางรถไฟ
  3.เก็บขยะขึ้นชายหาดพัทยา จอมเทียน ดงตาลและยินยอม
  4.เก็บขยะขึ้นชายหาดพัทยาและจอมเทียน
  5.เก็บขยะขึ้นชายหาดพัทยา
  6.เก็บขยะข้างถังซอยสุขุมวิท 52 และซอยเย็นสบาย
  7.เก็บขยะและกิ่งไม้เขตปลอด ดงตาล
  8.เก็บขยะขึ้นชายหาดกระทิงลาย ขยะข้างถังซอย ร.ร.โพธิสัมพันธ์ ซอยตะวันน้ำแข็งหลอด
  9.เก็บขยะชายหาดพัทยาและกวาดทางเท้าเลียบชายหาด
  10.เก็บขยะข้างถังหน้าโรงแก๊สชัยพรวิถี,ซอยนาเกลือ 12 ,ซอยสุขุมวิท 8 และเบสวิว
  11.จัดเก็บป้ายโฆษณาถนนสุขุมวิท และปากทางวัดหนองใหญ่

  ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยของประชาชน เพื่อพัฒนาและสร้างเมืองพัทยาให้เป็นเมืองสีเขียว เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน หากมีเหตุขัดข้อง สอบถามข้อมูล หรือขอความช่วยเหลือ ติดต่อที่ Pattaya Contact Center 1337 ได้ 24 ชม.

  Print Friendly, PDF & Email

  © 2016 Web Developer Themes
  ที่อยู่: 171 หมู่ 6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150